Qorti
George Degiorgio jallega li huwa vittma ta’ trattament inuman u degradanti fil-ħabs

Sena eżatt mill-arrest, George Degiorgio, wieħed mit-tliet irġiel akkużati li qatlu li Daphne Caruana Galizia, ippreżenta ittra ġudizzjarju kontra d-Direttur tal-Ħabs jallega li huwa vittma ta’ trattament inuman u degradanti fil-ħabs.

Degioirgio talab lid-Direttur tal-Ħabs sabiex jagħmel l-arranġamenti neċessarji biex jingħata kura medika b’rispett lejn il-kundizzjoni ta’ saħħtu.

Permezz tal-avukat William Cuschieri, George Degiorgio qal li ilu xhur isofri minn uġigħ persistenti fi spalltu u li d-direttur tal-ħabs, fil-Qorti kien iddikkjara li se jirranġa biex jittieħed fi klinika privata għall-kura. Iżda din qatt ma ġrat, ħlief li ngħata pilloli biex jittaffa ftit mill-uġigħ.

George Degiorgio, flimkien ma’ ħuħ Alfred u Vince Muscat, ilhom taħt arrest preventiv mill-4 ta’ Diċembru tas-sena l-oħra akkużati li qatlu li Daphne Caruana Galizia b’karozza bomba fis-16 ta’ Ottubru tas-sena l-oħra.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

It-temi marbuta mal-Unjoni Ewropea li fl-aħħar jumejn ġew diskussi fil-Kunsill Ewropew fi Brussell, qed ikomplui jiġu diskussi llejla f’Villa Francia f’Ħal-Lija, f’working lunch bejn il-Prim Ministru Joseph Muscat u l-Prim…

Brexit

L-aħħar Kunsill Ewropew taħt il-Presidenza Awstrijaka ntemm fi Brussell bi ftit li xejn progress fuq il-kwistjoni Brexit. Il-Prim Ministru Ingliża Theresa May dehret iffastidjata b’kummenti tal-President tal-Kummissjoni Ewropea, Jean-Claude Juncker…

Ikel

L-awtoritajiet edukattivi u tas-saħħa komplew isostnu d-deċiżjoni li ttieħdet biex fil-parties tat-tfal fl-iskejjel, l-ikel u x-xorb provdut ikun skont lista approvat biex ikun evitat ċertu ikel li mhuwiex tajjeb għas-saħħa….

Parlament

L-Ispeaker Anġlu Farrugia inawgura wirja artistika b’riżq id-Dar tal-Providenza li qed tittellgħa fil-Parlament ta’ Malta. L-Ispeaker Farrugia faħħar lill-fundatur tad-Dar tal-Providenza, il-Monsinjur Dun Mikiel Azzopardi, li ddedika l-ħidma pastorali tiegħu…

Aktar