Lokali
€4.9 miljun f’rifużjoni tat-taxxa fuq vetturi rreġistrati fl-2008

Il-Gvern nieda l-aħħar fażi tal-iskema tar-rifużjoni tat-taxxa żejda li tħallset fuq ir-reġistrazzjoni tal-vetturi bejn l-2004 u l-2008. Din is-sena l-vetturi eliġibbli huma dawk li ġew reġistrati mill-1 ta’ Jannar 2008 sal-31 ta’ Diċembru 2008. Mas-6,300 persuna huma eleġġibli għal din ir-rifużjoni li ser tilħaq ftit inqas minn €5 miljuni.

Is-sidien tal-karozzi li ġew reġistrati fl-2008 għandhom sas-26 ta’ April biex japplikaw ħalli jieħdu lura l-flus tat-taxxa żejda li kienu ħallsu fuq ir-reġistrazzjoni tal-vetturi. Il-Ministru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali, Ian Borg, qal li l-Gvern beda din l-iskema tar-rifużjoni tat-taxxa sitt snin ilu u sal-lum, 29,000 persuna li kienu ħallsu din it-taxxa, ħadu flushom lura li laħqu kwazi €24 miljun.

Il-Ministru Borg qal li din is-sena l-Gvern se jqassam l-aħħar rifużjoni li tammonta għal €4.9 miljun lil 6,300 persuni eliġibbli li rreġistraw l-vettura tagħhom fl-2008. Kompla jgħid li Transport Malta se toħroġ l-applikazzjonijiet biex min hu eliġibbli japplika sas-26 ta’ April u jitħallas sal-aħħar ta’ Mejju.

“Transport Malta bħala Ministeru konna partners tal-Ministeru tal-Finanzi biex naraw li verament dawk li huma eleġibbli u li kienu inġustament ħallsu din it-taxxa jieħdu issa din ir-rifużjoni” qal il-Ministru Borg.

Il-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna qal li hu ta’ sodisfazzjon li l-Gvern jara wegħda oħra tiegħu titwettaq. Sostna li dawn ir-rifużjonijiet tat-taxxa, ħallew iżjed flus fl-idejn u rriflettiet ukoll fit-tkabbir tal-ekonomija Maltija fl-aħħar ħames snin, li kibret b’medja ta’ 7.1% kull sena.

Il-Ministru Scicluna qal “hija riflessjoni ta’ kif mexa l-Gvern, illi l-ewwel nett m’għaġġilx, li skont il-mezzi tal-pajjiż ferixha fuq sitt snin, illi kien jaf li wegħda li tista’ titwettaq, u li ħadem għaliha biex titwettaq ma’ miżuri oħrajn.”

Il-Professur Scicluna temm jgħid li din il-miżura turi fejn qed imur il-ġid li qed jinħoloq u qal li l-ġid qed imur fil-bwiet tan-nies.

Aħbarijiet Oħra
Trasport

B’investiment ta’ €11 miljun ewro se jiżdiedu 50 xarabank ġdid fil-flotta tat-trasport pubbliku. Fl-inawgurazzjoni, il-Prim Ministru Robert Abela faħħar l-investiment tal-kumpanija privata Autobus De Leon li għat-tieni sajf konsekuttiv investiet…

Pulizija

Fl-okkażjoni tal-206 anniversarju mit-twaqqif tal-korp tal-pulizija, l-Arċisqof Charles J Scicluna qal li l-motto tal-Korp stess, Domine Dirige Nos qed jitlob lil Alla jmexxi Hu. L-Arċisqof qal li x-xogħol tal-Korp hu…

Agrikultura

Il-pitkala kollha se jingħataw għodda teknoloġika biex jibdew jirreġistraw il-prodotti kollha f’sistema komuni li se tkun aktar trasparenti u biha jkun hemm rendikont aġġornat tal-prodotti li nbigħu, il-prezzijiet u x’fadal….

Aktar