Storja
Eroj u martri jew spija u traditur – min kien eżatt Carmelo Borg Pisani?

L-istorja tal-artist Malti u faxxist Taljan Carmelo Borg Pisani nħadmet f’film Malti ‘Carmelo’, ibbażat fuq riċerka li għamel l-ex ġurnalist Lawrence Mizzi li mbagħad ippubblikaha fil-ktieb ‘Għall-Ħolma ta’ Ħajtu’.

Borg Pisani hawn min iħares lejh bħala traditur, oħrajn iqisuh bħala eroj, iżda min kien fir-realtà dan il-persunaġġ storiku li għex bejn l-1914 u l-1942?

Lawrence Mizzi jgħid li Borg Pisani kellu ħolma li jara lil Malta magħquda mal-Italja; qal li kien infatwat mit-Taljani u l-ideal tiegħu ma kienx li jagħmel ħsara lil Malta imma li ma jħallihiex tibqa’ kolonja.

Fi programm speċjali Ras imb Ras li se jixxandar għada qabel il-film ‘Carmelo’, il-Professur Henry Frendo jirreferi għal Borg Pisani bħala simpatizzant mat-Taljani, bħal ħafna oħrajn, iżda li l-gwerra biddlet is-sitwazzjoni tiegħu meta tqabbad mit-Taljani biex jispija fuq l-Ingliżi.

Min-naħa l-oħra, l-ex ġurnalist Lawrence Grech qal li fl-aqwa sena tal-gwerra, Malta kienet qed issofri ħafna, u l-iskop taż-żjara ta’ Borg Pisani f’pajjiżna kien li jitkixxef dwar id-difiża tal-Ingliżi f’Malta, xi ħaġa li qanqlet reazzjoni tant li spiċċa priġunier tal-gwerra.

Lawrence Mizzi qal li sar jaf bih meta għallquh – jirrimarka li dak iż-żmien ħadd ma qal xejn – isostni li l-Qorti ċaħħditu milli jara l-proċess tiegħu biex jiskopri iktar dwar dan il-persunaġġ storiku kontroversjali.

‘Carmelo’ se jixxandar għada għall-ħabta tal-10.15pm fuq TVM.  Huwa film iffinanzjat mill-iskema Film Malta tal-Kunsill Malti għall-Arti u l-Public Broadcasting Services.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

It-temi marbuta mal-Unjoni Ewropea li fl-aħħar jumejn ġew diskussi fil-Kunsill Ewropew fi Brussell, qed ikomplui jiġu diskussi llejla f’Villa Francia f’Ħal-Lija, f’working lunch bejn il-Prim Ministru Joseph Muscat u l-Prim…

Brexit

L-aħħar Kunsill Ewropew taħt il-Presidenza Awstrijaka ntemm fi Brussell bi ftit li xejn progress fuq il-kwistjoni Brexit. Il-Prim Ministru Ingliża Theresa May dehret iffastidjata b’kummenti tal-President tal-Kummissjoni Ewropea, Jean-Claude Juncker…

Ikel

L-awtoritajiet edukattivi u tas-saħħa komplew isostnu d-deċiżjoni li ttieħdet biex fil-parties tat-tfal fl-iskejjel, l-ikel u x-xorb provdut ikun skont lista approvat biex ikun evitat ċertu ikel li mhuwiex tajjeb għas-saħħa….

Parlament

L-Ispeaker Anġlu Farrugia inawgura wirja artistika b’riżq id-Dar tal-Providenza li qed tittellgħa fil-Parlament ta’ Malta. L-Ispeaker Farrugia faħħar lill-fundatur tad-Dar tal-Providenza, il-Monsinjur Dun Mikiel Azzopardi, li ddedika l-ħidma pastorali tiegħu…

Aktar