Kultura
Għada jitla’ s-siparju fuq il-ħames edizzjoni tal-festival tal-orgni

Nhar il-Ħamis jitla’ s-siparju fuq il-ħames edizzjoni tal-festival internazzjonali tal-orgni bi programm li jżewwaq il-kant klassiku mal-interpretazzjonijiet tal-orgni f’diversi kuntesti.

Il-ħames edizzjoni tal-festival internazzjonali tal-Orgni se jkompli jibni fuq it-tradizzjonijiet tas-snin ta’ qabel b’sensiela ta’ kunċerti f’uħud mit-teżori arkittetoniċi fil-gżejjer Maltin fosthom Kattidrali, knejjes u Bażiliki.

Il-programm tal-kunċerti din is-sena, għandu l-għan li jqanqal passjoni għal dan l-istrument filwaqt li jġedded in-nostalġija għal dawk li diġà japprezzaw il-muzika tal-orgni. Il-festival se jkun varat fil-ħmistax ta’ Novembru b’kunċert li jikkombina d-daqq tal-orgni, mal-kant klassiku li jkun akkumpanjat ukoll bl-orkestra fil-knisja ddedikata lil San Franġisk t’Assisi fil-Belt.

Seba’ kunċerti se jsiru fil-Belt Valletta, tlieta f’Għawdex u l-oħrajn fil-Gudja, Ħal Tarxien, Paceville, Ħal Safi, Ħal Għaxaq, Ħal Balzan, Balluta, l-Isla u fl-Imdina. Minbarra daqq tal-organi f’dawn il-kunċerti jindaqqu strumenti klassiċi oħra l-vjolin. B’kollox se jsiru 19 -il kunċert, masterclass u workshop għall-mużiċisti żgħażagħ.

Id-direttur artistiku Joseph Lia qal li l-l-festival ser iġib Malta wħud mill-aqwa mużicisti mid-dinja klassika u jilħaq il-qofol tiegħu bl-aħħar kunċert nhar il-Ġimgħa 7 ta’ Diċembru fil-parroċċa ta’ Santu Wistin il-Belt Valletta, b’kunċert ta’ mużika barokka taħt id-direzzjoni tas-surmast u organista Taljan Stefano Molardi b’siltiet klassiċi tal-kompożituri Handel u Bach mal-baritonu Joseph Lia.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

It-temi marbuta mal-Unjoni Ewropea li fl-aħħar jumejn ġew diskussi fil-Kunsill Ewropew fi Brussell, qed ikomplui jiġu diskussi llejla f’Villa Francia f’Ħal-Lija, f’working lunch bejn il-Prim Ministru Joseph Muscat u l-Prim…

Brexit

L-aħħar Kunsill Ewropew taħt il-Presidenza Awstrijaka ntemm fi Brussell bi ftit li xejn progress fuq il-kwistjoni Brexit. Il-Prim Ministru Ingliża Theresa May dehret iffastidjata b’kummenti tal-President tal-Kummissjoni Ewropea, Jean-Claude Juncker…

Ikel

L-awtoritajiet edukattivi u tas-saħħa komplew isostnu d-deċiżjoni li ttieħdet biex fil-parties tat-tfal fl-iskejjel, l-ikel u x-xorb provdut ikun skont lista approvat biex ikun evitat ċertu ikel li mhuwiex tajjeb għas-saħħa….

Parlament

L-Ispeaker Anġlu Farrugia inawgura wirja artistika b’riżq id-Dar tal-Providenza li qed tittellgħa fil-Parlament ta’ Malta. L-Ispeaker Farrugia faħħar lill-fundatur tad-Dar tal-Providenza, il-Monsinjur Dun Mikiel Azzopardi, li ddedika l-ħidma pastorali tiegħu…

Aktar