Lokali
Fl-2017 mal-1,840 applikaw għall-kenn f’Malta

Matul is-sena li għaddiet kien hemm total ta’ 728,470 immigrant li applikaw għall-kenn f’pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, tnaqqis ta’ 44% meta mqabbel mal-2016.

Skont ir-rapport annwali tal-aġenzija tal-Unjoni Ewropea EASO, kuntrarju għax-xejra medja fl-Unjoni Ewropea, f’Malta l-applikazzjonijiet naqsu b’5% biss.

Matul l-2017 Malta ma żbarkaw l-ebda immigranti li waslu bid-dgħajjes iżda xorta pproċessat 1,840 applikazzjoni ta’ immigranti li talbu għall-kenn f’Malta, aktar min nofshom kienu Sirjani (436), Libjani (409) u Somali (332).

Ċifri ppubblikati fir-rapport annwali tal-Aġenzija EASO li hi bbażata f’Malta juru li s-sena li għaddiet l-awtoritajiet Maltin irċevew 90 applikazzjoni inqas mill-2016 (1,930) u fl-istess livell tal-2015 (1,845).

Sa tmiem is-sena li għaddiet, Malta kellha 1,500 każ pendenti x’tipproċessa, żieda ta’ 40% fuq is-sena ta’ qabel (1,070 – 2016). Kwart (24%) tal-każijiet pendenti jinvolvu immigranti mis-Somalja. Pajjiżi bħar-Rumanija, Spanja, Ċipru u l-Italja kollha esperjenzaw żidiet ta’ aktar minn 50% fil-każijiet pendenti.

L-EASO nnuttat li għat-tieni sena konsekuttiva kien hemm tnaqqis fir-rotot migratorji fil-Lvant u ċ-ċentru tal-Mediterran, iżda kien hemm żieda bla preċedent fir-rotta fil-Punent tal-Mediterran.

It-28 pajjiż tal-Unjoni Ewropea rċevew 728,470, kważi n-nofs tal-applikazzjonijiet li rċevew fl-2016, iżda xorta f’livell ogħla minn qabel il-kriżi tal-immigrazzjoni li kienet fl-aqwa tagħha fl-2015. (2013 – 464,505; 2014 – 662,165; 2015 – 1,393,875; 2016 – 1,292,740; 2017 – 728,470)

Il-Ġermanja pproċessat terz tal-applikazzjonijiet kollha (222,560 – 31%) għall-kenn, waqt li b’128,850 applikazzjoni, l-Italja kellha 17.7% tal-applikazzjonijiet.

Minkejja li b’mod ġenerali, l-applikazzjoni naqsu 44% , ir-Rumanija kellha żieda ta’ 156% waqt li l-applikazzjonijiet pproċessati minn Spanja rduppjaw u telgħu għal 31,000, b’terz minnhom minn immigranti mill-Veneżwela.

Skont ċifri proviżorji li għandha f’idejha l-EASO jidher li x-xejra ta’ tnaqqis fl-applikazzjonijiet għall-kenn fl-Unjoni Ewropea kompliet fl-ewwel erba’ xhur ta’ din is-sena.

Intant, ir-rapport annwali tal-EASO ġie ppreżentat fi Brussell mill-Aġent Direttur Eżekuttiv, Jamil Addou wara li l-Portugiż Jose Carreira rriżenzja kmieni dan ix-xahar waqt li kien taħt investigazzjoni mill-OLAF.

Aħbarijiet Oħra
Droga

L-Aġenziji li jaħdmu mal-vittmi tad-droga fosthom is-Sedqa u l-Caritas huma tal-fehma li l-użu rikreattiv tal-kannabis m’għandux ikun promoss għax ikattar il-kultura favur l-abbuż tad-droga. Din il-fehma intweriet waqt il-programm Dissett…

Partit Nazzjonalista

Il-President tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Kristy Debono qalet fi stqarrija li sabet li 84 mill-200 firma fil-petizzjoni li titlob biex jitlaqqa’ l-Kunsill Ġenerali biex jiddiskuti l-ġejjieni tal-Kap tal-Partit Nazzjonalista huma…

Lokali

Ta’ tnax-il sena sofriet diżabilità minħabba mard u wara ħafna snin ta’ żwieġ kellha tifel bil-kundizzjoni down syndrome. Minkejja l-isfidi, Lorraine Pellicano tgħid li Thomas berkilha ħajjitha u ħerqana li…

Lokali

Meqjusa fost l-ewwel tobba f’Malta li bdiet taħdem bla heda mal-vittmi tad-droga, ħidmet it-tabiba Maria Sciberras tfakkret f’konferenza f’għeluq il-25 sena mit-twaqqif tal-Aġenzija Sedqa u fil-jum internazzjonali kontra l-abbuż u…

Aktar