Lokali

Ftehim fil-qrib biex il-ħaddiema jgawdu mill-btajjel pubbliċi li jiġu fi tmiem il-ġimgħa

Skont il-Ministru għall-Affarijiet Ewropej u Ugwaljanza Helena Dalli l-imsieħba soċjali jinsabu fil-qrib li jilħqu ftehim biex titwettaq il-wegħda elettorali li l-ħaddiema jingħataw lura l-btajjel pubbliċi li jaqgħu s-Sibt u l-Ħadd.

Din kienet waħda mit-temi li fl-aħħar ġimgħat kienet diskussa fi ħdan il-Kunsill għall-izvilupp Ekonomiku u Soċjali fil-kuntest tal-proposti għall-baġit.

Il-Ministru Dalli ħabbret ukoll li se jiġu diskussi mal-imsieħba soċjali emendi fil-liġi tax-xogħol fuq il-proposta li l-ġenituri jingħataw leave meta wliedhom żgħar ikunu morda.

Il-Ministru għall-Affarijiet Ewropej u Ugwaljanza Helena Dalli qalet li d-diskussjoni dwar il-wegħda elettorali tal-għoti lura lill-ħaddiema l-btajjel pubbliċi li jaqgħu s-Sibt u l-Ħadd bdiet minnufih fil-bidu ta’ din il-leġislatura u kif ħabbar il-Prim Ministru Joseph Muscat din għandha tkun waħda mil-miżuri fl-ewwel baġit ta’ din il-leġislatura.

Il-Ministru Dalli qalet li l-imsieħba socjali għamlu diversi proposti dwar kif se jingħataw lura l-btajjel pubbliċi, fosthom li l-btala tingħata nhar ta’ Tnejn wara li tkun għaddiet il-btala pubblika, jew li tiżdied mal-leave annwali.  Qalet li l-unjins ġew bi proposta li minflok tingħata vaganza, jingħata kumpens finanzjarju. Madankollu Dr Dalli qalet li din mhix fl-ispirtu tal-proposta tal-gvern li l-għan tagħha huwa li jingħata iktar ħin ta’ mistrieħ lill-ħaddiema biex ikollhom iktar ħin mal-familji tagħhom.

Is-Segretarju Permanenti fi ħdan il-Ministeru, Joseph Camilleri qal li l-imsieħba soċjali għaddejjin bid-diskussjoni dwar l-emendi fil-liġi tax-xogħol, fosthom l-għoti tas-sick leave għal min ikollu tfal morda, għal dawk li jagħmlu l-IVF, u għal dawk li jkollhom mard serju.  Dwar dan il-Ministru Dalli qalet li fil-qrib se tkun tista’ tressaq l-emendi fil-Parlament, biex il-liġi tax-xogħol tiġi aġġornata mar-realtà tal-lum meta żdiedu l-każijiet fejn iż-żewġ ġenituri qed jaħdmu t-tnejn.