Barranin
Għamlet l-eżamijiet fuq is-sodda tal-isptar nofs siegħa wara li welldet

Tfajla fl-Etjopja kienet determinata li trid tagħmel l-eżamijiet, tant li qagħdet għall-eżami fis-sodda tal-isptar, nofs siegħa biss wara li welldet tifel.

Almaz Derese ta’ 21 sena kienet qed tittama li tlesti l-eżamijiet qabel ma twelled, iżda dawn ġew posposti minħabba r-ramadan, u l-ewwel eżami beda meta daħlet fil-ħlas.

Almaz għamlet l-eżamijiet tas-sekondarja tal-Ingliż, l-Amharic u l-Matematika fl-isptar, u mistennija tagħmel il-kumplament tal-eżamijiet fi klassi normali.

Hija kienet telqet mill-iskola kmieni, iżda ddeċidiet li tkompli fejn ħalliet, tant li beħsiebha tagħmel kors ta’ sentejn biex tkun tista’ tidħol ukoll fl-università.

Almaz qalet li l-ħlas ma kienx diffiċli ħafna, għax kienet mgħaġġla u moħħha fl-eżamijiet li riedet tagħmel wara.