Lokali
Dis-sena 565 persuna kienu rrapportati nieqsa

565 persuna kienu rrapportati lill-Pulizija bħala nieqsa mill-bidu tas-sena sa tmiem Settembru. Minn dawn il-persuni 514 instabu waqt li 51 oħra għadhom irrapurtati nieqsa.

Dan it-tagħrif ingħata fil-Parlament mill-Ministru għall-Affarijiet Interni u s-Sigurtà Nazzjonali Michael Farrugia fi tweġiba parlamentari lid-Deputat Laburista Byron Camilleri.

Il-Ministru Farrugia qal li mill-2013 ‘l hawn kienu rrapurati 4784 persuna nieqsa lill-Puliizja li minnhom 3854 instabu.  Mill-persuni rrapurtati nieqsa f’dawn l-aħħar seba’ snin kien hemm 2671 li kienu taħt l-età ta’ 18-il sena.

Fi tweġiba parlamentari oħra lill-istess deputat Camilleri, il-Ministru Farrugia qal li din is-sena kien hemm 26 persuna li tressqu l-qorti akkużati b’reati ta’ abbużi sesswali fuq minorenni.  24 minn dawn il-persuni kienu rġiel.

Aħbarijiet Oħra
Ambjent

F’rapport li jsir kull ħames snin dwar l-istat tal-ambjent fil-pajjizi Ewropej jghid li jeħtieġ soluzzjonijiet fundamentali fl-għaxar snin li ġejjin biex jiġi evitat tibdil fil-klima li iwassal għall-temperaturi għoljin estremi….

Kisbiet

L-atti notarili tan-nutar Paolo Bonello li għex fis-seklu ħmistax, servew ta’ punt ta’ tluq għal sistema bbażata fuq intelliġenza artifiċjali msejħa Notary Pedia. L-istudenta tal-Masters fl-intelliġenza artifiċjali fl-Università ta’ Malta…

Annimali

Jingħad li l-kelb huwa l-aqwa ħabib li l-bniedem jista’ jkollu iżda għal persuni neqsin mid-dawl, bil-kundizzjoni tal-awtiżmu jew diabete kelb jaf ikun bastun tad-demm u l-laħam. Aktar kmieni din il-ġimgħa…

Lokali

L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin (IĠM) ikkundanna t-theddid li sar fuq ġurnalista aktar kmieni llum. Fi stqarrija l-IĠM qal li ġie infurmat li ġurnalista għamlet rapport lill-Pulizija wara li rċeviet ittra ta’…

Aktar