Lokali
Erba’ ġuvintur jinqabdu jisirqu l-ħwejjeġ minn ħanut f’Birkirkara

Erba’ ġuvintur Taljani li jinsabu f’Malta fuq vaganza lbieraħ inqabdu mill-Pulizija jisirqu l-ħwejjeġ minn ħanut sportiv f’Birkirkara.

Antonio Montuori, Simone Barbaro u Leonardo Tedesco, kollha ta’ 18-il sena, kif ukoll ġuvni ieħor ta’ 17-il sena, ammettew għal serq aggravat, bil-valur misruq li ma qabiżx €2,300.

Il-Qorti, ippreseduta mill-Maġistrat Natasha Galea Sciberras, semgħet kif il-ħaddiema tal-ħanut innutaw liż-żgħażagħ iġibu ruħhom b’mod suspettuż, u għalhekk ċemplu lill-Pulizija.

Il-Pulizija marru fuq il-post u qabdu liż-żgħażagħ qrib il-ħanut, filwaqt li l-ħwejjeġ misruqa nstabu moħbija f’siġar li hemm fl-akwati.

It-tliet ġuvintur maġġorenni kienu kkundannati 18-il xahar ħabs sospiżi għal 30 xahar, filwaqt li l-ġuvni minorenni nħeles bil-kundizzjoni li ma jwettaqx reat ieħor fi tliet snin.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

L-istrapazz għal statwa waqt li tinġarr fuq l-ispalla f’jum il-festa, u l-varjazzjoni kbira tal-umdità fin-niċċa tagħha wasslu biex fix-xhur li għaddew saru interventi ta’ konservazzjoni fuq l-istatwa ta’ Santa Marija…

Lokali

Fi żmien tletin sena, mistennija jirduppjaw il-persuni bid-dimensja. Quddiem din l-isfida, il-Gvern waqqaf kumitat nazzjonali ta’ ħidma dwar id-dimensja. F’Malta hawn aktar minn 6,000 persuna li jbatu mill-kundizzjoni tad-dimensja. Dan…

Lokali

Il-Kamra tad-Deputati kellha dibattitu ta’ sagħtejn u nofs mingħajr ma ttieħed vot dwar it-titjib tas-servizzi tas-saħħa li ffoka fuq il-kuntratt tal-Gvern mal-VGH għat-tmexxija ta’ tliet sptarijiet tal-Gvern, tnejn f’Malta u…

Lokali

Erba’ spettakli, b’attivitajiet kulturali distinti, ser jimmarkaw il-bidu uffiċċjali tal-Belt Valletta bħala l-kapitali Ewropea tal-Kultura. It-tħejjijiet jinsabu fl-aqwa tagħhom għalkemm l-organizzaturi qegħdin iżommu pass lura u jħallu s-sorpriżi għas-Sibt li…

Aktar