COVID-19
F’Mater Dei qed tiġi installata magna speċjaliżżata għat-testijiet tal-COVID19

Magna speċjaliżżata biex tipproċessa t-testijiet tal-COVID-19 li qed tiġi installata f’Mater Dei, se twassal biex aktar minn 800 test kuljum jiġu pproċessati fl-istess jum. Id-deputat Prim Ministru u Ministru tas-Saħħa Chris Fearne qal li dan se jwassal biex ikunu identifikati aktar malajr każi ta’ Coronavirus biex jittieħdu l-miżuri meħtieġa biex titrażżan din l-imxija.

Mindu bdew isiru s-swabs għall-COVID19, il-laboratorju tal-Patoloġija fl-Isptar Mater Dei żied it-testijiet minn ftit għexerien għal aktar minn 700 kuljum. Issa b’magna speċjaliżżata l-laboratorju ser ikun jista’ jagħmel aktar minn 800 analiżi tat-testijiet kuljum li jiġu pproċessati fi ftit minuti. Fi żjara fid-dipartiment tal-patoloġija fl-isptar Mater Dei, id-deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearne qal li Malta se tkun fost l-ewwel pajjiżi fl-Ewropa li se tibda tuża dan l-apparat.

Waqt li segwa l-aħħar preparamenti qabel din il-magna robotika tibda titħaddem fis-sigħat li ġejjin, il-ministru qal li din se tgħin lill-awtoritajiet tas-saħħa fl-istrateġija tagħhom biex irażżnu l-imxija tal-coronavirus.

Id-Deputat Prim Ministru qal ”iktar ma nagħmlu testijiet f’dan l-istadju biex jekk ikun hemm pazjenti infettivi nindunaw bihom u mhux biss nagħtu kura lilhom imma nistgħu niżolawhom u nwaqqfu milli tinfirex il-cornavirus f’ pajjiżna, iktar nistgħu nikkontrollaw il-mewġa ta’ infezzjonijiet li jistgħu jiġu fuqna.”

Id-Deputat Prim Minsitru qal li Malta kisbet dan l-apparat avvanżat għaliex il-Gvern ħa azzjoni fil-pront u ma xaħħaħx fl-investiment li kellu jsir.

F’Malta proporzjalment għal popolazzjoni hija fost l-aktar pajjżi fl-Ewropa li qed isiru testijiet għall-coronavirus.