Edukazzjoni
Ftehim biex l-MCST u l-Istitut tal-Edukazzjoni jgħinu lil xulxin

Il-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija, l-MCST, u l-Istitut tal-Edukazzjoni, iffirmaw ftehim biex jikkollaboraw aktar mill-qrib, billi, fost l-oħrajn, il-ħaddiema taċ-ċentru Esplora jieħdu taħriġ fl-Istitut biex isaħħu l-ħiliet u l-mod ta’ kif jikkomunikaw mat-tfal u l-istudenti li jżuru ċ-ċentru.

Waqt l-iffirmar, iċ-Chairman Eżekuttiv tal-MCST, Jeffrey Pullicino Orlando qal li dan il-ftehim għandu jikkontribwixxi biex jogħla l-livell tal-istaff fl-Esplora. Semma kif fl-istess waqt, l-Istitut tal-Edukazzjoni se jkun jista’ juża l-bini f’Bighi għall-korsijiet li jorganizza fl-oqsma tax-xjenza u l-matematika, fost l-oħrajn.

Il-Kap Eżekuttiv tal-Istitut tal-Edukazzjoni, Joanne Grima, qalet li l-għan ewlieni tal-istitut hu li jħarreġ lil kull persuna li għandha sehem fl-iżvilupp tat-tfal u għalhekk joffri korsijiet għal kull min hu interessat li jtejjeb il-kompetenzi tiegħu. Qalet li ċ-ċentru Esplora joffri esperjenza interattiva li ma tinstabx fl-iskejjel, u għalhekk l-esperjenzi li jistgħu jiksbu l-edukaturi huma aktar effettivi.

Aħbarijiet Oħra
Edukazzjoni

Sittin tifel u tifla mill-iskejjel primarji tal-istat ta’ Malta u Għawdex ħadu sehem f’attività tal-Brillantini tal-Kitba li l-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu organizzat f’Ruma. Permezz tal-iskema ‘Brillantini tal-Kitba’, tfal ta’ disa’ snin,…

Tfal

Il-Prim Ministru, Joseph Muscat, qal li l-Gvern se jressaq emendi fil-liġi tal-addozzjonijiet biex it-tfal addottati jieħdu ċ-ċittadinanza Maltija awtomatikament meta jiġu addottati minn koppji Maltin. Waqt li indirizza l-ewwel konferenza…

Infrastruttura

Fid-dawl tal-inċident li seħħ jumejn ilu f’Gwardamangia, fejn waqgħet blokka appartamenti u ċediet ukoll dar, il-ġeoloġista Dr Peter Gatt qal li l-bini f’Malta se jibqa’ jitfarrak u jiġġarraf. Dr Gatt…

Aktar