Lokali
F’liema lokalitajiet kien hemm persuni reqdin barra?

Fl-aħħar ħames snin, saru 25 rapport lill-Pulizija dwar 27 persuna li kienu qed jorqdu barra.  5 każi kienu jitrattaw lill-istess persuna, li saħansitra anke tressqet il-Qorti.  Mis-27 persuna, 25 huma rġiel u 2 huma nisa.

Kien hemm 11-il persuna b’kollox li tressqu l-Qorti, bi tnejn minnhom kellhom il-proċedimenti eżawriti, tnejn ġew illiberati, tnejn oħra ġew illiberati b’kundizzjoni, persuna waħda ngħatat probation, u 4 persuni li għad għandhom il-każ sub-judice.

F’erba’ każi nstabet akkomodazzjoni, persuna ntbagħtet għall-kura fl-isptar, u kien hemm 11-il persuna li ma ttieħdux passi fil-konfront tagħhom.

Dan it-tagħrif ingħata fil-Parlament mill-Ministru Michael Farrugia fuq mistoqsija tad-Deputat Nazzjonalista Karol Aquilina.  It-tabella t’hawn taħt fiha d-dettalji tan-numru ta’ persuni u fejn kienu jorqdu barra.

2013
2014
2015
2016
2017
2018 sa Awwissu

Total
Numru ta’ Każi
1
3
1
8
6
6
25
Numru ta’ persuni
1
3
1
10
6
6
27
Lokalità u nazzjonalità
Qormi x1 Qormi x3 Żebbuġ x1 Qormi x1   Valletta x1

Kemmuna x1

Isla x1

Qawra x5

San Pawl x1

Qormi x2   Marsa x2

San Pawl x2

Qormi x3   San Pawl x3
Aħbarijiet Oħra
Droga

L-Aġenziji li jaħdmu mal-vittmi tad-droga fosthom is-Sedqa u l-Caritas huma tal-fehma li l-użu rikreattiv tal-kannabis m’għandux ikun promoss għax ikattar il-kultura favur l-abbuż tad-droga. Din il-fehma intweriet waqt il-programm Dissett…

Partit Nazzjonalista

Il-President tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Kristy Debono qalet fi stqarrija li sabet li 84 mill-200 firma fil-petizzjoni li titlob biex jitlaqqa’ l-Kunsill Ġenerali biex jiddiskuti l-ġejjieni tal-Kap tal-Partit Nazzjonalista huma…

Lokali

Ta’ tnax-il sena sofriet diżabilità minħabba mard u wara ħafna snin ta’ żwieġ kellha tifel bil-kundizzjoni down syndrome. Minkejja l-isfidi, Lorraine Pellicano tgħid li Thomas berkilha ħajjitha u ħerqana li…

Lokali

Meqjusa fost l-ewwel tobba f’Malta li bdiet taħdem bla heda mal-vittmi tad-droga, ħidmet it-tabiba Maria Sciberras tfakkret f’konferenza f’għeluq il-25 sena mit-twaqqif tal-Aġenzija Sedqa u fil-jum internazzjonali kontra l-abbuż u…

Aktar