MEUSAC
Fondi Ewropej għall-aktar nies vulnerabbli

Pajjiżna mhux nieqes minn entitajiet li jgħinu lil dawk l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà, fosthom persuni bil-vizzju tad-droga, b’diżabilità, dawk fir-riskju tal-faqar u oħrajn b’mard terminali.

Iżda l-professjonalità u r-rieda tajba mhumiex biżżejjed. Fejn tidħol l-għajnuna professjonali, jinħtieġu ħafna fondi għar-riżorsi minn fejn l-entitajiet joffru s-servizzi tagħhom, li ħafna drabi jingħataw mingħajr ħlas. Dan ma jfissirx li ma jiswewx flus u l-entitajiet involuti jkollhom uġigħ ta’ ras biex jiġbru l-finanzi ħalli jsostnu s-servizzi imprezzabbli tagħhom.

L-Unjoni Ewropea tikkumplimenta dawn l-isforzi billi toffri diversi programmi ta’ fondi għal proġetti li minnhom jibbenefikaw persuni u gruppi vulnerabbli fl-Istati Membri tal-UE.

Riċentement ġie mħabbar li l-Caritas Malta u Hospice Malta ser jingħataw mat-3 miljun ewro f’fondi Ewropej mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali sabiex ikollhom binjiet li minnhom jagħtu servizzi professjonali lil dawk l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà.

Il-Caritas se tkun qed tiċċentralizza wħud mis-servizzi li toffri billi tirranġa binja ġewwa l-Blata l-Bajda sabiex tgħin persuni li spiċċaw vittmi tal-vizzji tad-droga, l-alkoħol u l-logħob tal-azzard.

Permezz ta’ dan il-proġett, il-Caritas se tkun qed tkompli tgħin ukoll diversi nies vulnerabbli biex ma jibqgħux f’riskju ta’ faqar u esklużjoni soċjali minħabba l-problemi li jkunu spiċċaw fihom. F’dan iċ-ċentru, il-Caritas sa tkun qed tiġbor ukoll l-attività amministrattiva kollha tagħha, biex b’hekk tiffaċilita l-operat tal-organizzazzjoni.

Mill-banda l-oħra, Hospice Malta sa tkun qed tinvesti f’kumpless ġewwa Ħal Balzan li permezz tiegħu sa tkun qed tiġbor is-servizzi kollha tagħha taħt saqaf wieħed u sa tkun qed tiżviluppa wkoll servizzi li huma ġodda għal Malta fil-qasam tal-kura lil persuni li għandhom mard terminali u lill-familji tagħhom.

Din il-kura tissejjaħ kura paljattiva. L-infrastruttura preżenti minn fejn topera l-Hospice bħalissa ma tippermettix li tkompli tifrex is-servizzi tagħha u toħloq oħrajn ġodda. Għaldaqstant dan il-proġett se jkun qed jgħin l-iżvilupp f’dan is-settur tas-saħħa f’pajjiżna li huwa tant importanti għal persuni li jkunu għaddejjin minn problemi ta’ mard li jkun ta’ theddida għal ħajjithom.

Bħala aġenzija tal-Gvern, il-MEUSAC provdiet assistenza bla ħlas lil dawn iż-żewġ entitajiet biex setgħu jfasslu l-proġetti tagħhom u jissottomettu l-applikazzjoni meħtieġa biex jinkisbu l-fondi Ewropej.

Jekk l-organizzazzjoni tiegħek tixtieq tkun taf kif tista’ tibbenefika minn fondi tal-Unjoni Ewropea, ibgħat email lil [email protected] jew ċempel 2200 3300.

 

Tagħrif miġbur minn:

Aħbarijiet Oħra
Lokali

“Għajnu Aħmar it-Tonn” jew “It-Tonn tal-Melliħin” kienet l-għajta tas-sajjieda Melliħin li sal-bidu tas-sittinijiet kienu jbiegħu t-tonn li jaqbdu bit-Tunnara. Is-sajd bit-tunnara nqata’ iżda fil-mużew tat-Tunnara fil-bajja tal-Mellieħa, għaqda volontarja Melliħija ikkonservat…

Pulizija

Fl-aħħar xahrejn, l-uċuħ ta’ erba’ Pulizija saru familjari mal-komunità tal-Mellieħa. Ir-residenti laqgħuhom u jqisuhom “ta’ ġewwa”. Dawn l-erba’ uffiċċjali jiffurmaw l-ewwel Community Policing Team fi proġett pilota mniedi mill-Korp. Intervistat…

Malta

Fil-Greċja, hemm madwar 3,500 persuna b’konnessjonijiet Maltin, il-maġġoranza f’Korfu fejn jgħixu Griegi b’nisel Malti li saħansitra jwasslu sar-raba’ u l-ħames ġenerazzjoni. Waqt żjara fil-Greċja, il-President George Vella ltaqa’ ma’ rappreżentanti…

Aktar