“Għandna d-dritt nagħlqu l-aċċess għal Manoel Island iżda se nidħlu f’diskussjonijiet” – il-Kap Eżekuttiv tal-MIDI

Il-konsorzju MIDI reġa’ għalaq bi gradi l-aċċess għax-xatt ta’ Manoel Island. Madankollu l-Kap Eżekuttiv tal-MIDI indika li qed isiru taħditiet biex jinstab kompromess li jipprovdi aċċess limitat għax-xatt. Il-Kamp Emergenza Ambjent waqt li oġġezzjona għall-għeluq tal-aċċess sejjaħ għal volontiera biex mal-Kunsill Lokali tal-Gżira jagħtu tindifa lil Manoel Island. Il-Kap Eżekuttiv tal-MIDI iżda sejjaħ biex dan ma jsirx.

L-aċċess għax-xatt ta’ Manoel Island reġa’ ngħalaq. Il-kap eżekuttiv tal-MIDI, Luke Coppini qal li l-konsorzju mhux jeskludi li bi ftehim mal-Gvern jista’ jkun hemm aċċess limitat għall-pubbliku għax-xatt ta’ Manoel Island.

“Il-pariri li għandna aħna hu li għandna dritt li nagħlqu l-aċċess. Madankollu ħa nidħlu f’diskussjonijiet mal-Gvern, li fl-aħħar mill-aħħar il-konċessjoni lill-MIDI ta l-Gvern biex jekk hemm xi mod li nistgħu nsibu ‘a happy medium’ u nagħtu xi forma ta’ aċċess għall-foreshore għall-inqas sakemm ikun hemm ħafna iżjed xogħlijiet għaddejjin”, qal il-Kap Eżekuttiv.

Il-kuntratt ta’ ċens għal 99 sena li l-konsorzju MIDI ngħatat mill-Gvern 16-il sena ilu jipprovdi li sakemm ix-xogħol fuq Manoel Island jitlesta, l-aċċess jista’ jibqa’ magħluq għalkemm is-Sur Coppini ammetta li l-foreshore mhix tal-konsorzju.

“Il-foreshore hija eskluża mill-konċessjoni tal-MIDI, jiġifieri aċċess għall-foreshore jista’ jkun hemm dejjem. Iżda dak ma jżommx il-MIDI lura milli tipproteġi s-sit privat tagħha u twaqqaf l-aċċess minn fuq il-proprjetà privata tagħha sakemm isir l-iżvilupp. Aċċess kemm-il darba ġejna mitlubin dejjem nagħtu”, qal is-Sur Coppini.

Is-Sur Coppini għamilha ċara li għalissa ma jistax ikun hemm aċċess liberu kullimikien minħabba periklu li hemm f’Forti Manoel u l-Isptar ta’ Lazzarett. Hu qal li meta l-proġett jitlesta għall-ħabta tal-2023, ikun hemm aċċess liberu inkluż għax-xatt u għas-siti storiċi kollha.

Kamp Emerġenza Ambjent tenna li l-aċċess għax-xatt huwa dritt tal-pubbliku u ddeskriva l-għeluq mill-ġdid tal-aċċess bħala illegali. Waqt li qed jikkunsidra l-azzjoni li se jieħu, l-attivisti ta’ Kamp Emerġenza Ambjent qalu li se jorganizzaw tindifa ġenerali f’Manoel Island.

Il-kap eżekuttiv tal-MIDI appella biex din l-attività tiġi sospiża u jsiru diskussjonijiet kif l-aħjar jimxu ‘l quddiem.

Il-konsorzju MIDI qal li s’issa investa mat-€30 miljun f’Manoel Island, ħafna minnhom fuq ir-restawr. Il-Perit Edward Said qal li x-xogħlijiet tar-restawr tlestew fl-2010.

“Sar ħafna xogħol bdil ta’ ġebel, ħafna xogħol rikostruzzjoni ta’ diversi partijiet tal-forti li waqgħu kaġun tal-gwerra jew telqa. Naħseb l-iktar ħaġa prominenti hija r-rikostrizzjoni tal-knisja ta’ Sant Antnin ta’ Padova li kienet l-aħħar fażi tar-restawr tal-parti interna tal-forti,” qal il-Perit Said.

Is-Sur Coppini qal li fl-aħħar xhur l-Awtorità tal-Ippjanar approvat ir-restawr tal-kappella ta’ San Ġorġ, bix-xogħlijiet mistennija jibdew fil-ġimgħat li ġejjin. Bħalissa għaddejja konsultazzjoni ma’ konsulenti barranin dwar il-finanzjament tal-proġett li se jiswa €5 miljun. Spjega li l-konsorzju MIDI qed ifittex sieħeb strateġiku għall-iżvilupp ta’ Manoel Island.

Is-Sur Coppini qal li tard ix-xahar id-dieħel għandu jitlesta l-master plan tal-iżvilupp ta’ Manoel Island, li qed jaħdmu fuqha l-periti ta’ Foster & Partners.

Aħbarijiet Oħra
Turiżmu

Il-Maltin jivjaġġaw l-iżjed bl-ajru, u skont statistika tal-Eurostat, 63 fil-mija tal-vjaġġi tal-Maltin fl-2017 saru bl-ajru. Dan ipoġġi lil Malta fl-ewwel post, anke meta mqabbel ma’ gżejjer oħra. Fil-fatt, filwaqt li…

Qorti

Fil-Qorti llum ngħalqu l-provi kontra Liam Debono, li qed ikun akkużat bl-attentat ta’ qtil tas-Surġent Simon Schembri fil-15 ta’ Mejju 2018. Il-proċeduri issa mistennija jkomplu billi jinħareġ l-Att ta’ Akkuża…

Politika

L-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa li tirrappreżenta 47 pajjiż, approvat rapport kritiku dwar is-saltna tad-dritt f’Malta li tħejja mill-Parlamentari Olandiż Pieter Ormtzigt. Ir-rapport ġie approvat bit-72 vot favur, 18-il vot kontra…

Propjetà

Il-membru tal-Bord tal-Ippjanar tal-Awtorità tal-Ippjanar, Matthew Pace, mhuwiex preżenti għal-laqgħa tal-lum li fiha qed tkun diskussa l-applikazzjoni għall-proġett Townsquare t’Tas-Sliema. Il-ġimgħa li għaddiet il-Qorti tal-Appell sabet li s-Sur Pace kellu…

Aktar