Lokali
Eżerċizzju ta’ evakwazzjoni minn fuq cruise liner tal-Costa fil-Port il-Kbir

Mat-300 ruħ, fost oħrajn mill-Forzi Armati, paramediċi u s-servizzi ta’ emerġenza għall-ewwel darba ħadu sehem f’eżerċizzju ta’ simulazzjoni biex ġie evakwat cruise liner fl-ibħra Maltin.

Ix-xenarju beda fis-sitta ta’ filgħodu b’telefonata lill-awtoritajiet Maltin, li abbord il-cruise liner kien hemm il-magna qed taqbad u li kien hemm ħames persuni li ġarrbu ġrieħi gravi. Il-Forzi Armati evakwaw lill-ħames persuni midruba u bl-għajnuna tal-pulizija tat-traffiku, fl-aktar ħin bieżel ta’ filgħodu, f’għaxar minuti twasslu l-isptar b’ħames ambulanzi.

L-iskwadri ta’ salvataġġ mill-Forzi Armati u mill-Protezzjoni Ċivili ħadmu pjan ta’ emerġenza biex ikkontrollaw in-nar u evakwaw l-ekwipaġġ tal-vapur daqs li kieku kienu l-passiġġieri. Minħabba n-nar li baqa’ jinfirex, il-Kaptan tal-Costa neo Riviera, Giovanni Cosini, ta l-ordni biex kulħadd jabbanduna l-vapur.

Fl-evakwazzjoni kordinata, in-nies ittieħdu bid-dgħajjes tas-salvataġġ lejn ix-Xatt tal-Isla fejn twaqqaf ‘field hospital’ u bl-aktar każi gravi jintbagħtu lejn l-isptar.

Il-kmandant tal-operazzjoni ta’ simulazzjoni, l-Kaptan Richard Gabriele qal li l-eżerċizzju li ħa kważi tliet sigħat sar biex l-iskwadri ta’ salvataġġ ikunu mħejja anke kieku l-emerġenza tinqala’ fuq vapur akbar.

“Dan mhuwiex vapur mill-kbar nett, huwa dak li ngħidulu medium sized, maximum jgħabbi 1,700 passiġġier, massimu ta’ 650 crew,” spjega l-Kaptan. “Il-vapuri li huma ikbar minnu, ikollhom 4,000 passiġġier u xi 3,000 crew, jiġifieri qed nitkellmu fuq 7,000 ruħ abbord. Jiġifieri jekk inti se jkollok inċident reali, xi ħaġa bħal din trid tkun ippreparat.”

L-eżerċizzju kien segwit minn diversi entitajiet, sew Maltin kif ukoll rappreżentanti mill-Unjoni Ewropea, li flimkien mal-Gvern Malti, investiet fih bħala parti mill-attivitajiet marbuta mal-Presidenza Maltija. Il-Ministru tat-Trasport Joe Mizzi qal li dan l-eżercizzju sar għax fost il-prijoritajiet fil-Presidenza Maltija, fis-settur marititimu kien hemm ukoll is-sigurtà.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Instab post alternattiv biex id-detox ma jibqax fejn l-isptar San Luqa fi G’Mangia. Dan ġie konfermat mill-Kap Eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali Alfred Grixti li madankollu ma tax dettalji tal-post…

Kronaka

Ir-raġel li lbieraħ il-Pulizija ppubblikaw ritratti tiegħu qed ikun imfittex b’rabta ma’ serqa li seħħet ix-xahar illi għadda f’Tas-Sliema. Il-Pulizija talbet l-għajnuna tal-pubbliku biex issib lil dan ir-raġel. Minn stħarriġ…

Saħħa

Kollaborazzjoni bejn kumpanija fil-qasam tal-farmakoloġija li tinsab ibbażata f’Malta u riċerkatur Taljan qed twassal għal iżjed riċerka fit-terapija għall-kanċer. Din ir-riċerka hi ibbażata fuq sustanti meħuda minn pjanti mediterranji. Il-Professur…

Aktar