“Għandna d-dritt nagħlqu l-aċċess għal Manoel Island iżda se nidħlu f’diskussjonijiet” – il-Kap Eżekuttiv tal-MIDI

Il-konsorzju MIDI reġa’ għalaq bi gradi l-aċċess għax-xatt ta’ Manoel Island. Madankollu l-Kap Eżekuttiv tal-MIDI indika li qed isiru taħditiet biex jinstab kompromess li jipprovdi aċċess limitat għax-xatt. Il-Kamp Emergenza Ambjent waqt li oġġezzjona għall-għeluq tal-aċċess sejjaħ għal volontiera biex mal-Kunsill Lokali tal-Gżira jagħtu tindifa lil Manoel Island. Il-Kap Eżekuttiv tal-MIDI iżda sejjaħ biex dan ma jsirx.

L-aċċess għax-xatt ta’ Manoel Island reġa’ ngħalaq. Il-kap eżekuttiv tal-MIDI, Luke Coppini qal li l-konsorzju mhux jeskludi li bi ftehim mal-Gvern jista’ jkun hemm aċċess limitat għall-pubbliku għax-xatt ta’ Manoel Island.

“Il-pariri li għandna aħna hu li għandna dritt li nagħlqu l-aċċess. Madankollu ħa nidħlu f’diskussjonijiet mal-Gvern, li fl-aħħar mill-aħħar il-konċessjoni lill-MIDI ta l-Gvern biex jekk hemm xi mod li nistgħu nsibu ‘a happy medium’ u nagħtu xi forma ta’ aċċess għall-foreshore għall-inqas sakemm ikun hemm ħafna iżjed xogħlijiet għaddejjin”, qal il-Kap Eżekuttiv.

Il-kuntratt ta’ ċens għal 99 sena li l-konsorzju MIDI ngħatat mill-Gvern 16-il sena ilu jipprovdi li sakemm ix-xogħol fuq Manoel Island jitlesta, l-aċċess jista’ jibqa’ magħluq għalkemm is-Sur Coppini ammetta li l-foreshore mhix tal-konsorzju.

“Il-foreshore hija eskluża mill-konċessjoni tal-MIDI, jiġifieri aċċess għall-foreshore jista’ jkun hemm dejjem. Iżda dak ma jżommx il-MIDI lura milli tipproteġi s-sit privat tagħha u twaqqaf l-aċċess minn fuq il-proprjetà privata tagħha sakemm isir l-iżvilupp. Aċċess kemm-il darba ġejna mitlubin dejjem nagħtu”, qal is-Sur Coppini.

Is-Sur Coppini għamilha ċara li għalissa ma jistax ikun hemm aċċess liberu kullimikien minħabba periklu li hemm f’Forti Manoel u l-Isptar ta’ Lazzarett. Hu qal li meta l-proġett jitlesta għall-ħabta tal-2023, ikun hemm aċċess liberu inkluż għax-xatt u għas-siti storiċi kollha.

Kamp Emerġenza Ambjent tenna li l-aċċess għax-xatt huwa dritt tal-pubbliku u ddeskriva l-għeluq mill-ġdid tal-aċċess bħala illegali. Waqt li qed jikkunsidra l-azzjoni li se jieħu, l-attivisti ta’ Kamp Emerġenza Ambjent qalu li se jorganizzaw tindifa ġenerali f’Manoel Island.

Il-kap eżekuttiv tal-MIDI appella biex din l-attività tiġi sospiża u jsiru diskussjonijiet kif l-aħjar jimxu ‘l quddiem.

Il-konsorzju MIDI qal li s’issa investa mat-€30 miljun f’Manoel Island, ħafna minnhom fuq ir-restawr. Il-Perit Edward Said qal li x-xogħlijiet tar-restawr tlestew fl-2010.

“Sar ħafna xogħol bdil ta’ ġebel, ħafna xogħol rikostruzzjoni ta’ diversi partijiet tal-forti li waqgħu kaġun tal-gwerra jew telqa. Naħseb l-iktar ħaġa prominenti hija r-rikostrizzjoni tal-knisja ta’ Sant Antnin ta’ Padova li kienet l-aħħar fażi tar-restawr tal-parti interna tal-forti,” qal il-Perit Said.

Is-Sur Coppini qal li fl-aħħar xhur l-Awtorità tal-Ippjanar approvat ir-restawr tal-kappella ta’ San Ġorġ, bix-xogħlijiet mistennija jibdew fil-ġimgħat li ġejjin. Bħalissa għaddejja konsultazzjoni ma’ konsulenti barranin dwar il-finanzjament tal-proġett li se jiswa €5 miljun. Spjega li l-konsorzju MIDI qed ifittex sieħeb strateġiku għall-iżvilupp ta’ Manoel Island.

Is-Sur Coppini qal li tard ix-xahar id-dieħel għandu jitlesta l-master plan tal-iżvilupp ta’ Manoel Island, li qed jaħdmu fuqha l-periti ta’ Foster & Partners.

Aħbarijiet Oħra
Internet

Riklami foloz fuq Facebook bi stejjer dwar kif personalitajiet Maltin saru miljunarji wara li investew flushom, huma qarrieqa. Il-Kampanja Nazzjonali għall-Għarfien u Edukazzjoni dwar is-Sigurtá Diġitali, wissiet lill-pubbliku biex joqgħod…

Saħħa

Bl-influwenza tilħaq l-aqwa tagħha f’dawn il-jiem, l-Isptar Mater Dei sa dalgħodu anke kellu numru ta’ pazjenti fil-kuridur minħabba li s-sodod kollha jinsabu mimlija. Madankollu l-awtoritajiet tas-saħħa ċaħdu li l-virus tal-influwenza…

Safar

Waħda mid-destinazzjonijiet li qed issir ferm popolari magħna l-Maltin, hija bla dubju l-Marokk. Pajjiż li joffri attrazzjonijiet varji u interessanti. L-oriġini ta’ dan l-isem ġej minn Marrakesh, belt fin-nofsinhar ta’ dan il-pajjiż…

Kronaka

Kompliet illum il-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-konfront ta’ Jelle Rijpma li qed jiġi akkużat bil-qtil tal-ex maħbuba u kollega tiegħu Shannok Mak, li nstabet b’għonqha mħanxar f’Santa Venera. Mill-kumpilazzjoni, ħareġ li l-ġuvni…

Aktar