Barranin
Għaliex bħalissa hu l-aħjar żmien għal min hu ‘single’

Iż-żgħażagħ donnhom iktar qed jagħżlu li jibqgħu jgħixu waħidhom milli f’relazzjoni, tant li qed jonqos ukoll l-ammont ta’ żwiġijiet.  Studju li sar fl-Istati Uniti matul is-sena li għaddiet juri li kien hemm rekord ta’ adulti li ma żżewġux li jammontaw għal iktar minn 45%.

Dawk li jiżżewġu qed idumu jaħsbuha għax fil-fatt qed jagħmlu dan il-pass meta jkunu ikbar fl-età.  Studju juru li l-età medja hija ta’ 29.5 għall-irġiel u 27.4 għan-nisa.

L-ammont ta’ persuni jgħixu waħidhom qed jiżdied, tant li fil-Kanada l-midja kienet mehdija tirrapporta kif għall-ewwel darba fl-istorja tal-pajjiż iktar nies qed jgħixu waħidhom milli f’xi forma ta’ familja.

Li persuna tibqa’ ‘single’ iktar qed issir popolari sar fenomenu kullimkien, mhux fid-dinja tal-punent biss.

Analiżi li saret fuq nofs seklu, bejn l-1960 u l-2011, jirriżulta li minn 78 pajjiż madwar id-dinja, il-maġġoranza assoluta tagħhom qed tiżboq l-idea individwalista, b’iktar persuni jagħtu valur lill-ħbieb iktar milli lill-familja.

Għaliex iż-żgħażagħ qed jippreferu l-ħajja solitarja milli ż-żwieġ?

Fost aspetti oħrajn li joħorġu minn studji li saru jirriżulta li:

  • iż-żwieġ m’għadux ikkunsidrat bħala stadju importanti għall-adulti
  • l-istudenti mhux moħħhom biex isibu tfajla jew ġuvni jew saħansitra lanqas m’huma moħħhom fis-sess
  • persuni ‘single’ qed ikollhom iktar rapporti sesswali mill-miżżewġin
  • jekk tkun f’relazzjoni ma jfissirx li jkollok self-esteem ogħla
  • iż-żwieġ ma jfissirx li tkun f’kundizzjoni ta’ saħħa aħjar

Dawn ir-raġunijiet qed ixejnu l-idea antika li l-iktar ħajja ideali għall-bniedem hija li jkollok relazzjoni ta’ mħabba jew saħansitra ż-żwieġ, tant li ż-żgħażagħ kienu jgħaġġlu biex jiżżewġu.  Iżda jidher li l-persuni ‘single’ m’għadhomx jaħsbuha l-istess u għalhekk bħalissa huwa l-aħjar żmien għal min jgħix waħdu!

Aħbarijiet Oħra
Mużika

Ir-Reverendu Jesse Jackson irrakkonta wieħed mill-aħħar mumenti li għex ma’ Aretha Franklin qabel ma mietet il-Ħamis illi għadda. Waqt servizz fil-knisja fejn għexet f’Detroit, Michigan, ir-Reverendu Jackson jiftakar li kienu…

Barranin

Il-Pulizija Spanjola qalet li sparat fuq raġel li kien armat b’sikkina u li prova jattakka l-pulizija f’għassa. L-għassa tinsab qrib Barcelona. Fuq Twitter, il-Pulizija qalet li r-raġel daħal fl-għassa tal-pulizija…

Barranin

Waqt il-funeral tal-vittmi ta’ Genova, il-Ministru għall-Intern, Matteo Salvini qajjem furur sħiħ wara li ntlemaħ jieħu stessu. Salvini nqabad qed jieħu stessu ma’ tfajla, propju waqt il-funeral statali f’Genova. Kienu…

Barranin

Il-Ministru għan-Nisa u l-Viċi Ministru għat-Trasport ta’ New Zealand, Julie Anne Genter, qadfet ir-rota sal-isptar biex twelled. Genter, li tifforma parti mill-Green Party u temmen fl-użu tar-roti minflok il-karozzi, qalet…

Aktar