Barranin
Għadhom iseħħu l-mirakli?

Il-Knisja rrikonoxxiet is-70 miraklu li seħħ f’Lourdes.  Dan hekk kif is-soru Franċiża ta’ 69 sena, Bernadette Moriau, fieqet minn forma gravi ta’ invalidità.  B’hekk f’160 seħħ is-70 miraklu li huwa rikonoxxut mill-Knisja ta’ Lourdes.  L-aħħar wieħed imur lura għall-2013.

Is-soru fieqet fl-2008 wara pellegrinaġġ fis-santwarju ta’ Lourdes u l-każ tagħha qed jitqies bħala miraklu mill-Isqof ta’ Beauvais, fit-tramuntana ta’ Franza.

Is-soru Franċiża, li twieldet fit-tramuntana ta’ Franza fl-1939, bdiet tħoss xi uġiegħ fl-1966 meta kellha 27 sena.  Minkejja 4 interventi kirurġiċi, qatt ma setgħet tagħmel xogħolha ta’ infermiera għax ma kinitx tista’ timxi sew.  Sakemm f’Lulju tal-2008 marret Lourdes u rċeviet il-griżma tal-morda.

Meta rritornat id-dar, is-soru ħasset sensazzjoni ta’ rilassament u ċertu sħana f’ġisimha kollu, filwaqt li bħal donnu semgħet vuċi li kienet qed tgħidilha biex ma tibqa tuża xejn biex iktar biex timxi, lanqas mediċina.  Suor Bernadette waqqfet il-kura kollha li kienet qed tieħu dakinhar stess.

Skont id-djoċesi Franċiża li rrikonoxxiet il-miraklu, f’komunikat qalet li s-soru bdiet tfieq minnufih, b’Monsinjur Jacques Benoit-Gonnin jiddikjara li l-fejqan tas-soru kien sinjal divin li seħħ bl-interċessjoni tal-Verġni Maria.  Testijiet mediċi, investigazzjonijiet u laqgħat kolleġġjali li saru f’Lourdes wasslu biex irrikonoxxew il-mod inspjegabbli kif fieqet is-soru.

Skont il-fidi Kattolika, f’Lourdes, il-Verġni Maria dehret fl-1858 lir-rgħajja Bernadette Soubirous.  Il-post inbidel f’sit mirakoluż u ta’ qima b’pellegrinaġġi kontinwi matul is-sena.  Huwa stmat li l-viżitaturi f’Lourdes jammontaw għal 4 miljuni fis-sena.

Aħbarijiet Oħra
Barranin

F’Birmingham, żagħżugħ li rrikatta diversi vittmi vulnerabbli,fosthom tifla li kienet imġiegħla tiekol ikel tal-klieb u persuna mġiegħla tilgħaq is-sit tat-toilet, intbagħat 32 sena ħabs. Matthew Falder huwa deskrit wieħed mill-akbar…

Barranin

Żeffiena tal-Olimpjadi tax-xitwa Gabriella Papadakis ħadet waħda mill-akbar qtajja’ ta’ ħajjitha. Dan hekk kif waqt li kienet qed tiżfen il-libsa nfetħet u nkixfilha parti minn sidirha. Minkejja dan l-intopp l-atleta…

Barranin

L-organizzazzjoni Oxfam żvelat li tlieta mill-irġiel li qed ikunu akkużati li ħalsu għal servizzi ta’ prostituti waqt li kien fuq xogħol f’isem Oxfam, heddew lil xi xhieda b’mod fiżiku waqt…

Barranin

Il-qraba ta’ 66 persuna li kienu abbord ajruplan li ġġarraf fl-Iran għadhom jistennew informazzjoni aktar preċiża dwar x’ġara minn qrabathom, hekk kif mistennija tkompli t-tfittxija għalihom fil-muntanji Zagros. L-iskwadri ta’…

Aktar