Kultura
Dramm: L-Ispettur Bonnici jrid iżomm l-ordni iżda jispiċċa jikser il-liġi

Teatru u Letteratura; produzzjoni oħra mill-pinna ta’ Mario Philip Azzopardi: “Ave Marija għall-Ispettur Bonnici” se issir fit-Teatru Manoel ħames darbiet dan ix-xahar.

Id-dramm, li hu parti minn triloġija, se jkun ippubblikat fi ktieb maż-żewġ produzzjonijiet l-oħra “Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispettur Bonnici” u “L-Għerf u l-Glorja tal-Ispettur Bonnici”.

L-Ispettur Bonnici se jerġa’ lura fuq il-palk tal-Teatru Manoel, bil-kittieb u direttur tal-produzzjoni Mario Philip Azzopardi se jtella’ t-tielet serje tal-produzzjoni. ‘Ave Maria għall-Ispettur Bonnici’ issegwi żewg produzzjonijiet oħra li ttellgħu fuq l-Ispettur Bonnici.

Wara l-kwinti tal-palk sibna lil Mario Philip Azzopardi u l-atturi għaddejjin bil-provi, fejn għal darb’oħra l-attur veteran Mario Micallef se jintrepreta l-parti tal-ispettur Bonnici, spettur rett, iebes u li ma jara wiċċ ħadd. Żvolta f’din il-produzzjoni hi li l-ispettur, li xogħlu hu li jara li n-nies ma jiksrux il-liġi, jispiċċa l-ħabs hu stess.

“Biċċa xogħol li ilha f’moħħi u xxurtjat li għandi l-aqwa artisti li jieħdu sehem, biċċa xogħol li se tibqa’ tissemma’ fl-istorja tat-teatru Malti,” qal Mario Philip Azzopardi.

Il-maġġoranza tal-atturi huma lkoll veterani, fosthom Monica Attard, Charles Sammut, Renato Dimech, Edward Mercieca u Salvu Mallia.

F’din il-produzzjoni, Mario Philip Azzopardi jgħid li hemm xeni kontroversjali, fejn l-ispettur li jipprova jżomm l-ordni, jispiċċa jikser il-liġi hu stess.

Is-Sur Philip Azzopardi qal li din il-produzzjoni se tkun ippubblikata wkoll bħala ktieb. ‘Ave Marija għall-Ispettur Bonnici’ se jittella’ fi tmiem il-ġimgħa li ġejja u ta’ wara.

Aħbarijiet Oħra
COVID-19

L-Assoċjazzjoni Medika Maltija (MAM) qed tħeġġeġ lill-pubbliku sabiex ikun iddixiplinat u jsegwi l-pariri tal-esperti mediċi biss. Fi stqarrrija l-MAM esprimiet tħassib dwar il-proposti tal-Prim Ministru li qalet huma mingħajr bażi…

Kultura

Ir-restawr fuq l-ikbar esebit fil-Mużew Marittimu lest. Il-Pulena, li għamlet żmienha fuq il-pruwa tal-HMS Hibernia, reġgħet lura għall-glorja tagħha. Għalissa fis-skiet għaliex il-pandemija għalqet il-bibien tal-mużewijiet, imma la jerġgħu jiftħu…

Stejjer Umani

Sentejn ilu waqa’ għall-vizzju tad-droga għax tilef lill-ommu u sofra minn sfidi mentali, iżda issa ddeċieda li jidħol għall-programm tal-Caritas biex ikun jista’ jerġa’ jgħannaq lil familtu u jgħin persuni…

Aktar