Blockchain u Cryptocurrency
Il-blockchain mistennija tnaqqas it-tbagħbis fil-kuntratti tal-kirjiet

Erba’ xhur wara li Malta saret l-ewwel pajjiż fid-dinja li użat is-sistema tal-blockchain fil-ħruġ taċ-ċertifikati għall-istudenti, it-teknoloġija tal-blockchain se tibda tintuża għal kuntratti tal-kirjiet, meta fil-jiem li ġejjin se tkun ippubblikata l-liġi ġdida tal-kera.

Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li wieħed mill-punti prinċipali tal-liġi l-ġdida hu li l-kuntratti kollha jiġu rreġistrati u dan se jibda jsir bil-blockchain.

“Filwaqt li għall-bidu se tiswa aktar flus imma se tagħmel iktar sens, se mmorru għal sistema ta’ DLT li tkun se rreġistrata fuq blockchain, fejn se nkunu qed naraw li l-kuntratti tal-kirjiet se jkunu rreġistrati b’dan il-mod, u allura iktar siguri, ma tistax tbagħbas magħhom, u n-nies se jkollhom l-ewwel turija ċara u tonda ta’ kif din it-teknoloġija tista’ taffettwa l-ħajja ta’ kuljum,” qal il-Prim Ministru.

It-teknoloġija tal-Blockchain u l-Intelliġenza Artifiċjali kienu fost it-temi li ġew diskussi f’konferenza tal-aħbarijiet dwar il-pjan strateġiku għall-bidla diġitali li trid issir fis-servizz pubbliku fit-3 snin li ġejjin. Dr Muscat qal li dan il-pjan, li qed jitwettaq b’investiment ta’ €40 miljun minn fondi Ewropej, jikkonsisti f’170 miżura biex is-servizz pubbliku jkun imħejji għall-isfidi teknoloġiċi filwaqt li jkun iktar flessibbli biex jaqdi l-ħtiġijiet tal-pubbliku lejl u nhar minn kullimkien.

Is-Segretarju Permanenti Ewlieni, Mario Cutajar, qal li wasal iż-żmien għal diskussjoni dwar kif l-Intelliġenza Artifiċjali tista’ taqdi s-servizz pubbliku.

“Il-pjan li jmiss irid jibbaża fuq it-teknoloġija. Irid assolutament idaħħal il-mod kif nabbraċċaw l-iżviluppi tat-teknoloġija biex nagħtu s-servizzi tagħna, mhux biss bil-kliem. Kollox ma’ kollox se nkunu qed nibbażaw fuq it-teknoloġija dejjem mingħajr ma nħallu lil dawk iħossuhom strambi li jikkomunikaw permezz tal-Intelliġenza Artifiċjali.”

Is-Sur Cutajar tkellem ukoll dwar kif is-servizz pubbliku se jdaħħal il-prinċipju li n-nies jagħtu l-informazzjoni tagħhom lid-dipartimenti tal-Gvern darba biss, filwaqt li jiġi assigurat li d-data personali tagħhom tinżamm sigura.

Aħbarijiet Oħra
Immigrazzjoni

Mill-1 ta Lulju li ġej ser jidħol fis-seħħ il-ftehim bejn Malta u l-Libja li ġie ffirmat mill-Prim Ministru Robert Abela waqt żjara ta’ ftit sigħat li għamel fi Tripli l-ġimgħa…

Lokali

Ħaddiema Torok li ġew Malta biex jaħdmu fuq proġetti kbar tal-privat qed jilmentaw li ilhom xhur ma jitħallsu l-paga mill-kumpanija Torka TACA li fost proġetti li qed taħdem fuqhom hemm…

Lokali

L-attur Mario Micallef li waqt Covid 19 wassal messaġġ b’saħħtu biex l-anzjani jibqgħu d-dar, qalilna li jħossu qisu twieled mill-ġdid, il-fatt li wara tlett xhur reġa’ qed jara l-arja ta’…

Lokali

L-Assoċjazzjoni taċ-Childcare Centres qalet li kollox jinsab lest biex minn għada jerġgħu jiftħu l-bibien tagħhom. Fost il-miżuri ta’ protezzjoni, l-impjegati f’dawn iċ-ċentri se jilbsu maskri jew visors il-ħin kollu, waqt…

Aktar