Droga
Fl-aħħar 6 snin aktar minn 700 persuna tressqu l-Qorti fuq traffikar ta’ droga

Aktar minn seba’ mitt persuna tressqu l-Qorti fuq traffikar ta’ droga fl-aħħar sitt snin waqt li aktar minn tlett elef persuna tressqu fuq pussess.

Dan joħroġ minn tagħrif mogħti fil-Parlament mill-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Michael Farrugia fi tweġiba lid-Deputat Laburista Byron Camilleri.

Il-Ministru Farrugia qal li 749 persuna tressqu fuq traffikar waqt li 3,437 tressqu fuq pussess.

Is-sena li għaddiet kien hemm 646 persuna li tressqu fuq pussess quddiem il-Qorti jew quddiem Tribunal imwaqqaf apposta waqt li 133 tressqu l-Qorti fuq traffikar ta’ droga.

Fi tweġiba oħra lill-istess Deputat, il-Ministru Farrugia qal li kien hemm 450 persuna li tressqu l-Qorti fl-aħħar sitt snin akkużati li attakkaw membri tal-Korp tal-Pulizija. Minn dawn 324 instabu ħatja tal-akkużi miġjuba kontrihom. Is-sena li għaddiet tressqu l-Qorti 58 persuna b’dawn l-akkużi bi 30 minnhom jinstabu ħatja.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

“Għajnu Aħmar it-Tonn” jew “It-Tonn tal-Melliħin” kienet l-għajta tas-sajjieda Melliħin li sal-bidu tas-sittinijiet kienu jbiegħu t-tonn li jaqbdu bit-Tunnara. Is-sajd bit-tunnara nqata’ iżda fil-mużew tat-Tunnara fil-bajja tal-Mellieħa, għaqda volontarja Melliħija ikkonservat…

Pulizija

Fl-aħħar xahrejn, l-uċuħ ta’ erba’ Pulizija saru familjari mal-komunità tal-Mellieħa. Ir-residenti laqgħuhom u jqisuhom “ta’ ġewwa”. Dawn l-erba’ uffiċċjali jiffurmaw l-ewwel Community Policing Team fi proġett pilota mniedi mill-Korp. Intervistat…

Malta

Fil-Greċja, hemm madwar 3,500 persuna b’konnessjonijiet Maltin, il-maġġoranza f’Korfu fejn jgħixu Griegi b’nisel Malti li saħansitra jwasslu sar-raba’ u l-ħames ġenerazzjoni. Waqt żjara fil-Greċja, il-President George Vella ltaqa’ ma’ rappreżentanti…

Kisbiet

Imwieled Malta u emigra lejn l-Awstralja 44 sena ilu wara li gradwa mill-Università ta’ Malta dak iż-żmien kienet magħrufa bħala The Royal University of Malta. F’intervista ma’ TVM, il-Professur Stephen…

Aktar