Kronaka
Fil-Belt: Ħallelin qarrqu bil-patrijiet wara li serqu kwadri u ħallew oħrajn flokhom

Il-Pulizija qed tinvestiga s-serq ta’ inkwadri b’pittura mill-Kunvent tal-Patrijiet Agostinjani fil-Belt. Il-valur tal-kwadri jlaħħaq eluf ta’ Ewro iżda l-istħarriġ tal-Pulizija hu mfixkel mill-fatt li l-patrijiet setgħu ma ndunawx mill-ewwel b’li ġara għax il-ħalliel jew ħallelin ma ħallewx il-ħitan vojta u dendlu kwadri oħra bħalhom.

Sorsi qrib il-kunvent tal-Agostinjani fil-Belt qalu li s-serqa ta’ kwadri tinvolvi patrimonju ekkleżjastiku ta’ importanza b’valur ta’ eluf ta’ Ewro. Minn tagħrif li għandu TVM, is-serqa twettqet bi ħsieb tant li l-ħalliel jew ħallelin dendlu pitturi oħra minflok dawk misruqa biex jaljenaw lill-patrijiet bl-azzjoni tagħhom. Skont is-sorsi, s’issa għadu mhux stabbilit jekk il-kwadri mdendla jinkludux replika falza tal-pittura misruqa u jekk dawn iddaħħlux mill-ħallelin stess jew kienx hemm ċaqliq ta’ kwadri mill-istess kunvent. Bħalissa, f’parti mill-kunvent għaddej xi xogħol.

Sorsi oħra qrib l-investigazzjoni qalu lil TVM li dan mhux każ faċli għall-Pulizija, fosthom minħabba l-fatt li l-patrijiet ma jafux bl-eżatt meta naqsu l-kwadri mill-kunvent. Dan jagħti lok li minn meta seħħet is-serqa għal meta sar ir-rapport lill-Pulizija setgħu għaddew diversi ġranet. Anke d-dinamika tas-serqa tagħti lok għal ħafna mistoqsijiet, minħabba li jidher li l-ħalliel jew ħallelin ħadmu b’kumdità u kellhom għarfien tajjeb ħafna tal-post. Is-sorsi qalu li xi kwadri bħal tal-Aċċjomu kellhom oġġetti ta’ valur fuqhom.

Dwar il-każ għaddejja inkjesta bil-Maġistrat.

Ikkuntattjat minn TVM, il-Provinċjal tal-Ordni, Patri Leslie Gatt, ikkonferma s-serq tal-inkwadri mill-kunvent tal-Belt u stqarr li din hi esperjenza ta’ dispjaċir għall-Ordni tal-Agostinjani. Awgura li l-kwadri misruqa jiġu rritornati u appella li kull min jista’ jkollu xi informazzjoni biex jgħaddiha lill-Pulizija.

Aħbarijiet Oħra
Budget

Id-Direttur Ġenerali tal-Assoċjazzjoni ta’ Min Iħaddem, Joe Farrugia qal li l-baġit juri li hemm xejriet makro ekonomiċi pożittivi ħafna. Qal li l-baġit kien wieħed bla skossi b’enfasi fuq is-sostenabbilità. Qal…

Budget

Il-Kap Eżekuttiv għall-Kamra tal-Kummerċ Għawdxija, Daniel Borg, qal li l-Kamra tilqa’ t-tkomplija tal-Gozo Employment Scheme, il-Film Fund u l-ħolqien tal-Awtorità Reġjonali għal Għawdex, għalkemm qal li wieħed għandu jaħseb ukoll…

Budget

Is-Segretarju Ġenerali tal-GWU, Josef Bugeja qal li l-baġit kien wieħed bilgħaqal. Qal li l-GWU sodisfatta li l-Gvern daħħal diversi tal-GWU fil-baġit. Ara l-kumment ta’ Josef Bugeja:

Budget

B’reazzjoni għall-baġit il-Kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista qal li l-baġit ma ppreżenta l-ebda pjan kif se jlaħħaq mat-traffiku u ż-żieda fil-karozzi, u lanqas kif se jtaffi t-tniġġis. Fost oħrajn, qal…

Aktar