Kultura
Espert Malti dwar Caravaggio jemmen li din mhix xogħol il-pittur

Inxtrat għas-somma li tista’ titqies bħala fenomenali, iżda jibqa’ dubju jekk pittura ta’ Ġuditta taqta’ ras Holoferne hix ta’ Caravaggio jew le. Xerrej misterjuż fi Franza xtara din il-pittura iżda l-Kap tad-Dipartiment tal-Arti u l-Istorja fl-Università ta’ Malta, Keith Sciberras tefa’ dubju dwar jekk din hix ta’ Caravaggio.

Il-pittura ta’ Ġuditta taqta’ ras Holoferne nxtrat minn persuna mhux magħrufa filwaqt li għadha għaddejja l-kontroversja jekk din il-pittura hix ta’ Michelangelo Merisi da Caravaggio. Fi Franza fejn din il-pittura nstabet f’kamra fuq il-bejt, l-espert Franċiż tal-arti klassika, Eric Turquin jemmen li din il-pittura fuq il-kanvas hija ta’ Caravaggio u li saret fil-bidu tas-seklu sbatax.

Mhux tal-istess fehma il-Professur Keith Sciberras, il-Kap tad-dipartiment tal-Arti u l-Istorja fl-Università ta’ Malta, u espert dwar Caravaggio.

”Huwa kwadru validu ħafna, kwadru impitter minn artist viċin ħafna ta’ Caravaggio u veru li hawn scholars li jaħsbu ġenwinament li huwa tiegħu, u hawn daqstant numru ieħor kbir ta’ scholars fosthom jien, li naħsbu li mhux ta’ Caravaggio.”

Ix-xerrej misterjuż li xtara din il-pittura ħallas prezz ġmielu. Biss biss kienet stmata li tiswa sa 150 miljun ewro u laħaq xtraha qabel ma kienet se tinbiegħ f’irkant f’Toulouse. L-irkantatur Marc Labarbe kkonferma li l-pittura inbiegħet iżda baqa’ fommu sieket dwar il-prezz li ħallas għaliha. Qal biss li l-pittura se tittieħed minn Franza u x’aktarx titpoġġa f’wieħed mill-mużewijiet importanti.

Il-Professur Sciberras ha sehem fi studju li għamel il-mużew Louvre biex jiddeċiedi jekk għandux jixtri dan il-kwadru fuq il-mertu li kien ta’ Caravaggio. Iżda wara analiżi dettaljata, fi Frar li għadda, il-Louvre rrifjuta dan il-kwadru.

”U kienu għamlu Scholar days li jien pparteċipajt fihom ukoll, u l-pożizzjoni finali tal-Louvre wara analiżi dettaljata kienet li qagħdu fuq il-kelma ta’ diversi esperti u ħallew il-kwadru jitlaq.”

Il-Professur Sciberras xorta huwa tal-fehma li dan il-kwadru se jispiċċa esebit f’wieħed mill-mużewijiet ewlenin, x’iktarx il-Metropolitan fi New York. Michelangelo Merisi di Caravaggio għandu pittura oħra bit-tema ta’ Ġuditta taqta’ ras Holofernes li tinsab għall-wiri f’Palazzo Barberini f’Ruma.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-Gvern ma jistax jindaħal biex iwaqqaf kawżi ċivili li jkunu nfetħu minn ċittadini privati jew minn terzi kontra ġurnalisti li jkunu ġew nieqsa u…

Ambjent

Il-Ministru tal-Ambjent, Jose Herrera, ħabbar ristrutturar fl-aġenzija Ambjent Malta. Dr Herrera qal li din se tersaq aktar lejn iċ-ċentru tal-politika tal-pajjiż, iżda ma kkonfermax li se tinbidel f’awtorità. Żied jgħid…

Kronaka

Ħaddiem weġġa’ serjament f’San Ġwann meta waqa’ fuqu numru ta’ ħadid. L-inċident seħħ għall-ħabta tas-14:30 ġo fabbrika li tinsab fiż-Żona Industrijali ta’ San Ġwann. Ir-raġel huwa Libjan ta’ 26 sena, residenti…

Immigrazzjoni

Grupp ta’ 56 immigrant iddaħħlu f’Malta llum waranofsinhar abbord patrol boat tal-Forzi Armati. L-immigranti, li ġew salvati mill-Mediterran, iddaħħlu f’Xatt it-Tiben u ngħataw f’idejn il-Pulizija mit-taqsima tal-immigrazzjoni. TVM infurmat li…

Aktar