Blockchain
Il-blockchain mistennija tnaqqas it-tbagħbis fil-kuntratti tal-kirjiet

Erba’ xhur wara li Malta saret l-ewwel pajjiż fid-dinja li użat is-sistema tal-blockchain fil-ħruġ taċ-ċertifikati għall-istudenti, it-teknoloġija tal-blockchain se tibda tintuża għal kuntratti tal-kirjiet, meta fil-jiem li ġejjin se tkun ippubblikata l-liġi ġdida tal-kera.

Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li wieħed mill-punti prinċipali tal-liġi l-ġdida hu li l-kuntratti kollha jiġu rreġistrati u dan se jibda jsir bil-blockchain.

“Filwaqt li għall-bidu se tiswa aktar flus imma se tagħmel iktar sens, se mmorru għal sistema ta’ DLT li tkun se rreġistrata fuq blockchain, fejn se nkunu qed naraw li l-kuntratti tal-kirjiet se jkunu rreġistrati b’dan il-mod, u allura iktar siguri, ma tistax tbagħbas magħhom, u n-nies se jkollhom l-ewwel turija ċara u tonda ta’ kif din it-teknoloġija tista’ taffettwa l-ħajja ta’ kuljum,” qal il-Prim Ministru.

It-teknoloġija tal-Blockchain u l-Intelliġenza Artifiċjali kienu fost it-temi li ġew diskussi f’konferenza tal-aħbarijiet dwar il-pjan strateġiku għall-bidla diġitali li trid issir fis-servizz pubbliku fit-3 snin li ġejjin. Dr Muscat qal li dan il-pjan, li qed jitwettaq b’investiment ta’ €40 miljun minn fondi Ewropej, jikkonsisti f’170 miżura biex is-servizz pubbliku jkun imħejji għall-isfidi teknoloġiċi filwaqt li jkun iktar flessibbli biex jaqdi l-ħtiġijiet tal-pubbliku lejl u nhar minn kullimkien.

Is-Segretarju Permanenti Ewlieni, Mario Cutajar, qal li wasal iż-żmien għal diskussjoni dwar kif l-Intelliġenza Artifiċjali tista’ taqdi s-servizz pubbliku.

“Il-pjan li jmiss irid jibbaża fuq it-teknoloġija. Irid assolutament idaħħal il-mod kif nabbraċċaw l-iżviluppi tat-teknoloġija biex nagħtu s-servizzi tagħna, mhux biss bil-kliem. Kollox ma’ kollox se nkunu qed nibbażaw fuq it-teknoloġija dejjem mingħajr ma nħallu lil dawk iħossuhom strambi li jikkomunikaw permezz tal-Intelliġenza Artifiċjali.”

Is-Sur Cutajar tkellem ukoll dwar kif is-servizz pubbliku se jdaħħal il-prinċipju li n-nies jagħtu l-informazzjoni tagħhom lid-dipartimenti tal-Gvern darba biss, filwaqt li jiġi assigurat li d-data personali tagħhom tinżamm sigura.

Aħbarijiet Oħra
Sajd

Idejh jafu jinsġu l-qasab għan-nases, anke b’għajnejh magħluqa. Bis-sengħa tan-nases fid-demm, Ġanni Xuereb, magħruf bħala Ġanni l-Pipi, illum jgħodd iktar minn 80 sena, u għadu ma telaqx in-namra max-xogħol tiegħu, …

Edukazzjoni

Is-sajf wasal biex jintemm u dħalna fl-aħħar ġimgħa qabel ma jerġgħu jibdew l-iskejjel. Iżda x’inhuma s-sentimenti tal-ġenituri u l-istudenti dwar l-bidu tas-sena skolastika ġdida? TVM tkellem mal-ġenituri u l-istudenti. Mal-wieħed…

Lokali

Waqt l-aħħar tislima li ngħatat lil Enrica lbieraħ fil-knisja ta’ San Ġiljan, inġabru €10,000 għal Puttinu Cares. Enrica kienet tgħożż il-familja ta’ Puttinu li tant tawha kuraġġ u sabar waqt…

Edukazzjoni

The Rotary Malta Clubs are calling for applications from residents of Malta wishing to pursue a post-graduate degree. The scholarship offered to Maltese residents is worth $ 30,000 and is…

Aktar