Immigrazzjoni
Ftehim proviżorju bejn il-pajjiżi tal-UE dwar il-gwardji tal-kosta u l-fruntieri

L-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew dalgħodu laħqu ftehim proviżorju fuq liġi ġdida tal-UE dwar il-gwardji tal-kosta u l-fruntieri, li nkitbet u ġiet innegozjata mill-MEP Roberta Metsola.

Fi stqarrija maħruġa mid-delegazzjoni Maltija tal-PPE, intqal li din il-liġi se tissarraf f’żieda ta’ 10,000 gwardji tal-kosta u l-fruntieri ġodda, kif ukoll persuni li se jitpoġġew mal-fruntieri tal-Ewropa fi sforz biex jiġu indirizzati l-isfidi tal-immigrazzjoni u l-kriminalità bejn il-fruntieri.

Intqal li se jsir aktar effiċjenti wkoll il-proċess għal dawk li m’humiex eliġibbli għall-protezzjoni fl-Ewropa, kif ukoll li tiżdied il-koperazzjoni ma’ pajjiżi terzi, b’garanziji għad-drittijiet fundamentali. Il-liġi l-ġdida se tipprovdi għodod neċessarji biex jintużaw fil-fruntieri esterni biex tkun miġġielda l-kriminalità bejn l-istess fruntieri.

L-MEP Metsola qalet li tinsab sodisfatta li tlaħaq dan il-ftehim proviżorju li se jindirizza wieħed mill-aktar tħassib taċ-ċittadini fl-Unjoni. Qalet li l-liġi tal-Gwardji tal-Kosta u l-Fruntieri Ewropej se tbiddel il-mod kif l-Ewropa timmaniġġja l-fruntieri.

Il-vot finali fuq il-liġi se jittieħed f’April.

Aħbarijiet Oħra

Sharon Ellul Bonici tilfet lil Zakk it-tifel iż-żgħir tagħha. Fuq Facebook, hija qasmet din l-aħbar ta’ qsim il-qalb u qalet li l-ebda omm m’għandha tgħaddi mit-telfa ta’ binha. Kompliet tikteb…

Tħabbret il-mewt tal-ex kummissarju elettorali, is-sur Joe Church fl-età ta’ 65 sena wara li kellu problemi ta’ saħħa. Is-Sur Church li rtira mill-kariga fil-kummisjoni elettorali f’Lulju li għadda wara li…

L-MUT fi stqarrija qalet li kull deċiżjoni li ttieħdet min-naħa tal-union saret għas-saħħa u s-sigurta tal-istudenti, l-edukaturi u l-familji. F’reazzjoni għall-aħbar li tressaq protest ġudizzjarju kontra l-MUT u l-UPE fid-dawl…

L-edukaturi daħlu lura f’107 skola statali madwar il-pajjiż biex tingħata bidu għas-sena skolastika 2020/21, wara li fil-ġimgħat li għaddew ġew implimentati aktar minn 50 miżura u wkoll wara li sar…

Aktar