Qorti
George Degiorgio jallega li huwa vittma ta’ trattament inuman u degradanti fil-ħabs

Sena eżatt mill-arrest, George Degiorgio, wieħed mit-tliet irġiel akkużati li qatlu li Daphne Caruana Galizia, ippreżenta ittra ġudizzjarju kontra d-Direttur tal-Ħabs jallega li huwa vittma ta’ trattament inuman u degradanti fil-ħabs.

Degioirgio talab lid-Direttur tal-Ħabs sabiex jagħmel l-arranġamenti neċessarji biex jingħata kura medika b’rispett lejn il-kundizzjoni ta’ saħħtu.

Permezz tal-avukat William Cuschieri, George Degiorgio qal li ilu xhur isofri minn uġigħ persistenti fi spalltu u li d-direttur tal-ħabs, fil-Qorti kien iddikkjara li se jirranġa biex jittieħed fi klinika privata għall-kura. Iżda din qatt ma ġrat, ħlief li ngħata pilloli biex jittaffa ftit mill-uġigħ.

George Degiorgio, flimkien ma’ ħuħ Alfred u Vince Muscat, ilhom taħt arrest preventiv mill-4 ta’ Diċembru tas-sena l-oħra akkużati li qatlu li Daphne Caruana Galizia b’karozza bomba fis-16 ta’ Ottubru tas-sena l-oħra.

Aħbarijiet Oħra
Reliġjon

Ilbieraħ, f’Sibt il-Għid, il-Bormliżi inawguraw l-Irxoxt wara li sarlu r-restawr. Ma’ TVM ir-restawratriċi Valentina Lupo kienet spjegat li l-istatwa kellha erba’ problemi, fosthom diversi qsim fl-injam. Fir-restawr saru wkoll interventi fuq…

Temp

L-uffiċċju meterjoloġiku qed ibassar riħ qawwi. Ir-riħ mix-Xlokk Lvant ser ikun qawwi ħafna fuq l-inħawi fejn jaqbel tal-Gżejjer Maltin. Din it-twissija tibqa’ fis-seħħ sal-għaxra tal-lejla u terġa’ tiġġedded kif meħtieġ.

Saħħa

Mistenni jibda x-xahar id-dieħel ix-xogħol ta’ twaqqiegħ u tħammil għat-tieni dar residenzjali għal persuni bil-marda newroloġika tal-ALS. Il-proġett, f’Ħaż-Żebbuġ, mistenni jiswa sitt miljun Ewro. Ma’ TVM, il-fundatur tal-Fondazzjoni ALS Malta,…

Aktar