Għawdex
Se jibda jingħata kull xahar is-sussidju lill-istudenti Għawdxin għall-ħlas tal-kera

L-istudenti universitarji Għawdxin għandhom allowance ta’ €500 bħala sussidju għall-kera u kien jitħallas mill-Gvern kull tliet xhur b’lura. Madankollu l-istudenti Għawdxin li jikru f’Malta biex jiffrankaw it-traġitt ta’ kuljum bejn Għawdex u l-Università xorta kienu jħallsu l-kera kull xahar. Biex jonqos dan il-piż, il-Ministru għal Għawdex Justyne Caruana ħabbret li l-Gvern qabel li din l-allowance tibda titħallas proporzjalment.

Dr Caruana qalet, “Hemm iktar solljev ħalli dak li jkun ikollu s-serħan tal-moħħ illi fl-aħħar tax-xahar se jkollu l-allowance dieħla biex ikun jista’ jilħaq il-commitments ta’ kera u spejjeż oħra li jkollhom.”

Il-Ministru Caruana qalet li l-Gvern ħadem fuq dan it-tibdil fis-sistema tal-ħlas fuq suġġeriment tal-għaqda tal-istudenti universitarji Għawdxin, GUG.

Il-President tal-GUG, Rachel Galea, qalet li dan it-tibdil fis-sistema tal-ħlas tal-allowance tal-akkomodazzjoni se jagħti nifs lill-istudenti Għawdxin għax b’hekk ma jridux jaraw kif se jlaħħqu għall-ħlas tal-kera kull xahar.  Sostniet li l-GUG għaddejja bi proposti oħra biex tiffaċilita l-ħajja tal-istudenti Għawdxin.

Rachel Galea qalet “barra r-renta għandna t-transport il-mini buses u hekk qed jieħdu vantaġġ u jogħlew il-prezzijiet iktar. Bħala transport l-X1 ukoll diffiċli billi tgħaddi mill-ajruport tkun mimlija u l-istudent idum jistenna, shelters m’hemmx fejn student jista’ jistkenn waqt li tkun ix-xita. Nippruvaw bil-mod il-mod ngħinnu lill-istudent kif nistgħu.”

Il-Ministru Caruana qalet li l-Gvern qed ikompli jaħdem biex jghin lill-istudenti Għawdxin li jgħixu Malta, fosthom semmiet li fil-White Paper dwar il-Liġi tal-kera tkopri wkoll il-kirjiet li jsiru lill-istudenti Għawdxin f’Malta.

Aħbarijiet Oħra
Reliġjon

Ilbieraħ, f’Sibt il-Għid, il-Bormliżi inawguraw l-Irxoxt wara li sarlu r-restawr. Ma’ TVM ir-restawratriċi Valentina Lupo kienet spjegat li l-istatwa kellha erba’ problemi, fosthom diversi qsim fl-injam. Fir-restawr saru wkoll interventi fuq…

Temp

L-uffiċċju meterjoloġiku qed ibassar riħ qawwi. Ir-riħ mix-Xlokk Lvant ser ikun qawwi ħafna fuq l-inħawi fejn jaqbel tal-Gżejjer Maltin. Din it-twissija tibqa’ fis-seħħ sal-għaxra tal-lejla u terġa’ tiġġedded kif meħtieġ.

Saħħa

Mistenni jibda x-xahar id-dieħel ix-xogħol ta’ twaqqiegħ u tħammil għat-tieni dar residenzjali għal persuni bil-marda newroloġika tal-ALS. Il-proġett, f’Ħaż-Żebbuġ, mistenni jiswa sitt miljun Ewro. Ma’ TVM, il-fundatur tal-Fondazzjoni ALS Malta,…

Aktar