Ekonomija u Finanzi
Estiż il‑perjodu għall‑applikazzjonijiet għal moratorju sat‑30 ta’ Settembru 2020

Fit‑13 ta’ April 2020, il‑Ministeru għas‑Saħħa, b’konsultazzjoni mal‑Ministeru għall‑Finanzi, ħareġ l‑Avviż Legali (AL) 142 għall‑2020, li jordna lil istituzzjonijiet tal‑kreditu u finanzjarji liċenzjati mill‑MFSA sabiex jagħtu moratorji fuq is‑self lill‑klijenti tagħhom. Id‑Direttiva Nru 18 tal‑Bank Ċentrali ta’ Malta kienet ippubblikata fl‑istess ġurnata sabiex tirregola l‑parametri ta’ dawn il‑moratorji.

Id‑data tat‑30 ta’ Ġunju 2020 hija d‑data stabbilita mill‑AL 142 u d‑Direttiva Nru 18 bħala l‑aħħar ġurnata fejn min jissellef u li huwa eliġibbli jkun jista’ japplika għal dawn il‑moratorji mal‑istituzzjoni finanzjarja u ta’ kreditu rispettiva tiegħu.

Fid‑dawl tal‑inċertezza madwar ir‑ritmu tal‑irkupru ekonomiku mill‑impatt tal‑pandemija tal‑COVID‑19 u l‑effetti potenzjali aktar fit‑tul fuq il‑produzzjoni u l‑impjiegi li t‑tali inċertezza tista’ tiġġenera, il‑Ministeru responsabbli għas‑saħħa pubblika, b’konsultazzjoni mal‑Ministeru għall‑Finanzi u s‑Servizzi Finanzjarji, estenda l‑perjodu għall‑applikazzjonijiet għal moratorju sat‑30 ta’ Settembru 2020. Għal din ir‑raġuni, skont paragrafu ħmistax tad‑Direttiva, il‑Bank qiegħed jestendi l‑perjodu għall‑applikazzjonijiet f’konformità mal‑AL 278 għall-2020 li ġie ppubblikat ilbieraħ.

Il‑provvediment u l‑kundizzjonijiet tad‑Direttiva għandhom japplikaw bis‑sħiħ inkluża d‑data tal‑għeluq tas‑self eleġibbli għal moratorju, jiġifieri s‑self sanzjonat qabel l‑14 ta’ April 2020. Dawk li jissellfu u li ngħataw moratorju bejn l‑1 ta’ Marzu 2020 u t‑30 ta’ Ġunju 2020, u jistgħu juru li s‑sitwazzjoni tagħhom mhux ser titjieb matul il‑perjodu oriġinali ta’ sitt xhur kif stipulat mid‑Direttiva, jistgħu japplikaw għal estensjoni ta’ perjodu addizzjonali ta’ sitt xhur sa mhux aktar tard mit‑30 ta’ Settembru 2020. Dan il‑perjodu jibda mill‑ġurnata wara t‑tmiem tal‑ewwel perjodu tal‑moratorju.

Fil‑każ ta’ applikanti ġodda eliġibbli, il‑moratorju mogħti ser ikun għal perjodu ta’ sitt xhur.

Tista’ ssib id‑Direttiva aġġornata hawn.

Tista’ ssib il‑linji gwida aġġornati hawn.

Aħbarijiet Oħra
Ekonomija u Finanzi

Il-Kummissjoni Ewropea iddeċidiet li tirreferi lill-Awstrija, il-Belġju u l-Olanda lill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja talli naqsu milli jimplimentaw b’mod sħiħ ir-regoli tal-Unjoni Ewropea kontra l-ħasil tal-flus. Il-Kummissjoni Ewropea qed titlob li jittieħdu…

Lokali

Is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi ħabbar sejħa għal proġetti kofinanzjati minn fondi Ewropej għall-imsieħba soċjali li jiffurmaw parti mill-MCESD u organizzazzjonijiet mhux governattivi li qed jagħtu kontribut attiv…

Politika

B’reazzjoni għall-kummenti tal-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia lbieraħ, dwar ix-xhieda fil-kawża tiegħu dwar il-kuntratt mal-Vitals, kelliem għan-Nexia BT Manuel Castagna, qal li x-xhieda tiegħu fil-qorti kienet li l-kumitat ta’ aġġudikazzjoni li…

Lokali

L-SDG Index and Dashboards Report 2020, ippubblikat minn Bertelsmann Stiftung u min-Network ta’ Soluzzjonijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli klassifikaw lil Malta fit-32 post minn fost 166 pajjiż, b’total ta’ 76 punt…

Aktar