Parlament
Iffirmat ftehim bil-għan li jqanqal kuxjenza dwar il-ħtieġa ta’ aktar nisa fil-Parlament

Wara li għalaq il-proċess ta’ konsultazzjoni dwar ir-riforma li għandha l-għan li iktar nisa jidħlu fil-Parlament, ġie ffirmat ftehim fil-prinċipju għal proġett b’fondi mill-Unjoni Ewropea li se jwassal għal diversi inizjattivi fosthom pubblikazzjonijiet u anki konferenzi.

Is-Segretarju Parlamentari għar-Riformi, Julia Farrugia Portelli qalet “dan huwa messaġġ b’saħħtu ħafna li l-UE tirrikonoxxi li nimbuttaw ‘il quddiem aktar partecipazzjoni tan-nisa fil-politika”.

F’business breakfast li ddiskuta r-riforma għal iktar nisa fil-Parlament, is-Segretarju Parlamentari Julia Farrugia Portelli qalet li r-riformi għandhom iwasslu fost oħrajn għal faċilitajiet ta’ ħarsien tat-tfal fil-Parlament, u ħiniiet aktar flessibbli tas-seduti.

Hija qalet li s-sottomissjoni li saru fil-konsultazzjoni pubblika inkluż mill-Oppożizzjoni huma inkoraġġanti. Fil-ġimgħat li ġejjin il-Kumitat Tekniku se jevalwa l-kontenut u l-proposti li saru tul il-perjodu ta’ konsultazzjoni. Is-Segretarju Parlamentari Farrugia Portelli saħqet li Malta teħtieġ miżuri pożittivi li jħajru aktar nisa joħorġu għall-ħajja pubblika u politika bit-tir li sas-sena 2030, Malta jkollha bilanċ bejn is-sessi fil-Parlament.

L-Ispeaker Anglu Farrugia, li bħalissa huwa wkoll aġent President ta’ Malta, qal li hemm bżonn li tittieħed azzjoni għaliex hekk għandu jkun Parlament ta’ pajjiż modern.

Dr Anġlu Farrugia qal “għandu jkun hemm audit mill-Kummissjoni Elettorali biex jaraw li s-sehem tan-nisa jkun b’saħħtu, għax jekk ma jibdewx l-partiti politiċi inutli l-inizjattiva kostituzzjonali”.

Konsulent dwar l-ugwalnza fl-Organizzazzjoni tas-sigurtà u l-kooperazzjoni fl-Ewropa, Ajla Van Heel, qalet li jekk mhux se tittieħed azzjoni issa, l-ugwaljanza tibqa’ ma tintlaħaqx għal iktar min-nofs seklu ieħor. Hija qalet li l-inizjattivi li qed jittieħdu f’Malta huma pass fid-direzzjoni t-tajba.

Aħbarijiet Oħra
Stejjer Umani

F’aktar minn ħamsin sena, l-Għaqda Alkoħoliċi Anonimi għenet mijiet ta’ persuni bi problema ta’ xorb żejjed, u ħafna drabi anke lill-qraba tagħhom permezz tal-AL-ANON. TVM tkellem ma’ raġel li 27…

Infrastruttura

Għaddejin l-aħħar tħejjijiet għat-tlestija ta’ Triq Ħal Luqa, li hija l-arterja ewlenija bejn Santa Luċija u Ħal Luqa. Bejn it-Tlieta filgħodu u l-Erbgħa waranofsinhar, it-triq se tingħalaq f’direzzjoni waħda sakemm…

Trasport

Matul l-aħħar snin, Transport Malta flimkien mal-Ministeru tat-Trasport nedew diversi skemi fuq ix-xiri ta’ mezzi tat-trasport biex jonqos it-tniġġis tal-arja. Tnejn mill-iskemi li qed jagħtu riżultati huma għax-xiri tal-karozzi elettriċi…

Aktar