Protezzjoni Ċivili
Esperti minn Singapore jgħinu fi pjan strateġiku għall-Protezzjoni Ċivili f’Malta

Id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili ffirma ftehim ta’ koperazzjoni mas-Singapore Civil Defence Force. B’dan il-ftehim l-forzi tal-protezzjoni ċivili ta’ Singapore se jipprovdu espert tagħhom b’xejn lid-dipartiment tal-protezzjoni ċivili, fosthom għat-tfassil ta’ pjan strateġiku.

Id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili qed jippjana li jfassal strateġija dwar il-Protezzjoni Ċivili u għandu qbil fil-prinċipju li jkollu l-għajnuna ta’ esperti mis-Singapore Civil Defence.

Permezz ta’ ftehim bejn iż-żewġ organizzazzjonijiet, f’Marzu li ġej ser jitlaqqa’ l-ewwel Joint Steering Committe bejniethom.

Id-Direttur tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, Emmanuel Psaila, qal b’dan il-ftehim Malta se tħares lejn l-operat ta’ Singapore bħala mudell ta’ kif pajjiż żgħir imma bi sfidi kbar qed jipprepara għal kull eventwalità.

“Nistgħu nibbenifikaw, eżempju, x’sistemi nużaw fil-control rooms, bħal dawk li huma early warning device, jew nutilliżaw it-taqsima tal-urban search and rescue, fi ftit kliem it-taqsima ta’ dawk li jidħlu jfittxu meta jaqa’ xi bini.”

Is-Sur Psaila qal li l-awtoritajiet ta’ Singapore qablu li jikkoperaw mad-dipartiment tal-protezzjoni ċivili mingħajr ma jistennew xejn lura. “Jekk tqabbad konsulent, se jiswik ħafna ħafna flus, minn kalkoli li għamilna jekk iġġib konsulent biex ifassal it-training grounds, minn kalkoli li għamilna joħodlok mal-€400,000, €500,000. Issa huma lesti jgħatuna l-expertise tagħhom b’xejn.”

Id-Direttur tas-CPD żied jgħid li b’din il-kooperazzjoni ta’ ħames snin bejn iż-żewġ pajjiżi, Malta se tiggwadanja ħafna minn wieħed mill-aqwa skwadri tal-protezzjoni ċivili fid-dinja.

Aħbarijiet Oħra
COVID-19

Il-maġġoranza tal-immigranti fiċ-ċentru miftuħ ta’ Ħal Far qed jifhmu l-messaġġ u qed jikkoperaw. Dan qalu Mauro Farrugia, Kap Eżekuttiv tal-għaqda mhux governattiva li taħdem mal-immigranti. Is-Sur Farrugia kien qed jitkellem…

Reliġjon

Il-ġrajjiet imfakkra mill-knisja f’dawn il-jiem huma rappreżentati matul is-sena kollha fil-knejjes u l-kappelli, fl-hekk imsejħa Via Sagra, permezz ta’ xbihat li jirrappreżentaw 14-il mument differenti mill-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta’…

COVID-19

Mart il-Prim Ministru, Lydia Abela, qalet li bħala omm qed tuża dan iż-żmien fid-dar biex iktar minn qatt qabel tibni r-relazzjoni ma’ bintha Giorgia. F’messaġġ imxandar fuq il-midja soċjali, Dr…

COVID-19

S’issa hu magħruf li minn tal-anqas żewġ Maltin li jgħixu barra l-pajjiż mietu kawża tal-Coronavirus.  John Grima, artist ta’ 88 sena, miet fil-Kanada fejn emigra f’żgħożitu. It-tieni Maltija li mietet…

Aktar