Sajd
Għal Ġanni l-Pipi s-sengħa tan-nases qiegħda f’demmu

Idejh jafu jinsġu l-qasab għan-nases, anke b’għajnejh magħluqa. Bis-sengħa tan-nases fid-demm, Ġanni Xuereb, magħruf bħala Ġanni l-Pipi, illum jgħodd iktar minn 80 sena, u għadu ma telaqx in-namra max-xogħol tiegħu,  anke għaliex in-nases għadhom imfittxija mis-sajjieda.

F’garaxx żgħir fit-triq li mix-Xewkija tagħti għall-Qala, sibna lil Ġanni Xuereb, magħruf bħala Ġanni l-Pipi, iħejji għal ġurnata xogħol.

“Għax inpejjep il-pipa ħabib u kelli z-ziju tiegħi jismu Ġanni. Allura biex jagħrfuna u ma nħarsux it-tnejn x’ħin jgħajjat John, kien jgħiduli l-Pipi lili.”

Minbarra għall-pipa, lil Ġanni jafuh ukoll għax jinseġ il-qasab biex jagħmel in-nases tal-ħut.

Bid-djalett tax-Xewkija, Ġanni l-Pipi qal li l-qasab jiġbru mill-widien. “U kienet għadha l-gwerra, kont nagħmel minn dawn. Inqaxxar dawn.”

Is-sengħa wiritha mingħand in-nanniet. Ta’ 12-il sena beda jaħdem in-nases. “Jekk tkun trid titgħallem, titgħallem għax jien tgħallimt. Mhux hekk.”

Għandu paċenzja liema bħalha. “Jien din is-sengħa tiegħi. In-nassi. Ma sirtx mastrudaxxa. Nagħmel xi bieb.”

Għal kontra ta’ snajja tradizzjonali oħrajn, Ġanni l-Pipi moħħu mistrieħ li sengħetu mhux se tmut għax uliedu sajjieda. “Għandi ħafna tfal. Għandi 10. Imma bħalissa qegħdin għal-lampuki.”

Għalkemm għandu 82 sena u għadu jarmi s-saħħa, Ġanni l-Pipi mhux biħsiebu jieqaf jinseġ in-nases. “Sa ma nkun kapaċi, naħdem dejjem. Dejjem nibqa’ nagħmilhom. Mhux hekk? M’għandix x’nagħmel iżjed.”

Bil-pipa f’ħalqu u l-qasab f’idejh, lil Ġanni l-Pipi ħallejnieh iħejji n-nases għal meta jmur ma’ wliedu fuq il-baħar għall-ħut.

Aħbarijiet Oħra
Enerġija

Fil-budget, il-Gvern ħabbar li se jagħti għotja ta 25%, sa massimu ta’ €1,000, biex jinxtraw batteriji għall-ħażna tal-enerġija rinnovabbli. Għal din l-għotja se jkunu eliġibbli l-familji li għandhom pannelli tax-xemx…

Lokali

L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza tal-ġeneru kklassifika lil Malta fil-ħmistax il-post, kważi nofs triq fl-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel. L-indiċi jkejjel diversi fatturi li jiddeterminaw il-kwalità ta’ ħajja tan-nisa f’pajjiżi Ewropej, mix-xogħol,…

Sajd

Ċifri għall-2017 maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li l-industrija tat-tonn f’Malta ipproduċiet 13,000 tunnellata ta’ tonn, b’valur ta’ kważi €170 miljun li 90% minnu ġie esportat lejn il-Ġappun. Il-Federazzjoni Maltija…

Ambjent

Il-Gvern u l-Oppożizzjoni ppreżentaw mozzjonijiet kontrastanti dwar l-emerġenza fil-klima bil-mozzjoni tal-Gvern temenda dik tal-Oppożizzjoni li trid li jitwaqqaf kumitat parlamentari li jkollu s-setgħa jaħtar superintendent biex jiżġura li Malta tilħaq…

Aktar