Lokali
Corazon tirrakkonta kif donaturi tad-demm salvawlha ħajjitha

Lejliet il-jum dinji tad-donaturi tad-demm ilbieraħ, sebat irġiel u ħames nisa ngħataw ġieħ f’ċerimonja fil-Palazz ta’ Sant Anton għax huma fost l-aktar donaturi ġenerużi tad-demm.

Fiċ-ċerimonja esperjenzi kommovenenti mill-benefiċjari tad-donaturi tad-demm, fosthom il-kantanta Corazon Mizzi u Janet Micallef, li llum qed jgħixu grazzi għad-demm ta’ donaturi li altruwistikament taw id-demm mingħajr ma stennew xejn lura.

“L-iktar dwejjaq li tara meta tara lil ommok u missierek imweġġgħin għax jgħidulek li ser nitilfu lit-tifla. Ommi u missieri diġa’ tilfu lil ħija meta kellu sena u jien niftakar – għalkemm kelli ħames snin l-uġigħ li rajt f’għajnejhom meta tlift lil ħija. Ħsibt li ser jerġgħu jgħaddu minnu dak il-ħin li qaluli inti għandek kanċer,” irrakontat Janet.

B’dan il-kliem Janet Micallef qalet grazzi minn qiegħ qalbha lil grupp ta’ donaturi regolari tad-demm, li lejliet il-Jum Dinji tad-Donaturi tad-Demm il-ġest tagħhom ġie rikonnoxxut f’ċerimonja mill-President Marie Louise Coliero Preca.

Ma’ TVM, Janet Micallef qalet li m’għandhiex kliem biżżejjed biex trodd ħajr lil bosta donaturi tad-demm, li lanqas biss tafhom li bid-demm tagħhom għadha tgħix wara li seba’ snin ilu nħakmet mill-marda tal-leukemia.

“Lanqas ngħodd kemm-il pakkett tad-demm ħadt għax titlef ħafna demm. Ikunu qed jagħtuk il-kura bux joqtlulek iċ-ċelloli tal-kanċer imma kollox imut. Mhux il-kanċer biss anke ċ-ċelloli tajbin allura dak kien jirrigwardja ħafna trasfużjonijiet tad-demm. Minn hawn ngħdilhom grazzi – alla ħares ma kenux huma għax kieku t-tifel m’għandux omm x’tieħu ħsiebu, u ommi u missieri m’għandhomx bint xi jkomplu jgawdu,” qalet Janet.

Janet mhix waħedha li hija grata għad-donaturi tad-demm. Bħalha l-kantanta Corazon Mizzi.

“Kelli bżonn urġenti ta’ demm. Ħafna boroż ta’ demm – ta’ demm rari u sibthom hemm hekk id-donaturi tad-demm biex jgħinuni u meta ħriġt mill-operation u qaluli li kieku ma kinux għal dawk il-boroż ta’ demm kieku inti m’għadekx magħna. Inqis li llum għandi 3 snin ta’ ħajja gratis; għandi tliet snin mogħtija b’rigal,” qalet Corazon.

Il-President Coleiro Preca ddeskriviet lid-donaturi tad-demm bħala eroj tal-ħajja għax bil-ġest altruista tagħhom isalvaw il-ħajjiet. Ir-rikonoxximent mill-istat lid-donaturi li jkunu ddistingwew ruħhom bid-donazzjonijiet spissi tad-demm, beda fl-2015. Sa minn dakinhar ġew rikonoxxuti 60 persuna li huma donaturi regolari tad-demm.

Id-Direttur Mediku tas-Servizz Nazzjonali għat-Trasfużjoni tad-demm, Dr Alex Aquilina qal li medja ta’ 30 pazjent kuljum jibbenefikaw mill-għoti tad-demm. Fil-Jum Dinji tad-Donaturi tad-Demm, is-Servizz Nazzjonali għat-Trasfuzjoni tad-Demm appella għal iżjed donaturi għaliex qal li r-riserva tad-demm ta’ kull tip tinsab f’livell baxx.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Marlene Schranz ta’ 75 sena kellha parti ċentrali f’film bi storja traġika, tant li ħasbitha darbtejn taċċettax jew le, li taħdem il-parti ta’ mara anzjana li qed tmut kawża ta’…

Lokali

Restawrata l-kolonna li ma kinitx fid-disinn oriġinali tat-Tritoni. Se titpoġġa fi ġnien f’Tas-Sliema b’tifkira tal-artist Ċensu Apap. Ġnien George Bonello du Puis f’Tas-Sliema se jilqa’ l-kolonna li għal aktar minn…

Lokali

It-tindif u l-manutenzjoni fil-lokalità ta’ San Pawl il-Baħar se jingħata spinta fix-xahrejn tas-sajf bis-saħħa ta’ ftehim bejn il-kunsill lokali u d-direttorat tat-tindif u l-manutenzjoni. Il-Gvern se jħallas nofs l-ispiża għas-servizz…

Lokali

Matul is-sena li għaddiet kien hemm total ta’ 728,470 immigrant li applikaw għall-kenn f’pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, tnaqqis ta’ 44% meta mqabbel mal-2016. Skont ir-rapport annwali tal-aġenzija tal-Unjoni Ewropea EASO, kuntrarju…

Aktar