Parlament
Iffirmat ftehim bil-għan li jqanqal kuxjenza dwar il-ħtieġa ta’ aktar nisa fil-Parlament

Wara li għalaq il-proċess ta’ konsultazzjoni dwar ir-riforma li għandha l-għan li iktar nisa jidħlu fil-Parlament, ġie ffirmat ftehim fil-prinċipju għal proġett b’fondi mill-Unjoni Ewropea li se jwassal għal diversi inizjattivi fosthom pubblikazzjonijiet u anki konferenzi.

Is-Segretarju Parlamentari għar-Riformi, Julia Farrugia Portelli qalet “dan huwa messaġġ b’saħħtu ħafna li l-UE tirrikonoxxi li nimbuttaw ‘il quddiem aktar partecipazzjoni tan-nisa fil-politika”.

F’business breakfast li ddiskuta r-riforma għal iktar nisa fil-Parlament, is-Segretarju Parlamentari Julia Farrugia Portelli qalet li r-riformi għandhom iwasslu fost oħrajn għal faċilitajiet ta’ ħarsien tat-tfal fil-Parlament, u ħiniiet aktar flessibbli tas-seduti.

Hija qalet li s-sottomissjoni li saru fil-konsultazzjoni pubblika inkluż mill-Oppożizzjoni huma inkoraġġanti. Fil-ġimgħat li ġejjin il-Kumitat Tekniku se jevalwa l-kontenut u l-proposti li saru tul il-perjodu ta’ konsultazzjoni. Is-Segretarju Parlamentari Farrugia Portelli saħqet li Malta teħtieġ miżuri pożittivi li jħajru aktar nisa joħorġu għall-ħajja pubblika u politika bit-tir li sas-sena 2030, Malta jkollha bilanċ bejn is-sessi fil-Parlament.

L-Ispeaker Anglu Farrugia, li bħalissa huwa wkoll aġent President ta’ Malta, qal li hemm bżonn li tittieħed azzjoni għaliex hekk għandu jkun Parlament ta’ pajjiż modern.

Dr Anġlu Farrugia qal “għandu jkun hemm audit mill-Kummissjoni Elettorali biex jaraw li s-sehem tan-nisa jkun b’saħħtu, għax jekk ma jibdewx l-partiti politiċi inutli l-inizjattiva kostituzzjonali”.

Konsulent dwar l-ugwalnza fl-Organizzazzjoni tas-sigurtà u l-kooperazzjoni fl-Ewropa, Ajla Van Heel, qalet li jekk mhux se tittieħed azzjoni issa, l-ugwaljanza tibqa’ ma tintlaħaqx għal iktar min-nofs seklu ieħor. Hija qalet li l-inizjattivi li qed jittieħdu f’Malta huma pass fid-direzzjoni t-tajba.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

“Għajnu Aħmar it-Tonn” jew “It-Tonn tal-Melliħin” kienet l-għajta tas-sajjieda Melliħin li sal-bidu tas-sittinijiet kienu jbiegħu t-tonn li jaqbdu bit-Tunnara. Is-sajd bit-tunnara nqata’ iżda fil-mużew tat-Tunnara fil-bajja tal-Mellieħa, għaqda volontarja Melliħija ikkonservat…

Pulizija

Fl-aħħar xahrejn, l-uċuħ ta’ erba’ Pulizija saru familjari mal-komunità tal-Mellieħa. Ir-residenti laqgħuhom u jqisuhom “ta’ ġewwa”. Dawn l-erba’ uffiċċjali jiffurmaw l-ewwel Community Policing Team fi proġett pilota mniedi mill-Korp. Intervistat…

Malta

Fil-Greċja, hemm madwar 3,500 persuna b’konnessjonijiet Maltin, il-maġġoranza f’Korfu fejn jgħixu Griegi b’nisel Malti li saħansitra jwasslu sar-raba’ u l-ħames ġenerazzjoni. Waqt żjara fil-Greċja, il-President George Vella ltaqa’ ma’ rappreżentanti…

Aktar