Aħbarijiet Oħra
Statistika

Minkejja ċ-ċokon tagħhom, tul sekli sħaħ, il-gżejjer Maltin minn dejjem ġibdu lejhom għadd ta’ ħakkiema. Fost l-oħrajn, minħabba l-qagħda ġeografika ferm ċentrali li dawn il-gżejjer għandhom. U, illum, xejn anqas….

Tradizzjonijiet

Dahri kienu jkunu bilqiegħda fuq xi banketta ħa taqa’ biċċiet biswit xi zuntier għall-frisk, libsin qmis bajda qoton, sidrija miftuħa beraħ, u beritta. F’idejhom, l-għannejja kien ikollhom kitarra, u bi…

Aktar