Budget2021
Għotjiet għall-bdiewa u s-sajjieda daqskemm iħallsu taxxa fuq bejgħ ta’ prodotti fit-Pitkalija u l-Pixkerija

Mis-sena d-dieħla, il-bdiewa u s-sajjieda se jingħataw għotjiet daqskemm iħallsu taxxa fuq il-bejgħ tal-prodotti tagħhom fil-Pitkalija u l-Pixkerija.

Intqal li dawn l-għotjiet marbuta ma’ proġetti li jnaqqsu l-ħela ta’ prodotti agrikoli u tal-ħut.