Droga
Fl-aħħar 6 snin aktar minn 700 persuna tressqu l-Qorti fuq traffikar ta’ droga

Aktar minn seba’ mitt persuna tressqu l-Qorti fuq traffikar ta’ droga fl-aħħar sitt snin waqt li aktar minn tlett elef persuna tressqu fuq pussess.

Dan joħroġ minn tagħrif mogħti fil-Parlament mill-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Michael Farrugia fi tweġiba lid-Deputat Laburista Byron Camilleri.

Il-Ministru Farrugia qal li 749 persuna tressqu fuq traffikar waqt li 3,437 tressqu fuq pussess.

Is-sena li għaddiet kien hemm 646 persuna li tressqu fuq pussess quddiem il-Qorti jew quddiem Tribunal imwaqqaf apposta waqt li 133 tressqu l-Qorti fuq traffikar ta’ droga.

Fi tweġiba oħra lill-istess Deputat, il-Ministru Farrugia qal li kien hemm 450 persuna li tressqu l-Qorti fl-aħħar sitt snin akkużati li attakkaw membri tal-Korp tal-Pulizija. Minn dawn 324 instabu ħatja tal-akkużi miġjuba kontrihom. Is-sena li għaddiet tressqu l-Qorti 58 persuna b’dawn l-akkużi bi 30 minnhom jinstabu ħatja.

Aħbarijiet Oħra
Qorti

L-avukat Omar Caruana, li fl-2015 kien ikkundannat sena ħabs fuq frodi b’rabta mal-irwol tiegħu bħala eks teżorier tal-banda ta’ Lourdes f’Raħal Ġdid, inħeles mill-akkużi wara li appella mis-sentenza. Caruana, flimkien…

Qorti

Missier Charlene Farrugia, John Farrugia xehed li l-fdalijiet ta’ bintu nstabu l-għada li hu kien żar il-qabar ta’ Kristu fl-Art Imqaddsa. Irrakkonta kif f’Lulju tas-sena l-oħra żar l-Art Imqaddsa mal-Arċipriet…

Aktar