Xogħol
Fl-ewwel nofs tas-sena nqabdu mal-2,000 jaħdmu illegalment

Bejn Jannar u Ġunju li għadda, Jobsplus qabdet mal-elfejn ħaddiem jaħdem illegalment b’terz minnhom ikunu Maltin u l-biċċa kbira minn pajjiżi barra l-Unjoni Ewropea. Il-maġġoranza tal-illegalitajiet kienu fil-lukandi, ristoranti u stabbilimenti tad-divertimenti.

Fl-ewwel sitt xhur ta’ din is-sena t-tmien spetturi ta’ Jobsplus wettqu mal-2,433 fil-postijiet tax-xogħol u fost kważi sitt elef ħaddiem li intervistaw, sabu irregolaritajiet f’terz minnhom (2,057).

Il-Kap tat-taqsima tas-servizzi tax-xogħol ta’ Jobsplus, Mario Xuereb qal li aktar minn erbgħin fil-mija tal-ħaddiema (852) li nstab li kienu qed jaħdmu illegalment kienu minn pajjiżi barra l-Unjoni Ewropea, 635 kienu Maltin u 569 oħra mill-pajjiżi l-oħrajn tal-Unjoni Ewropea.

“L-aktar infringement popolari huwa li xi ħadd beda jaħdem mal-employer u l-employer m’għamillux l-engagement form dik li qabel konna ngħidulu l-ktieb tax-xogħol” qal is-Sur Xuereb.

Skont ċifri ta’ Jobsplus bħalissa hawn 43,000 ħaddiem barrani f’Malta, 30,000 minnhom ġejjin minn pajjiżi fl-Unjoni Ewropea u l-kumplament minn pajjiżi oħrajn bħal Filippini u s-Serbja.

Is-Sur Xuereb qal li waqt l-ħaddiema mill-Unjoni Ewropea jistgħu jaħdmu bla xkiel bħal Maltin, il-ħaddiema minn pajjiżi oħrajn jeħtieġu l-permess tax-xogħol u jridu jgħaddu mill-għarbiel tal-Pulizija, Identity Malta u Jobsplus..

“Aħna nagħmlu dak li jgħidulu labour market test u fih naraw l-individwu kemm hu adattat għal dak it-tip ta’ xogħol, naraw l-employer eżempju kellux redundancies fl-aħħar sitt xhur u nagħmlu checks ukoll fuq is-sitwazzjoni tax-xogħol” qal is-Sur Xuereb.

Jiddependi mix-xogħlijiet, il-permessi tax-xogħol jinħarġu għal perjodu ta’ sena u f’ċertu każijiet għal perjodi nqas.

Is-Sur Xuereb qal li kull fejn jinstabu irregolaritajiet, Jobplus tagħti ċans lil min iħaddem biex fi żmien qasir jirregolarizza l-pożizzjoni tiegħu u jekk le tieħu passi fil-Qrati.

Il-maġġoranza tal-irregolaritajiet li nstabu bejn Jannar u Ġunju li għadda kienu fl-industrija tal-ospitalità bħal-lukandi u r-ristoranti, wara fil-qasam tas-servizzi u l-bejgħ waqt li 153 irregolarità kienu fl-industrija tal-kostruzzjoni.

Aħbarijiet Oħra
Saħħa

Għal 15-il sena sħaħ, Eileen Mercieca ilha ġġorr is-salib ta’ marda rari li tikkaġunala infjamazzjonijiet madwar ġisimha kollu u xi drabi jħalluha bla saħħa mitluqa fis-sodda għal jiem sħaħ. Dil-marda…

Lokali

Botta u risposta bejn l-Oppożizzjoni u l-Gvern dwar il-femiċidju bil-Partit Nazzjonalista jgħid li l-Ministru Helena Dalli għandha terfa’ r-responsabbiltà tan-nuqqasijiet fil-qasam tal-vjolenza domestika, u l-Gvern jgħid li l-Oppożizzjoni hija rresponsabbli…

Lokali

Is-Segretarju Parlamentari għall-Ippjanar u s-Suq tal-Proprjetà, Chris Agius stqarr li l-Gvern u s-settur privat jistgħu jaħdmu id f’id biex flimkien jipprovdu housing affordabbli. Is-sur Aguis kien qed jitkellem f’konferenza tal-Malta…

Lokali

Kompliet is-saga bejn attivisti ta’ Occupy Justice u l-awtoritajiet dwar it-twaħħil ta’ strixxuni u xemgħat b’tifkira ta’ Daphne Caruana Galizia mal-monument tal-Assedju l-Kbir li wara l-festa nazzjonali ta’ Jum il-Vittorja…

Aktar