Lokali
Ebda kompromess bejn il-Gvern u l-GRTU dwar il-kwistoni tal-pompi tal-petrol

Is-sidien tal-pompi tal-petrol msieħba fil-GRTU qed jiltaqgħu biex jiddeċiedu x’azzjonijiet jistgħu jieħdu wara li baqa’ ma ntlaħaqx ftehim mal-Gvern dwar iż-żidiet fil-qligħ fuq il-fuel. Is-Segretarju tat-Taqsima Pompi tal-Petrol tal-GRTU, James Meli qal lil TVM li żieda li ngħataw fl-2011 biex jimmodernizzaw il-pompi mhix biżżejjed, waqt li sostna li żieda fl-għadd ta’ pompi fil-pajjiż tagħmel s-sitwazzjoni tagħhom iktar diffiċli. Mill-banda l-oħra l-Ministru għall-Enerġija, Joe Mizzi qal li l-Gvern offra żieda lil tal-pompi iżda ma jridx li jkun hemm żieda li jkollha tinġarr mill-konsumaturi.

Il-kwistjoni bejn il-gvern u s-sidien tal-pompi tal-petrol hija dwar il-qligħ li tal-pompi jsostnu li jrid ikollhom biex iwettqu l-obbligu tagħhom li jimmodernizzaw il-pompi skont standards Ewropej. Il-kwistjoni taf il-bidu tagħha fl-2011 meta kien intlaħaq ftehim mal-Gvern li bih ingħataw żieda fil-qligħ ta’ tmien milleżmi f’kull litru.

Is-Segretarju tat-Taqsima Pompi tal-Petrol tal-GRTU, James Meli qalilna li parti miż-żieda kienet maħsuba biex tagħmel tajjeb għall-investiment li ntrabtu li jagħmlu biex jimmodernizzaw il-pompi.

James Meli qal “jekk l-immodernizzar ma jkunx lest sal-2020 hemm ċans li anke xi wħud minnha jistgħu jitilfu l-liċenzja u ma jibqgħux joperaw għaliex ma jiġux skont standards tal-Unjoni Ewropea, aħna favur dan ir-refurbishment, il-problema li nqalgħatilna hija li meta saru l-kalkoli fl-2011, dawn il-kalkoli bil-ftit milleżmi li ħadna dak iż-żmien, illum tant għolew l-affarijiet biex tagħmel petrol station bir-rekwiżiti kollha li qed titlob l-ERA u REWS li spiċċajna qbiżna l-limitu kollu”.

Bħalissa hawn madwar 77 pompa tal-petrol f’Malta u s-Sur Meli qal li minnhom bejn sebgħa u għaxra biss għamlu l-immodernizzar li ntrabtu li jagħmlu tmien snin ilu. Fl-istess waqt, l-Awtorità tal-Ippjanar għandha mal-ħmistax-il applikazzjoni pendenti għall-bini ta’ aktar pompi tal-petrol.

James Meli qal “jekk kemm-il darba joħorġu li jien nittama li tfittex ma ddumx ma tidħol il-policy ġdida li hi restricted ħafna għaliex iktar mhu se jiftħu pompi tal-petrol aktar ħa jkompli jnaqqas minn dan il-cake ta’ bejnietna u ma jkunx aktar vijabbli li tagħmel investiment bħal dan”.

Is-Sur Meli spjega li skont studju li kkummissjonaw fl-2014, iż-żieda li qed jitolbu lill-Gvern hi ta’ żewġ ċenteżmi u nofs fuq kull litru fuel li jbigħu u fi kliemu hemm mekkaniżi biex din ma tinġarrx mill-konsumaturi. Madankollu, il-Ministru għall-Enerġija, Joe Mizzi qal li l-Gvern lest jiddiskuti iżda ma jistax jaċċetta t-talba għax tkun ta’ detriment għall-konsumaturi.

Il-Ministru Mizzi qal “bħala Gvern offrejna żieda ‘l fuq minn dak li kien hemm fl-2011 u din iż-żieda offrejnieha għax ma titfax piż fuq il-familji u n-negozji, il-GRTU m’aċċettatx”.

Fid-dawl tan-nuqqas ta’ qbil, is-sidien tal-pompi qed jikkunsidraw bosta azzjonijiet li s-Sur Meli qal li jistgħu jitħabbru fis-sigħat jew jiem li ġejjin.

Aħbarijiet Oħra
Sigurtà

‘Il fuq minn ħamest elef atleta, żewġ terzi minnhom barranin, kienu fuq ix-xwiek biex għada, il-Ħadd filgħodu, jieħdu sehem fil-maratona ta’ Malta. Iżda b’xorti ħażina, il-maratona tħassret ftit tal-ħin ilu…

Lokali

F’riċerka għad-dottorat dwar il-kriminalità fil-familji Maltin, Janice Formosa Pace sabet li l-familja tista’ tkun dik li tippromwovi l-kriminalità. Kontra dak li jseħħ fl-Eworpa, f’Malta hija komuni li l-ġenituri u l-ulied…

Sport

Waqt logħba tat-Tieni Diviżjoni bejn Oratory Youths u Qala Saints, ir-referee Joseph Agius spiċċa qala’ daqqa ta’ ponn wara li ta żewġ karti sofor lil plejer tal-Qala. Il-logħba li saret…

Edukazzjoni

Il-Fondazzjoni President’s Trust kompliet tqassam tagħmir lil tfal li għandhom diffikultà bil-vista biex tgħinnhom fil-mixja edukattiva tagħhom. B’kollox il-fondazzjoni qassmet b’kemm jiswa €150,000 f’tagħmir tal-informatika lil 65 tifel u tifla….

Aktar