Lokali
F’Malta oġġetti sagri minn knejjes kattoliċi fl-Iraq li tkissru mill-ISIS

Il-Fondazzjoni internazzjonali Aid to the Church in Need ġabet f’Malta oġġetti sagri minn knejjes kattoliċi fl-Iraq li ġew imkissra minn terroristi tal-ISIS li ppersegwitaw eluf ta’ Nsara. Il-fondazzjoni qalet li dawn l-oġġetti ser jiġu esebiti f’wirja bil-għan li tqanqal kuxjenza dwar l-insara f’diversi partijiet tad-dinja li qed iħabbtu wiċċhom ma’ persekuzzjoni minħabba l-fidi tagħhom.

Kurċifissi mkissrin u kalċijiet mgħaffgin huma wħud mill-oġġetti sagri li juru l-kruha tal-persekuzzjoni tal-Insara li f’pajjiżi bħal l-Iraq u s-Sirja raw il-knejjes tagħhom jisfaw fil-mira tal-estremisti tal-Isis.

L-isqof ta’ Mosul fl-Iraq qal li l-knejjes tiegħu spiċċaw vvandalizzati mill-ISIS u hu ta permess biex l-oġġetti sagri li sfaw imkissra jiġu Malta biex titqanqal kuxjenza ta’ dak li għaddew minnu l-Insara ta’ Mosul.

Stephen Axisa li jirrapreżenta l-fondazzjoni internazzjonali Aid to the Church in Need f’Malta, qal li eluf kbar ta’ Nsara spiċċaw jgħixu f’terrur u anki faqar estrem minħabba t-terroristi. Huwa qal li l-fondazzjoni li hija bbażata fil-Vatikan, bl-għajnuna ta’ insara oħra qed tgħin lill-insara persegwitati.

Stephen Axisa qal li “ġewwa l-Iraq u s-Sirja minn tal-ewwel biex jistkennu n-nies, skejjel u nfornuhom bl-ikel ta’ kuljum, ġol-ikel nagħmlu elf food basket kuljum.”

Il-wirja tal-oġġetti sagra vandalizzati qed issir fil-knisja ta’ Bon Pastur f’Ħal Balzan. Il-Fondazzjoni Aid to the Church in Need taħdem f’mija u erbgħin pajjiż madwar id-dinja biex tgħin l-insara ppersegwitati, f’pajjiżi Musulmani u fiċ-Ċina u fil-Korea ta’ fuq.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Ir-raġel li fil-jiem li għaddew sar ‘famuż’ għall-movimenti li kien jagħmel f’nofs it-traffiku tal-Marsa jidher li twaqqaf mill-Pulizija kif jindika r-ritratt li hawn jidher ma’ dan l-artiklu. Jidher li xi…

Lokali

Omm ta’ tarbija ta’ 8 xhur bl-isem ta’ Thomas, li twieled bi ħsara fil-moħħ, qed tagħmel minn kollox biex tikkura lil binha b’terapiji barra minn Malta. L-omm Denise qasmet magħna…

Lokali

It-turbulanza li l-Airmalta kellha fl-aħħar jiem minħabba konfront mal-piloti jidher li issa kkalmaw bil-ftehim milħuq tard ilbieraħ filgħaxija li madankollu għad irid jiġi approvat mil-bdoti permezz ta’ votazzjoni oħra. Madankollu,…

Lokali

It-tliet membri tal-Kunsill tal-MUT li rreżenjaw jumejn ilu taw spjegazzjoni dettaljata tal-verżjoni tagħhom tal-fatti li ġraw meta kienu għaddejjin in-negozjati dwar il-ftehim settorali tal-għalliema. F’ittra lill-media, Rita Catania, David Rossi…

Aktar