Barranin
Għadhom iseħħu l-mirakli?

Il-Knisja rrikonoxxiet is-70 miraklu li seħħ f’Lourdes.  Dan hekk kif is-soru Franċiża ta’ 69 sena, Bernadette Moriau, fieqet minn forma gravi ta’ invalidità.  B’hekk f’160 seħħ is-70 miraklu li huwa rikonoxxut mill-Knisja ta’ Lourdes.  L-aħħar wieħed imur lura għall-2013.

Is-soru fieqet fl-2008 wara pellegrinaġġ fis-santwarju ta’ Lourdes u l-każ tagħha qed jitqies bħala miraklu mill-Isqof ta’ Beauvais, fit-tramuntana ta’ Franza.

Is-soru Franċiża, li twieldet fit-tramuntana ta’ Franza fl-1939, bdiet tħoss xi uġiegħ fl-1966 meta kellha 27 sena.  Minkejja 4 interventi kirurġiċi, qatt ma setgħet tagħmel xogħolha ta’ infermiera għax ma kinitx tista’ timxi sew.  Sakemm f’Lulju tal-2008 marret Lourdes u rċeviet il-griżma tal-morda.

Meta rritornat id-dar, is-soru ħasset sensazzjoni ta’ rilassament u ċertu sħana f’ġisimha kollu, filwaqt li bħal donnu semgħet vuċi li kienet qed tgħidilha biex ma tibqa tuża xejn biex iktar biex timxi, lanqas mediċina.  Suor Bernadette waqqfet il-kura kollha li kienet qed tieħu dakinhar stess.

Skont id-djoċesi Franċiża li rrikonoxxiet il-miraklu, f’komunikat qalet li s-soru bdiet tfieq minnufih, b’Monsinjur Jacques Benoit-Gonnin jiddikjara li l-fejqan tas-soru kien sinjal divin li seħħ bl-interċessjoni tal-Verġni Maria.  Testijiet mediċi, investigazzjonijiet u laqgħat kolleġġjali li saru f’Lourdes wasslu biex irrikonoxxew il-mod inspjegabbli kif fieqet is-soru.

Skont il-fidi Kattolika, f’Lourdes, il-Verġni Maria dehret fl-1858 lir-rgħajja Bernadette Soubirous.  Il-post inbidel f’sit mirakoluż u ta’ qima b’pellegrinaġġi kontinwi matul is-sena.  Huwa stmat li l-viżitaturi f’Lourdes jammontaw għal 4 miljuni fis-sena.

Aħbarijiet Oħra
Barranin

Tħabbret il-mewt ta’ Stan Lee, ko-kreatur tal-Marvel Comics, fl-età ta’ 95 sena. Stan Lee hu l-kittieb u editur li kien wieħed mill-imħuħ wara karattri ta’ Marvel Comics bħal Spider-Man u X-Men. Lee,…

Barranin

L-iskart ta’ wieħed huwa t-teżor ta’ ieħor. Hekk jiddeskrivi l-karriera tiegħu Artur Brazhe, disinjatur tal-moda favur l-ambjent. Brazhe huwa minn Kursk u ilu jiddisinja ħwejjeġ minn affarijiet riċiklabbli għal dawn…

Awstralja

Fl-Awstralja, qorti semgħet li mara li kienet akkużata li poġġiet labar tal-ħjata fil-frawli, għamlet dan minħabba li kienet motivata minn dispett. Ut Trinh, ta’ 50 sena kienet arrestata l-Ħadd wara…

Kurżitajiet

Ħaddiema ta’ kumpanija Belġjana tal-metall dalgħodu sabu sorpriża wara tmiem il-ġimgħa hekk kif skoprew li kellhom bonus ta’ €30,000 fil-kont bankarju tagħhom. Filwaqt li wħud issuspettaw li l-flus spiċċaw għandhom…

Aktar