Lokali
F’liema lokalitajiet kien hemm persuni reqdin barra?

Fl-aħħar ħames snin, saru 25 rapport lill-Pulizija dwar 27 persuna li kienu qed jorqdu barra.  5 każi kienu jitrattaw lill-istess persuna, li saħansitra anke tressqet il-Qorti.  Mis-27 persuna, 25 huma rġiel u 2 huma nisa.

Kien hemm 11-il persuna b’kollox li tressqu l-Qorti, bi tnejn minnhom kellhom il-proċedimenti eżawriti, tnejn ġew illiberati, tnejn oħra ġew illiberati b’kundizzjoni, persuna waħda ngħatat probation, u 4 persuni li għad għandhom il-każ sub-judice.

F’erba’ każi nstabet akkomodazzjoni, persuna ntbagħtet għall-kura fl-isptar, u kien hemm 11-il persuna li ma ttieħdux passi fil-konfront tagħhom.

Dan it-tagħrif ingħata fil-Parlament mill-Ministru Michael Farrugia fuq mistoqsija tad-Deputat Nazzjonalista Karol Aquilina.  It-tabella t’hawn taħt fiha d-dettalji tan-numru ta’ persuni u fejn kienu jorqdu barra.

2013
2014
2015
2016
2017
2018 sa Awwissu

Total
Numru ta’ Każi
1
3
1
8
6
6
25
Numru ta’ persuni
1
3
1
10
6
6
27
Lokalità u nazzjonalità
Qormi x1 Qormi x3 Żebbuġ x1 Qormi x1   Valletta x1

Kemmuna x1

Isla x1

Qawra x5

San Pawl x1

Qormi x2   Marsa x2

San Pawl x2

Qormi x3   San Pawl x3
Aħbarijiet Oħra
Lokali

Minkejja li 30 sena ilu tilef nofs wiċċu u sofra ġrieħi gravi meta ġġarraf b’ajruplan żgħir, il-bdot Ivan Gatt ma jibżax jirkeb l-ajruplan, la bħala bdot u lanqas bħala passiġġier….

Lokali

Numru ta’ proprjetajiet tal-Gvern li mhumiex jintużaw ser jgħaddu f’idejn għaqdiet mhux governattivi li joffru programmi ta’ housing bħala parti minn skema ġdida mnedija mis-Segretarjat Parlamentari għall-Akkomodazzjoni Soċjali. Is-sejħa għall-applikazzjonijiet…

Lokali

L-Awtorità tal-Ippjanar qalet li għamlet spezzjoni fil-barriera tal-Imqabba li skont artiklu fuq il-ġurnal The Times of Malta għexieren ta’ ħaddiema Torok li jaħdmu għal Taca Construction diġà qed jgħixu fis-sit, fejn…

Toroq

Il-Kummissarju għall-Ambjent u l-Ippjanar fl-uffiċċju tal-Ombudsman ma sabx li kienx hemm amministrazzjoni ħażina mill-awtoritajiet konċernati fl-iżvilupp ta’ Triq Louis Wettinger f’Ta’ Masrija, magħrufa bħala l-bypass tal-Mellieħa. Dan joħroġ mir-rapport tal-investigazzjoni…

Aktar