Ikel
Għaliex għall-kaċċa iva, imma għall-halal le?

Fl-isfond tal-kontroversja li bdiet wara s-servizz tal-aħbarijiet ta’ TVM mal-Imam Mohammad Elsadi, dwar il-qtil tal-annimali bir-ritwal Musulman, komplejna nsegwu l-kwistjoni.

Mhux eskluż li l-qtil tal-annimal bis-sistema tal-halal, għalkemm mhux isir fil-Biċċerija, qed isir f’postijiet privati.

Sadanittant, akkademiku li studja d-dinja Musulmana stqarr ma’ Television Malta li r-reazzjoni ta’ ħafna Maltin fil-konfront tal-Imam tistona mal-valuri tal-Maltin.

L-antropologu Ranier Fsadni, li rriċerka ħafna dwar id-dinja Iżlamika qal li r-reazzjoni ta’ bosta Maltin fil-konfront tal-Imam Mohammad Elsadi, li wera x-xewqa li l-awtoritajiet Maltin jibdew jippermettu l-qtil tal-annimali fil-Biċċerija skont it-tradizzjoni Musulmana tal-halal, turi nuqqas ta’ tolleranza.

“Mhux tibgħat lil xi ħadd li hu ċittadin Malti u tkeċċih minn pajjiżu jew xi Musulmani Maltin li għandna minnhom, tgħidilhom li dan mhux pajjiżhom jew li huma pajjiżi tas-sekonda klassi. Li tgħid lil ċittadin hu tas-sekonda klassi tmur kontra l-valuri tal-Maltin,” qal is-Sur Fsadni.

Is-Sur Fsadni kompla jgħid li l-prattika tal-halal, li tintuża wkoll mil-Lhud bil-metodu tal-kosher, tesiġi li l-annimal ikun ħaj iżda ma jimpurtax jekk ikun stordut. “Il-problema hi li xi kultant l-annimali minflok jistordu, fil-fatt imutu u inti ma tkunx taf kienx miet jew le qabel. Allura hemm modi. Pereżempju xi pajjiżi Ewropej bħall-Awstrija u l-Finlandja jistordu l-annimali immedjatament wara li jitħanxru biex inaqqsu s-sofferenza.”

L-antropologu stqarr li d-deroga għall-halal, kif talab l-Imam Elsadi, mhix wisq differenti minn derogi oħra. “Jien personalment favur il-kaċċa responsabbli u derogi reliġjużi, għalkemm jekk insibu mod kif nindirizzaw is-sofferenza tal-annimali nkun favuriha… Kont naħseb inkun qed naqa’ f’kontradizzjoni li kieku kont favur il-kaċċa imma kontra din id-deroga.”

Sadanittant, wara rapporti li waslu lil Television Malta li l-qtil tal-annimali bil-metodu Musulman qed isir privatament u mhux fil-Biċċerija, staqsejna lid-Direttorat għas-Saħħa Ambjentali jekk ikollux rapporti simili.

“F’dawn l-aħħar ħames snin qisu kellna 24 każ li ġie rrapportat lid-Direttorat fejn jidħol qtil illegali. L-aktar ta’ fniek u ħaruf u ovvjament ġew investigati wieħed wieħed biex jiġu l-ewwel ħaġa kkonfermati. Xi kultant fid-djar ikunu ftit diffiċli għax inti mhux se tmur u ssibu dak il-ħin u allura wieħed jieħu aktar żmien biex ikun jista’ jinvestiga u jikkonfermaw dan it-tip ta’ abbuż,” spjega Clive Tonna, Direttur għas-Saħħa Ambjentali.

Is-Sur Tonna kompla jgħid li fil-maġġoranza ta’ dawn r-rapporti saru kontra persuni barranin. “Ikollok il-ġirien li qed jirrapportaw u jaraw din l-attività fil-post. Aħna ovvjament neċċedu fil-post flimkien mal-Pulizija u kif għedtlek, jekk jiġi ppruvat, imbagħad jieħdu l-passi li hemm bżonn.”

Is-Sur Tonna qal li meta jsir qtil ta’ annimali f’postijiet mhux awtorizzati jkun hemm nuqqas kbir ta’ iġjene li jista’ jkun ta’ detriment għan-nies li se jieklu dak l-ikel.

Ara wkoll:

L-Imam jappella biex annimali fil-biċċerija jinqatlu bis-sistema Musulmana

Aħbarijiet Oħra
Lokali

“Għajnu Aħmar it-Tonn” jew “It-Tonn tal-Melliħin” kienet l-għajta tas-sajjieda Melliħin li sal-bidu tas-sittinijiet kienu jbiegħu t-tonn li jaqbdu bit-Tunnara. Is-sajd bit-tunnara nqata’ iżda fil-mużew tat-Tunnara fil-bajja tal-Mellieħa, għaqda volontarja Melliħija ikkonservat…

Pulizija

Fl-aħħar xahrejn, l-uċuħ ta’ erba’ Pulizija saru familjari mal-komunità tal-Mellieħa. Ir-residenti laqgħuhom u jqisuhom “ta’ ġewwa”. Dawn l-erba’ uffiċċjali jiffurmaw l-ewwel Community Policing Team fi proġett pilota mniedi mill-Korp. Intervistat…

Malta

Fil-Greċja, hemm madwar 3,500 persuna b’konnessjonijiet Maltin, il-maġġoranza f’Korfu fejn jgħixu Griegi b’nisel Malti li saħansitra jwasslu sar-raba’ u l-ħames ġenerazzjoni. Waqt żjara fil-Greċja, il-President George Vella ltaqa’ ma’ rappreżentanti…

Kisbiet

Imwieled Malta u emigra lejn l-Awstralja 44 sena ilu wara li gradwa mill-Università ta’ Malta dak iż-żmien kienet magħrufa bħala The Royal University of Malta. F’intervista ma’ TVM, il-Professur Stephen…

Aktar