Xogħol
Għad hawn ħaddiema li jiġu mhedda biex ma jidħlux f’union – Josef Vella

Il-Kap Eżekuttiv tal-UĦM Voice of the Workers, Josef Vella qal li għad hawn ħaddiema li jiġu mhedda bit-tkeċċija mill-impjieg tagħhom jekk jitħajru jidħlu f’union.

Waqt il-programm Ras imb ras, Josef Vella qal li minkejja li dan hu illegali, din hija r-realtà u hawn ħaddiema li ma jitħallewx jissieħbu ma’ union.

Mistoqsi jekk jirrapportax dawn il-każijiet, Josef Vella qal li jekk il-ħaddiem jagħtih permess jirrapporta iżda ġeneralment il-ħaddiema ma jkunux iridu biex iħarsu l-impjieg tagħhom.

Matul il-programm, il-Kap Eżekuttiv tal-UĦM Voice of the Workers tkellem dwar il-ħaddiema barranin f’Malta. Qal li bejn wieħed u ieħor ħaddiem minn kull ħamsa huwa barrani. Huwa saħaq li l-pajjiż għandu joqgħod attent x’ħaddiema jġib fosthom minħabba li l-pajjiż ma jiflaħx jikber aktar fil-popolazzjoni. Huwa ta eżempju bix-xogħol fir-restoranti u l-lukandi. Qal li filwaqt li l-Maltin ma jaċċettawx ċertu pagi għax bihom ma jkunux jistgħu jgħixu lill-familja, il-barranin jaċċettaw li jaħdmu bil-paga li tiġi offruta lilhom.

Josef Vella tkellem ukoll dwar il-proposta li tkun obbligatorja li kull ħaddiem jissieħeb f’unjin. Huwa wera li ma jaqbilx għalkollox ma’ dan u qal li jkun aħjar kieku l-ewwel jiġu mħarsa l-ħaddiema l-aktar vulnerabbli u lanqas li jaqilgħu paga.

Biex tisma’ l-intervista sħiħa ma’ Josef Vella tista’ ssegwi l-programm Ras imb ras minn hawn.

Ras imb ras jixxandar mit-Tnejn sal-Ġimgħa fis-7.30pm.