Ekonomija u Finanzi
Għadd ta’ servizzi tal-BOV lura għan-normal

Il-Bank of Valletta ħabbar li numru mis-servizzi tiegħu ġew lura għan-normal wara li ġew konklużi it-testijiet fuq sistemi tal-IT.

Fi stqarrija ntqal li l-klijenti jistgħu jerġgħu jużaw is-servizzi tal-fergħat f’Malta u Għawdex, ATMs u l-internet banking. Jista’ jintuża ukoll is-servizz tal-Mobile Banking u jista’ jsir ħlas permezz tal-Cards BOV. L-uniku servizz li għadu ma ġie attivitat huwa ħlasijiet internazzjonali lil terzi persuni.

Il-Bank assigura lill-klijenti li d-depożiti u l-kontijiet ma ġew affettwati f’dan is-Cyber Attack.

Aħbarijiet Oħra
Qorti

L-avukat Omar Caruana, li fl-2015 kien ikkundannat sena ħabs fuq frodi b’rabta mal-irwol tiegħu bħala eks teżorier tal-banda ta’ Lourdes f’Raħal Ġdid, inħeles mill-akkużi wara li appella mis-sentenza. Caruana, flimkien…

Qorti

Missier Charlene Farrugia, John Farrugia xehed li l-fdalijiet ta’ bintu nstabu l-għada li hu kien żar il-qabar ta’ Kristu fl-Art Imqaddsa. Irrakkonta kif f’Lulju tas-sena l-oħra żar l-Art Imqaddsa mal-Arċipriet…

Aktar