Lokali
Għandu jkollom ‘kaxxa sewda’ l-karozzi biex tirreġistra x’seħħ f’inċidenti?

Biex jiġu evitati inċidenti, il-Parlament Ewropew għadu kif approva regoli ġodda, fosthom ta’ sigurtà, f’tentattiv biex jonqsu l-fatalitajiet fit-toroq.

Il-proposti tal-Ewroparlamentari Pollakka Róża Thun, li ħadmet fuq ir-rapport biex tiġi nfurzata l-liġi f’dan ir-rigward, ġew approvati u fost l-oħrajn jikkonsistu fl-istallazzjoni ta’ tagħmir teknoloġiku fil-karozzi ġodda kollha minn Mejju tal-2022.

Is-sistemi avvanzati li qablu dwarhom l-MEPs jikkonsistu fl-istallazjoni ta’ sistema ta’ reġistrazzjoni tal-avvenimenti (‘black box’), kontrolli meta l-vetturi tinstaq b’veloċità eċċessiva, projbizzjoni ta’ sewqan f’każ ta’ alkoħol eċċessiv, twissija f’każ li sewwieq ikollu n-ngħas jew ikun distratt, sinjal f’każ ta’ waqfien f’daqqa jew jekk il-vettura tkun qed timxi lura.

Trakkijiet u karozzi tal-linja ser ikollhom jiġu ddiżinjati biex min jimxi fit-triq ikun iżjed viżibbli għas-sewwieq. Dawn il-vetturi ser ikollhom jiġu mgħammra b’elementi avvanzati biex kemm jista’ jkun jitnaqqsu l-‘blind spots’ quddiem u ma’ ġenb is-sewwieq.  Din it-teknoloġija għandha ssir obbligatorja minn Novembru 2025 għal mudelli l-ġodda u minn Novembru 2028 għall-vetturi l-ġodda tal-mudelli eżistenti.

Ir-rapport tal-MEP Thun għadda b’578 vot favur, 30 kontra u 25 astensjoni.  Dawn ir-regoli issa jeħtieġu l-approvazzjoni tal-Ministri tal-UE.

Fl-2018, statistika uffiċċjali turi li mietu 25,100 persuna f’inċidenti tat-trarffiku fl-UE.  F’Malta l-ammont ta’ fatalitajiet kien ta’ 18-il persuna s-sena l-oħra.