Waqt il-Kafé
Fiex tidħol it-tuffieħa ta’ billudja mal-Gudja?

WAQT IL-KAFÉ… ma’ Joe Julian Farrugia

 

Fil-ktieb “Fuq il-Għajn ta’ San Bastjan”, Kilin isemmi kif kienu jinġabru fuq is-Sur tal-Imdina f’Santa Marija biex jaraw in-nar tas-seba’ rħula fejn jiċċelebraw dil-festa. Ma’ kull murtal, kienu jippruvaw jaqtgħu ta’ liema raħal hu. U kull meta xi ħadd kien isemmi l-Ġudja, kien jaqbeż “Ġużu taz-Ziju Lonzu” li biex jgħajjibhom jgħid “Gudja, tuffieħa ta’ Billudja”.

Il-Gudja dejjem kont inqisu raħal ’il bogħod. Qatt ma jidhirli li morna ’l hemm fi tfuliti u allura għalija dejjem baqa’ mbiegħed. Bdejt narah eqreb meta nbena t-terminal tal-ajruport viċin.

Mill-bogħod, il-Gudja kont ngħarfu għax għandu knisja bi tliet kampnari. Hija l-unika knisja f’Malta li għandha tlieta. U r-raħal mhux marbut man-numru tlieta għall-kampnari biss. Fil-Gudja jsiru tliet festi… għal tliet Madonni. Każin ta’ banda minnhom jiċċelebra l-festa tal-Madonna tar-Rużarju, il-każin l-ieħor jiċċelebra l-festa tal-Madonna taċ-Ċintura waqt li f’Santa Marija jiċċelebra r-raħal kollu.

Hemm kappella antika mdawra biż-żebbuġ, fuq ix-xellug int u dieħel lejn l-ajruport magħrufa bħala ta’ Bir Miftuħ. Dik hija waħda mill-eqdem parroċċi f’pajjiżna u minnha ħarġu ħafna parroċċi oħra. Jiġifieri sekli ilu, għal numru kbir ta’ nies, il-Gudja ma kienx raħal ’il bogħod kif kont narah jien, imma kien il-parroċċa tagħhom.

Fl-1922 fil-Gudja kien inqala’ inkwiet kbir. Tlewmu żewġ fratellanzi fuq statwa, xi nies daru għall-Kappillan u kellu jdabbar rasu. Il-Kurja kienet bagħtet lil Mons. Ġużeppi DePiro ma’ xi membri tas-Soċjetà ta’ San Pawl biex jikkalmaw l-affarijiet sakemm jinstab Kappillan ġdid.

U t-tuffieħa ta’ Billudja fiex tidħol f’dan kollu? Ma tidħol xejn affattu. Il-kliem Gudja u Billudja fl-istess frażi qegħdin biss għat-taqbila. It-“Tuffieħa ta’ Billudja” hija t-tuffieħa normali. Fl-imgħoddi xi nies kienu jirreferu għat-tadama bħal “Tuffieħa t’Adam” u għat-tuffieħa bħala ta’ Billudja. Maż-żmien it-“Tuffieħa t’Adam” waqqgħet l-ewwel parti u saret “tadam” waqt li mit-“Tuffieħa ta’ Billudja” baqgħet “tuffieħa” biss.

Jekk il-Gudja kont narah ’il bogħod, it-tuffieħa wkoll ġejja mill-bogħod… mill-bogħod fiż-żmien… sa minn żmien Adam u Eva. Kulħadd jafha l-istorja tal-parir infami tas-serp lill-ewwel bnedmin biex jieklu t-tuffieħa projbita.

Jgħidu li minn dakinhar il-bnedem ġie kkastigat biex jaħdem ħajtu kollha. Ma kinitx tuffieħa!

Aħbarijiet Oħra
Kronaka

Il-Pulizija qed jinvestigaw is-sejba ta’ kadavru ta’ mara li kienet ilha mejta 3 xhur. TVM huwa infurmat li l-mara hija Ingliża ta’ 69 sena li nstabet mgħottija bil-kutri fis-sodda fi stat…

Saħħa

Bħalissa f’Malta hawn madwar 7,000 persuna li qed tbati mid-dimenzja, din mistennija titla’ għal 13,000 sas-sena 2050. Fl-ewwel konferenza nazzjonali tad-dimenzja, ġiet diskussa din il-marda, kif tolqot lil ta’ madwarha,…

Lokali

Skont il-Perit Carmel Cacopardo, ir-riżenja ta’ Arnold Cassola mill-Alternattiva Demokratika fuq l-abort hija biss skuża. Intervistat fuq il-programm ta’ Television Malta Ras imb ras, il-Perit Cacopardo qal li hu kien…

Aktar