Droga
16-il persuna jiggradwaw wara li temmew programm ta’ rijabilitazzjoni mid-droga

16-il persuna, fosthom żewġ nisa, fl-etajiet ta’ bejn l-20 u l-55 sena, temmew programm ta’ rijabilitazzjoni mill-użu tad-droga u ħadu sehem f’ċerimonja ta’ gradwazzjoni li ċċelebrat is-suċċess tagħhom.

Iċ-ċerimonja bit-tema ‘Wirt ta’ Mħabba’ ġiet ippreseduta mill-President George Vella, li ppreżenta ċertifikati lil dawn il-persuni li temmew il-programm b’suċċess.

Id-Direttur tal-Caritas, Anthony Gatt, qal li s-soċjetà għandha tagħmel minn kollox biex issaħħaħ il-familja u ma tibżax mid-dixxiplina li tispunta mill-imħabba. Stqarr li t-theddida għall-familja bħala l-bażi tas-soċjetà hi theddida ta’ kollass fis-soċjetà tagħna.

Is-Sur Gatt esprima tama li ma jingħatax il-possibilità ta’ aċċess legali għall-użu rikreattiv tal-kannabis.

Id-Direttur qal li s-sena li għaddiet kien hemm 738 persuna li ħabbtu l-bieb tal-Cartias minħabba problemi ta’ abbuż ta’ sustanza. Għall-ewwel darba fl-istorja tal-Caritas, in-numru ta’ persuni li talbu l-għajnuna u li jabbużaw mill-kokaina kien jaqbeż lil dawk li kienu jabbużaw mill-eroina.

Il-President George Vella qal li din iċ-ċelebrazzjoni hija rikonoxximent żgħir għal dan il-vjaġġ kontinwu lejn ħajja aħjar. Dr Vella sellem il-perseveranza u d-determinazzjoni li l-persuni li gradwaw urew u qed ikomplu juru biex jerġgħu jieħdu r-riedni ta’ ħajjithom f’idejhom. Il-President appella lill-poplu Malti jimplimenta politika ta’ inklużjoni, biex persuni li ma baqgħux dipendenti mid-droga jħossuhom parti mis-soċjetà.

L-Arċisqof Charles J Scicluna qal li nkunu qed inqarrqu bina nfusna meta nsejħu xi tip ta’ droga rikreattiva, għax m’hemm xejn rikreattiv f’xi ħaġa li tkissrek. L-Arċisqof Scicluna qal li qed ngħixu f’soċjetà fejn qed tiżdied kultura fejn ħadd ma jieħu responsabilità tal-aġir tiegħu, iżda fi kliemu – dawn iż-żgħażagħ li gradwaw qed jifhmu li l-vuċi tal-imħabba tgħinhom jaċċettaw il-konsegwenzi tal-għażliet tagħhom.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

L-għada li l-Awtorità tal-Ippjanar wettqet azzjoni ta’ infurzar fuq fl-istallel fil-Marsa fejn kienu qed joqogħdu għexieren ta’ immigranti, is-sidien tagħhom jidher li żbarazzaw l-istallel. Sadanittant, TVM huwa infurmat li 37…

Lokali

Il-Mużew tal-Katidral fl-Imdina ngħata dimensjoni ġdida għax mhux ser jibqa’ biss post fejn ikunu esebiti artifatti prezzjużi iżda ser joffri opportunità ta’ tagħlim u post fejn artisti privati jesebixxu l-arti…

Ikel

Fl-Awstralja, l-ekoloġisti qed iwissu li n-numru ta’ kangaroos fis-selvaġġ m’għadux sostenibbli u qed iħeġġu lill-Awstraljani biex jieklu aktar laħam ta’ dan l-annimal li hu simbolu nazzjonali ta’ dan il-pajjiż imbiegħed….

Kultura

Għaddej b’ritmu mgħaġġel ix-xogħol ta’ restawr fil-Palazz tal-Gran Mastru fil-Belt fejn qed isir restawr fuq is-soqfa tal-kurituri u li huma mogħnija bil-pitturi. Ix-xogħlijiet ta’ restawr ser jiffukaw ukoll fuq l-art…

Aktar