MEUSAC
Fondi Ewropej għall-Ġlieda kontra l-Vjolenza Domestika

Bejn l-2010 u l-2018 f’Malta ġew rappurtati 9,682 każ ta’ vjolenza domestika – medja ta’ 3 każijiet kuljum. Dawn il-figuri huma inkwetanti, iktar u iktar meta wieħed iqis li mill-2010, il-każijiet żdiedu u mhux naqsu.

Aktar minn hekk, 8,160 mill-każi kienu każijiet ta’ vjolenza fejn il-vittma kienet mara. Din is-sitwazzjoni inkwetanti qiegħda tiġi indirizzata fost l-oħrajn bi proġetti b’fondi Ewropej li jqajmu għarfien u li jedukaw.

Permezz tal-assistenza tal-MEUSAC, sar il-proċess ta’ applikazzjoni b’suċċess għal żewġ proġetti separati fis-settur tal-vjolenza domestika: Full Cooperation: Zero Violence u Breaking the Cycle of Violence. Il-Proġett Full Cooperation: Zero Violence ġie implimentat bejn Jannar tal-2017 u Diċembru tal-2018, waqt li Breaking the Cycle of Violence beda jiġi implimentat f’Jannar tas-sena l-oħra u għandu jintemm f’Diċembru 2020.

Iż-żewġ proġetti ġew sottomessi biex jirċievu l-fondi mill-Programm tad-Drittijiet, Ugwaljanza u Ċittadinanza li huwa programm ta’ fondi tal-Unjoni Ewropea.

Full Cooperation: Zero Violence involva koperazzjoni bejn il-Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza, il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, il-Ministeru għas-Saħħa, il-Ministeru għall-Ġustizzja u l-Kultura, il-Fundazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali u l-Korp tal-Pulizija. L-għan ta’ dan il-proġett kien li jsaħħaħ il-koperazzjoni bejn dawn l-entitajiet u li jingħata taħriġ lil professjonisti li jagħtu servizzi lil vittmi ta’ vjolenza domestika.

Il-proġett Breaking the Cycle of Violence mill-banda l-oħra jkompli fuq il-kisbiet tal-proġett l-ieħor billi jiffoka fuq il-bżonnijiet tal-vittmi. Għaldaqstant il-proġett jinkludi l-għoti ta’ informazzjoni lil vittmi fuq id-drittijiet tagħhom, l-inkuraġġiment lill-vittmi biex ifittxu l-għajnuna u jirrappurtaw każijiet ta’ vjolenza li saru kontriehom u li titqajjem kuxjenza fost il-pubbliku li l-vjolenza domestika qatt m’għandha tiġi tollerata.

Għal aktar informazzjoni dwar programmi ta’ fondi tal-Unjoni Ewropea, tista’ tikkuntattjana fuq [email protected] jew 2200 3300.

Aħbarijiet Oħra
Politika

Il-Kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia, qal li l-każ tal-qtil ta’ Raymond Caruana kien strumentali għall-matura fil-pajjiż. Dr Delia kien qed jitkellem f’attività fil-Gudja li fakkret it-33 anniversarju mill-qtil…

Qorti

Libjan ta’ 41 sena residenti x-Xagħra inżamm arrestat wara li ġie akkużat li nhar it-Tlieta li għadda, kien kompliċi ma’ persuna oħra f’attentat ta’ serq. Il-każ seħħ għall-ħabta tas-sitta ta’…

Qorti

Raġel ta’ 28 sena mil-Libja nżamm arrestat, wara li kien akkużat b’serq u li weġġa’ ħafif pulizija. Ir-raġel, li jgħix ir-Rabat, Għawdex, kien akkużat li fit-3 ta’ Diċembru, għall-ħabta tal-5.20pm,…

Qorti

Raġel ta’ 39 sena tressaq il-Qorti t’Għawdex, akkużat li lbieraħ, għall-ħabta tas-sebgħa ta’ filgħodu, għamel ħsara fuq vettura tal-għamla Vitz. Il-każ seħħ fi Pjazza Salvatore Busuttil f’Kerċem. Ir-raġel, li huwa…

Aktar