Barranin
Għadhom iseħħu l-mirakli?

Il-Knisja rrikonoxxiet is-70 miraklu li seħħ f’Lourdes.  Dan hekk kif is-soru Franċiża ta’ 69 sena, Bernadette Moriau, fieqet minn forma gravi ta’ invalidità.  B’hekk f’160 seħħ is-70 miraklu li huwa rikonoxxut mill-Knisja ta’ Lourdes.  L-aħħar wieħed imur lura għall-2013.

Is-soru fieqet fl-2008 wara pellegrinaġġ fis-santwarju ta’ Lourdes u l-każ tagħha qed jitqies bħala miraklu mill-Isqof ta’ Beauvais, fit-tramuntana ta’ Franza.

Is-soru Franċiża, li twieldet fit-tramuntana ta’ Franza fl-1939, bdiet tħoss xi uġiegħ fl-1966 meta kellha 27 sena.  Minkejja 4 interventi kirurġiċi, qatt ma setgħet tagħmel xogħolha ta’ infermiera għax ma kinitx tista’ timxi sew.  Sakemm f’Lulju tal-2008 marret Lourdes u rċeviet il-griżma tal-morda.

Meta rritornat id-dar, is-soru ħasset sensazzjoni ta’ rilassament u ċertu sħana f’ġisimha kollu, filwaqt li bħal donnu semgħet vuċi li kienet qed tgħidilha biex ma tibqa tuża xejn biex iktar biex timxi, lanqas mediċina.  Suor Bernadette waqqfet il-kura kollha li kienet qed tieħu dakinhar stess.

Skont id-djoċesi Franċiża li rrikonoxxiet il-miraklu, f’komunikat qalet li s-soru bdiet tfieq minnufih, b’Monsinjur Jacques Benoit-Gonnin jiddikjara li l-fejqan tas-soru kien sinjal divin li seħħ bl-interċessjoni tal-Verġni Maria.  Testijiet mediċi, investigazzjonijiet u laqgħat kolleġġjali li saru f’Lourdes wasslu biex irrikonoxxew il-mod inspjegabbli kif fieqet is-soru.

Skont il-fidi Kattolika, f’Lourdes, il-Verġni Maria dehret fl-1858 lir-rgħajja Bernadette Soubirous.  Il-post inbidel f’sit mirakoluż u ta’ qima b’pellegrinaġġi kontinwi matul is-sena.  Huwa stmat li l-viżitaturi f’Lourdes jammontaw għal 4 miljuni fis-sena.

Aħbarijiet Oħra
Barranin

Waqt il-funeral tal-vittmi ta’ Genova, il-Ministru għall-Intern, Matteo Salvini qajjem furur sħiħ wara li ntlemaħ jieħu stessu. Salvini nqabad qed jieħu stessu ma’ tfajla, propju waqt il-funeral statali f’Genova. Kienu…

Barranin

Il-Ministru għan-Nisa u l-Viċi Ministru għat-Trasport ta’ New Zealand, Julie Anne Genter, qadfet ir-rota sal-isptar biex twelled. Genter, li tifforma parti mill-Green Party u temmen fl-użu tar-roti minflok il-karozzi, qalet…

Barranin

Il-vizzju tal-irġiel li jgħaddu l-urina mal-ħitan tat-toroq huwa komuni f’ħafna bliet, mhux b’inqas f’Pariġi. L-awtoritajiet ta’ din il-belt ippruvaw joħorġu b’soluzzjoni kontra r-riħa u l-iskandlu billi vvintaw pixxaturi fil-miftuħ. Dawn…

Barranin

Salih Khater ta’ 29 sena minn Birmingham, oriġinarjament mis-Sudan, jinsab akkużat bl-attentat ta’ qtil ta’ diversi persuni meta saq il-karozza għal fuq ċiklisti u persuni li kienu mexjin barra l-Parliament…

Aktar