Qorti
Dritt għall-Qorti wara ġlieda fi stabbiliment tad-divertiment fir-Rabat

Żagħżugħ ta’ 23 sena mill-Gudja ġie akkużat li fis-sigħat bikrin tas-Sibt filgħodu waqt li kien fi stabbiliment tad-divertiment fil-limiti tar-Rabat ikkaġuna ġrieħi gravi lil żagħżugħ u li kissirlu n-nuċċali. Hu ġie akkużat ukoll li kiser il-paċi pubblika. Quddiem il-Maġistrat Victor Axiak, iż-żagħżugħ wieġeb mhux ħati għall-akkużi.

L-Ispettur Matthew Galea qal li l-prosekuzzjoni trid tgħaddi messaġġ ċar li m’hemmx lok għal ġlied f’postijiet ta’ divertiment. Id-difiża argumentat li l-akkużat kien mas-sieħba tiegħu meta ġie aggredit minn grupp ta’ nies u ddefenda ruħu.

Id-difiża talbet divjett fuq isem l-akkużat għax għadu jibda impjieg ġdid u għamlet talba għall-ħelsien mill-arrest. Il-Qorti laqgħet t-talbiet u ż-żagħżugħ ingħata l-ħelsien mill-arrest b’għadd ta’ kundizzjonijiet fosthom depożitu ta’ €1,000 u garanzija personali ta’ €9,000.

Il-Qorti ħarġet ordni ta’ protezzjoni għall-vittma u ordnat lill-akkużat biex ma jagħmilx kuntatt mal-vittma.