Qorti
Eks Kuntistabbli u mara akkużati li taw xebgħa lil turista biex jisirqulha l-basket

Ex Kuntistabbli tal-Pulizija ta’ 43 sena minn Bormla u tfajla ta’ 26 sena mix-Xgħajra ġew mixlija li fil-lejl ta’ bejn il-Ħamis 9 u l-Ġimgħa 10 ta’ Mejju allegatament taw xebgħa lil turista mill-Maċedonja biex jisirqulha basket li fih kien hemm madwar €50 fi flus kontanti, mobile u passaport.

Quddiem il-Maġistrat Audrey Demicoli, l-akkużati Ramon Abela u Miriam Elabed ġew akkużati wkoll b’serq aggravat bil-vjolenza u li qiegħdu ħajjet il-mara f’periklu.

Fil-Qorti, il-vittma xehdet bl-għajnuna tal-interpretu li tard il-Ħamis filgħaxija kienet mixja fi Triq Manwel Dimech, Tas-Sliema biex tmur id-dar ta’ binha li ġiet iżżuru għax għadu kif sar missier. Hi xehdet li f’waqt minnhom, semgħet persuna tgħajjat ‘give me the bag, give me the bag’ u kif irrifjutat minnufih sfat aggredita minn raġel li spjegat kif beda jsawwatha u jġebbidha.

Il-vittma rrakkontat li l-aggressur u l-kompliċi ħarbu bil-basket waqt li hi kompliet mixja d-dar ta’ binha li kif ra midruba, ħadha l-isptar fejn sarulha ħames punti f’rasha u l-ġibs f’idha l-leminija li ġiet miksura minn tliet ibnadi.

L-akkużati wieġbu mhux ħatja u m’għamlu l-ebda talba għall-ħelsien mill-arrest u se jinżammu arrestati.

L-ispetturi Fabian Fleri, Lydon Zammit u Jonathan Ransley mexxew il-prosekuzzjoni waqt li l-Avukati Andy Ellul, Ryan Ellul, Franco Debono u Marion Camilleri dehru għall-akkużati.

Il-każ se jkompli fit-28 ta’ Mejju.

Aħbarijiet Oħra
Kronaka

Anzjan ta’ 75 sena residenti l-Pietà tilef ħajtu meta waqa’ għoli ta’ tliet sulari. Il-każ seħħ ftit wara s-sebgħa ta’ llejla meta l-anzjan instab mal-art fl-inħawi ta’ ġnien li jinsab…

Lokali

Fil-ġranet li ġejjin, l-awtoritajiet tas-saħħa mistennija jagħmlu funeral tal-foqra lil erba’ persuni, li tlieta minnhom għandhom il-karta tal-identità Maltija li ilhom aktar minn xahrejn abbundannati fil-kamra mortwarja. Ma’ TVM, id-Direttur…

Lokali

Mil-lum il-bdiewa li jkabbru l-patata bdew iħejju l-għelieqi tagħhom wara li fl-aħħar jiem għamlu l-kalkoli tat-telf li kellhom fl-aħħar sena minħabba r-riħ qawwi u s-silġ li niżel fil-grigalata ta’ tmiem…

Aktar