Kultura
Għada jitla’ s-siparju fuq il-ħames edizzjoni tal-festival tal-orgni

Nhar il-Ħamis jitla’ s-siparju fuq il-ħames edizzjoni tal-festival internazzjonali tal-orgni bi programm li jżewwaq il-kant klassiku mal-interpretazzjonijiet tal-orgni f’diversi kuntesti.

Il-ħames edizzjoni tal-festival internazzjonali tal-Orgni se jkompli jibni fuq it-tradizzjonijiet tas-snin ta’ qabel b’sensiela ta’ kunċerti f’uħud mit-teżori arkittetoniċi fil-gżejjer Maltin fosthom Kattidrali, knejjes u Bażiliki.

Il-programm tal-kunċerti din is-sena, għandu l-għan li jqanqal passjoni għal dan l-istrument filwaqt li jġedded in-nostalġija għal dawk li diġà japprezzaw il-muzika tal-orgni. Il-festival se jkun varat fil-ħmistax ta’ Novembru b’kunċert li jikkombina d-daqq tal-orgni, mal-kant klassiku li jkun akkumpanjat ukoll bl-orkestra fil-knisja ddedikata lil San Franġisk t’Assisi fil-Belt.

Seba’ kunċerti se jsiru fil-Belt Valletta, tlieta f’Għawdex u l-oħrajn fil-Gudja, Ħal Tarxien, Paceville, Ħal Safi, Ħal Għaxaq, Ħal Balzan, Balluta, l-Isla u fl-Imdina. Minbarra daqq tal-organi f’dawn il-kunċerti jindaqqu strumenti klassiċi oħra l-vjolin. B’kollox se jsiru 19 -il kunċert, masterclass u workshop għall-mużiċisti żgħażagħ.

Id-direttur artistiku Joseph Lia qal li l-l-festival ser iġib Malta wħud mill-aqwa mużicisti mid-dinja klassika u jilħaq il-qofol tiegħu bl-aħħar kunċert nhar il-Ġimgħa 7 ta’ Diċembru fil-parroċċa ta’ Santu Wistin il-Belt Valletta, b’kunċert ta’ mużika barokka taħt id-direzzjoni tas-surmast u organista Taljan Stefano Molardi b’siltiet klassiċi tal-kompożituri Handel u Bach mal-baritonu Joseph Lia.

Aħbarijiet Oħra
Kultura

Statwa tal-Madonna li kellha tagħmel il-wisa’ għall-proġett tal-Kappara se tirritorna fl-inħawi f’niċċa ferm isbaħ. Ix-xogħol fil-ġebla miexi ġmielu bil-għan li fi żmien tliet xhur, fil-ġenb tal-pont ikun hemm niċċa monumentali…

Politika

Il-Kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista, Adrian Delia, allega li l-ħaddiema barranin qed jaħdmu b’kundizzjonijiet anqas mill-prekarjat. Waqt attività politika f’Tas-Sliema bħala parti mill-Kunsill Ġenerali, Dr Delia qal li l-Gvern qed…

Qorti

Raġel Malti talab lill-Qorti tal-Familja tagħtih il-kustodja ta’ bintu ta’ 4 snin li spiċċat tgħix fi sptar mentali fl-Iżvizzera flimkien m’ommha. Il-Qorti semgħet kif l-omm, li hija Ġermaniża, kellha problemi…

Unjoni Ewropea

Il-Gvern ħabbar li nnomina tliet kandidati għall-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem, hekk kif it-terminu tal-Imħallef Vincent A. De Gaetano se jiġi fi tmiemu lejn l-aħħar ta’ Settembru ta’ din is-sena. Fi…

Aktar