Lokali
Eżerċizzju ta’ evakwazzjoni minn fuq cruise liner tal-Costa fil-Port il-Kbir

Mat-300 ruħ, fost oħrajn mill-Forzi Armati, paramediċi u s-servizzi ta’ emerġenza għall-ewwel darba ħadu sehem f’eżerċizzju ta’ simulazzjoni biex ġie evakwat cruise liner fl-ibħra Maltin.

Ix-xenarju beda fis-sitta ta’ filgħodu b’telefonata lill-awtoritajiet Maltin, li abbord il-cruise liner kien hemm il-magna qed taqbad u li kien hemm ħames persuni li ġarrbu ġrieħi gravi. Il-Forzi Armati evakwaw lill-ħames persuni midruba u bl-għajnuna tal-pulizija tat-traffiku, fl-aktar ħin bieżel ta’ filgħodu, f’għaxar minuti twasslu l-isptar b’ħames ambulanzi.

L-iskwadri ta’ salvataġġ mill-Forzi Armati u mill-Protezzjoni Ċivili ħadmu pjan ta’ emerġenza biex ikkontrollaw in-nar u evakwaw l-ekwipaġġ tal-vapur daqs li kieku kienu l-passiġġieri. Minħabba n-nar li baqa’ jinfirex, il-Kaptan tal-Costa neo Riviera, Giovanni Cosini, ta l-ordni biex kulħadd jabbanduna l-vapur.

Fl-evakwazzjoni kordinata, in-nies ittieħdu bid-dgħajjes tas-salvataġġ lejn ix-Xatt tal-Isla fejn twaqqaf ‘field hospital’ u bl-aktar każi gravi jintbagħtu lejn l-isptar.

Il-kmandant tal-operazzjoni ta’ simulazzjoni, l-Kaptan Richard Gabriele qal li l-eżerċizzju li ħa kważi tliet sigħat sar biex l-iskwadri ta’ salvataġġ ikunu mħejja anke kieku l-emerġenza tinqala’ fuq vapur akbar.

“Dan mhuwiex vapur mill-kbar nett, huwa dak li ngħidulu medium sized, maximum jgħabbi 1,700 passiġġier, massimu ta’ 650 crew,” spjega l-Kaptan. “Il-vapuri li huma ikbar minnu, ikollhom 4,000 passiġġier u xi 3,000 crew, jiġifieri qed nitkellmu fuq 7,000 ruħ abbord. Jiġifieri jekk inti se jkollok inċident reali, xi ħaġa bħal din trid tkun ippreparat.”

L-eżerċizzju kien segwit minn diversi entitajiet, sew Maltin kif ukoll rappreżentanti mill-Unjoni Ewropea, li flimkien mal-Gvern Malti, investiet fih bħala parti mill-attivitajiet marbuta mal-Presidenza Maltija. Il-Ministru tat-Trasport Joe Mizzi qal li dan l-eżercizzju sar għax fost il-prijoritajiet fil-Presidenza Maltija, fis-settur marititimu kien hemm ukoll is-sigurtà.

Aħbarijiet Oħra
Budget

B’reazzjoni għad-diskors tal-Prim Ministru fil-Parlament, il-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia qal li Joseph Muscat ma’ wieġeb xejn fuq is-sitwazzjoni tal-għalliema, tal-middle class, tal-popolazzjoni tiżdied, fuq il-problemi tal-banek u fis-settur tal-gaming. Fuq…

Ambjent

Il-Ministru għall-Ambjent, Jose Herrera, waqt li rtira l-emenda oriġinali tal-Gvern għall-mozzjoni tal-Oppożizzjoni, ressaq emenda ġdida li permezz tagħha l-Parlament Malti iddikjara emerġenza fil-klima, bil-Kumitat Parlamentari tal-Ambjent u Ippjanar tal-Iżvilpp jinbidel…

Budget

Il-Prim Ministru Joseph Muscat ħabbar li l-Gvern xtara Villa G’Mangia fejn kienet tgħix ir-Reġina biex fiha isir proġett turistiku. Waqt li wieġeb għall-kritika tal-Kap tal-Oppożizzjoni għall-baġit, Dr Muscat żvela li…

Immigrazzjoni

Il-President Emeritu, Marie Louise Coleiro Preca, qalet li s-soċjetà Maltija għandha tagħmel dak kollu possibbli biex toħnoq id-diskors ta’ mibegħda. Hija kienet qed titkellem fid-dawl ta’ rapport minn The Times…

Aktar