Lokali
Fi xjuħitu determinat jerfa’ 175kg ta’ ħadid!

Bħal sajjetta fil-bnazzi, tilef lil martu bil-kanċer meta wliedu kienu qed jitfarfru. Snin wara, il-kanċer ħadlu wkoll lil ibnu. Il-ħajja kompliet ittih bil-ħarta meta mititlu s-sieħba tiegħu wara relazzjoni ta’ 20 sena. Dawn il-ġrajjiet waqqgħuh f’dipressjoni.

Meta kien wasal biex imiss il-qiegħ, sab motivazzjoni fil-gym sal-punt li fi xjuħitu beda jerfa’ l-ħadid. Bħalissa, Frans Spiteri qed iħejji għal kompetizzjoni tal-powerlifting u ta’ 70 sena determinat li jerfa’ 175 kilo ħadid.

F’rokna tal-gym fil-Kumpless Sportiv ta’ Bormla Frans Spiteri ssibu kważi kuljum jerfa’ l-ħadid.

”Kont tlift lill-mara, tlift lit-tifel, tlift lill-partner. Ġejt vera down. Però mbagħad ippruvajt nagħmel xi ħaġa u ġejt il-gym.”

Rifes l-għatba tal-gym ta’ 60 sena u għall-ewwel, beda bi ftit mixi u ġiri.

”Kienu qed jagħmlu l-powerlifting. Bdew jiċċajtaw miegħi u jgħiduli ejja erfa’ u inti xiħ u inti hekk u spiċċajt ippruvajt u rfajt magħhom.”

Frans intefa’ b’ruħu u b’ġismu jitħarreġ. Spiċċa jikkompeti f’kompetizzjonijiet internazzjonali tal-powerlifting.

”Mort Oliveco l-Italja u kont għamilt l-ewwel rekord u kont ħadt pjaċir ħafna. Kont għamilt 155 squat u kont għamilt 190 deadlift. Għall-età tiegħi, kienu tajbin ħafna.”

Ikkompeta wkoll l-Istati Uniti u l-Irlanda.

”Ta’ 65 sena tlajt Master 5. Meta tlajt Master 5 imbagħad bdejt nagħmel ir-rekords għax kont imħarreġ tajjeb.”

Għalkemm il-ħajja tatu bil-ħarta, Frans jistqarr li l-gym għenu joħroġ mill-isqaq li kien fih.

”Meta bdejt nitħarreġ muġugħ ħafna, nibki u nitħarreġ, jien bdejt infiq u bqajna nitħarreġ sakemm fiqt. Dħalt fi 3 competitions mindu fiqt u issa sejjer r-4 waħda.”

Larkin Bonnici kien jinki lil Frans billi jgħidlu ‘xiħ’.

”Qed jerfa’ piż li la jien u lanqas il-maġġoranza tan-nies fil-gym mhuma kapaċi jerfgħu b’tant ħila u ħeġġa meta tikkunsidra wkoll il-fatt li għandu 70 sena.”

Frans qed iħejji għall-kompetizzjoni tal-powerlifting li ssir l-Ingilterra nhar il-Ġimgħa. Ta’ 70 sena, se jipprova jerfa’ 175 kilo ta’ ħadid.

”Squat se nipprova nitla’ 148/150 però jekk jisfidawni dak il-ħin biex jeħduli r-rekord, ovvja se nipprova iżjed. Tajjeb u ħażin se nerfa’ iżjed.”

”Deadlift għandi f’moħħi 175 hekk.”

Il-pajjiż jirrikonoxxi persuni bħal Frans, li għalkemm imdaħħlin fl-età, għadhom attivi fis-soċjetà permezz tal-Premju Anzjanità Attiva. In-nomini għall-edizzjoni li jmiss jintlaqgħu sal-11 ta’ Settembru.

Aħbarijiet Oħra
Politika

Intemmet wara l-10 p.m. mingħajr ebda kumment lill-media laqgħa minn grupp ta’ madwar 16-il membru parlamentari tal-Partit Nazzjonalista. Għall-aħħar nofs tal-laqgħa attenda l-Kap tal-Partit Nazzjonalista, Adrian Delia. Ingħaqad ukoll tard…

Kultura

Maħżen tal-festa nbidel fi klassi fi proġett biex il-prattika ta’ snajja tradizzjonali li jispikkaw fil-festi Maltin tintiret u ma tmutx. Il-proġett tmexxa mill-Għaqda Mużikali Sant’ Andrija ta’ Ħal Luqa, li…

Infrastruttura

Inkonvenjent li ilu snin jurta lill-Birżebbuġin se jiġi indirizzat bi proġett li Infrastructure Malta qalet se tibda fi tmiem dan is-sajf. Il-proġett hu maħsub li jtaffi l-problema tal-għargħar, ikkawżata mill-baħar…

Lokali

Mil-lejla bdew jiġu organizzati l-pellegrinaġġi fl-okkażjoni tal-festi tal-ibliet u l-irħula li se jibqgħu għaddejjin sat-8 ta’ Diċembru meta tiġi ċċelebrata l-Kunċizzjoni f’Bormla. Illejla, tliet lokalitajiet qed jorganizzaw dawn il-pellegrinaġġi: Ħal…

Aktar