Barranin
Fl-Italja: Jinstabu traċċi tal-Covid-19 fid-drenaġġ

Fis-sistemi tad-drenaġġ ta’ Milan u Ruma nstabu traċċi tal-Covid-19, liema marda ġabet lid-dinja għarkupptejha.

Wara Pariġi, anke f’Runma u f’Milan instab materjal ġenetiku tas-SarsCov2 fid-drenaġġ. Minkejja din is-sejba, id-Dipartiment tas-Sanità Iss ikkonkluda li dan ma jipperikolax il-ħajja tal-persuni ladarba dan il-virus jinqred fl-impjant ta’ depurazzjoni.

Il-presenza tal-Covid-19 fis-sistemi tad-drenaġġ jitfa’ dawl fuq kemm dan il-virus infetta u affettwa l-popolazzjoni Taljana. L-esperti se jibqgħu jittestjaw l-ilmijiet speċjalment l-ilma tal-vit li s’issa għadu tajjeb għall-konsum.

L-istess ġie kkonfermat anke fis-sistemi tad-drenaġġ tal-Olanda, Massachusetts, l-Awstralja u Franza.