Annimali
Għotja ta’ €150 għal min jadotta kelb jew qattus

Min jaddotta kelb jew qattus minn santwarju tal-annimali jew mid-Dipartiment għall-Ħarsien tal-Annimali se jirċievi għotja ta’ €150 mill-Gvern. Fit-tnedija tal-iskema, is-Segretarju Parlamentari għad-Drittijiet tal-Annimali, Clint Camilleri, qal li persuni b’passat ta’ moħqrija tal-annimali mhumiex eliġibbli għal din l-għotja.

Id-Direttur għall-Ħarsien tal-Annimali, Noel Montebello, qal li l-Pulizija jressqu l-Qorti madwar 20 persuna kull sena mixlija b’moħqrija ta’ annimali. Is-Sur Montebello qal li bl-emendi fil-liġi, id-drittijiet tal-annimali qed jitħarsu aħjar.

“Żdiedu l-multi, żdiedet l-approach meta nikkonfiskaw l-annimali, fejn qabel trid tikkonfiska l-annimal u jdum għandek sakemm jinqata’ l-każ. Issa le. Issa jista’ jiġi adopted mill-ewwel.”

Il-Maltin jaddottaw medja ta’ 700 kelb u qattus fis-sena. Is-Sur Montebello qal li dawn l-annimali huma parti mill-2,000 annimal fis-sena li uffiċjali tal-Animal Welfare jiġbru mit-toroq.

“Ħafna jkunu mtajrin, dehydrated, mard u minn hemm jiskatta l-proċess tagħna tar-rescue. Ir-rescue huwa 24/7. Fil-fatt kull annimal li niġbru ntellgħuh direttament l-APH fejn jingħata patient number u jingħataw l-kura neċessarji jiġifieri fosthom operazzjonijet.”

Bl-għan li jinċentiva lin-nies jaddottaw minflok jixtru annimali domestiċi, il-Gvern qed jagħti għotja ta’ €150 lil min jaddotta kelb jew qattus mid-Dipartiment għall-Ħarsien tal-Annimali jew mis-santwarji tal-annimali. Kull residenza hi eliġibbli għal żewġ għotjiet.

Is-Segretarju Parlamentari Clint Camilleri, qal li b’din l-iskema qed titwettaq wegħda elettorali. Spjega li l-għotja tingħata 6 xhur wara li l-annimali jkunu ġew addottati u jkunu saru l-verifiki meħtieġa. Il-Perit Camilleri qal li se jsiru spezzjonijiet għal għarrieda mill-uffiċjali tal-Animal Welfare biex jassiguraw li l-annimali addottati ikunu miżmuma tajjeb.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Il-President tal-Parlament Ewropew, David Sassoli kiteb lill-mexxejja Ewropej li llum waranofsinhar u għada se jiltaqgħu għal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew fi Brussell biex jieħdu pożizzjoni fuq Malta u jassiguraw li l-valuri Ewropej…

Lokali

Il-Ministru Owen Bonnici qal li jħossu ttradut jekk hu minnu li Yorgen Fenech qal lil Melvic Theuma li kien hemm laqgħa bejn il-Prim Ministru, il-Ministru Bonnici u Keith Schembri. Dan…

Lokali

Il-Ministru għall-Ġustizzja, Owen Bonnici, ippubblika pakkett ta’ emendi għal-liġijiet tad-droga li bis-saħħa tagħhom, il-Qrati se jkollhom iktar diskrezzjoni dwar is-sentenza li għandhom jagħtu f’każ ta’ sejbien ta’ ħtija f’każijiet ta’…

Qorti

Illum tkompli l-kumpilazzjoni tal-aħwa Degiorgio u Vince Muscat fejn mistenni jixhed Melvin Theuma. Fl-awla tal-Qorti hemm preżenti t-tliet akkużati, l-aħwa Degiorgio u Vince Muscat bilqegħda mdawrin minn uffiċjali tal-ħabs. Preżenti…

Aktar