Lokali
Fl-Arraiolos il-President Coleiro Preca se tisħaq fuq it-tisħiħ tal-ġustizzja soċjali

Qabel jingħata bidu għal-laqgħa tal-Grupp Arraiolos, il-President ta’ Malta Marie-Louise Coleiro Preca qalet li l-Presidenti mhux eżekuttivi tal-Unjoni Ewropea ser ikunu qed jiffokaw l-attenzjoni tagħhom fuq aspetti importanti tal-ġustizzja soċjali.

Il-President sememiet fost l-oħrajn il-fenomenu tal-immigrazzjoni, l-istrateġiji għall-inklużjoni soċjo-ekonomika, u l-bżonn li jitrawmu proċessi ta’ parteċipazzjoni demokratika, għall-ġid taċ-ċittadini u tar-residenti tal-pajjiżi li jirrappreżentaw.

Il-President Coleiro Preca qalet li t-tema ‘Crossing Borders’, hija stedina għall-Presidenti parteċipanti biex jirrifflettu fuq kif l-Ewropa għandha terġa tiskopri l-valuri soċjali ewlenin tagħha.  Qalet li huwa essenzjali li l-Presidenti jużaw dan il-forum biex jiddiskutu d-dimensjoni soċjali tal-Ewropa, u jkomplu jaħdmu favur l-inklużjoni u l-parteċipazzjoni fl-Unjoni Ewropea.

Il-President qalet li huwa importanti li jiġu ndirizzati t-tensjonijiet soċjali u l-inċertezzi politiċi li ħafna pajjiżi qed jiffaċċjaw, u li jimmanifestaw rwieħhom f’ħafna modi.  Dan jista’ jsir, skont il-President ta’ Malta, billi s-sistema edukattiva tkun inklussiva fl-Unjoni Ewropea, b’servizzi tas-saħħa ta’ kwalità  għolja, u b’sens ta’ solidarjetà bejn il-ġnus u l-popli.

Sfidi oħrajn li semmiet il-President jinkludu l-ħidma kontra l-faqar u d-diskors poplista aggressiv u ddeskriviet is-sejħa għall-ħolqien ta’ fruntieri bħala strateġija soċjalment perikoluża u ekonomikament riskjuża.  Il-President sostniet li ż-żieda fl-inugwaljanzi għandha impatt negattiv fuq it-tkabbir ekonomiku fit-tul, u għalhekk saħqet fuq il-ħtieġa li t-tibdil soċjali u ekonomiku jseħħ flimkien.

Il-President hija tal-fehma li l-laqgħa tal-Grupp Arraiolos se tkun pjattaforma għal aktar kollaborazzjoni u solidarjetà u qalet li qed tistenna bil-ħerqa li r-riżultat mil-laqgħa tal-Grupp Arraiolos jirrendi f’effett pożittiv fil-ħajja tal-popli kollha tagħna.

Malta ser tospita t-13-il-laqgħa tal-Grupp Arraiolos li tlaqqa’ l-Presidenti Ewropej mhux eżekuttivi tal-Unjoni Ewropea. L-edizzjoni Maltija ser tkun l-ikbar waħda għax ser jieħdu sehem 13-il President, u għall-ewwel darba ser jipparteċipaw 3 Presidenti Ewropej nisa.

 

Ara wkoll:

Illum 13-il President tal-UE se jiltaqgħu f’Malta għal Arraiolos

 

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Libjan ta’ 37 sena baqa’ jinżamm arrestat wara li ġie mixli li l-Ħadd li għadda aggredixxa lill-kantanta Mikaela Attard u l-ħabiba tagħha waqt li kienu Paceville. Ġie allegat li l-Libjan…

Lokali

Żewġt aħwa li jumejn ilu kienu involuti fi ġlieda f’Ħal Tarxien inżammu arrestati wara li wieġbu mhux ħatja għal sensiela ta’ akkużi fosthom li darbu gravi lil raġel ta’ 36…

Lokali

Stħarriġ professjonali, indipendenti u estensiv juri li l-ħaddiema fis-settur pubbliku f’sena jieħdu medja ta’ jum wieħed biss ta’ sick leave aktar mill-ħaddiema fis-settur privat. Filwaqt li l-ħaddiema fis-settur privat jieħdu medja ta’…

Lokali

Il-Kamra tal-Inġiniera, f’konferenza dwar in-nirien li kienet ippjanat qabel l-inċident tan-nirien tal-Ħadd li għadda li fih tilef ħajtu Gordon Spiteri, sejħet biex jiżdiedu l-miżuri fil-binjiet f’Malta kontra n-nirien. F’intervent fil-konferenza,…

Aktar