Lokali
Corazon tirrakkonta kif donaturi tad-demm salvawlha ħajjitha

Lejliet il-jum dinji tad-donaturi tad-demm ilbieraħ, sebat irġiel u ħames nisa ngħataw ġieħ f’ċerimonja fil-Palazz ta’ Sant Anton għax huma fost l-aktar donaturi ġenerużi tad-demm.

Fiċ-ċerimonja esperjenzi kommovenenti mill-benefiċjari tad-donaturi tad-demm, fosthom il-kantanta Corazon Mizzi u Janet Micallef, li llum qed jgħixu grazzi għad-demm ta’ donaturi li altruwistikament taw id-demm mingħajr ma stennew xejn lura.

“L-iktar dwejjaq li tara meta tara lil ommok u missierek imweġġgħin għax jgħidulek li ser nitilfu lit-tifla. Ommi u missieri diġa’ tilfu lil ħija meta kellu sena u jien niftakar – għalkemm kelli ħames snin l-uġigħ li rajt f’għajnejhom meta tlift lil ħija. Ħsibt li ser jerġgħu jgħaddu minnu dak il-ħin li qaluli inti għandek kanċer,” irrakontat Janet.

B’dan il-kliem Janet Micallef qalet grazzi minn qiegħ qalbha lil grupp ta’ donaturi regolari tad-demm, li lejliet il-Jum Dinji tad-Donaturi tad-Demm il-ġest tagħhom ġie rikonnoxxut f’ċerimonja mill-President Marie Louise Coliero Preca.

Ma’ TVM, Janet Micallef qalet li m’għandhiex kliem biżżejjed biex trodd ħajr lil bosta donaturi tad-demm, li lanqas biss tafhom li bid-demm tagħhom għadha tgħix wara li seba’ snin ilu nħakmet mill-marda tal-leukemia.

“Lanqas ngħodd kemm-il pakkett tad-demm ħadt għax titlef ħafna demm. Ikunu qed jagħtuk il-kura bux joqtlulek iċ-ċelloli tal-kanċer imma kollox imut. Mhux il-kanċer biss anke ċ-ċelloli tajbin allura dak kien jirrigwardja ħafna trasfużjonijiet tad-demm. Minn hawn ngħdilhom grazzi – alla ħares ma kenux huma għax kieku t-tifel m’għandux omm x’tieħu ħsiebu, u ommi u missieri m’għandhomx bint xi jkomplu jgawdu,” qalet Janet.

Janet mhix waħedha li hija grata għad-donaturi tad-demm. Bħalha l-kantanta Corazon Mizzi.

“Kelli bżonn urġenti ta’ demm. Ħafna boroż ta’ demm – ta’ demm rari u sibthom hemm hekk id-donaturi tad-demm biex jgħinuni u meta ħriġt mill-operation u qaluli li kieku ma kinux għal dawk il-boroż ta’ demm kieku inti m’għadekx magħna. Inqis li llum għandi 3 snin ta’ ħajja gratis; għandi tliet snin mogħtija b’rigal,” qalet Corazon.

Il-President Coleiro Preca ddeskriviet lid-donaturi tad-demm bħala eroj tal-ħajja għax bil-ġest altruista tagħhom isalvaw il-ħajjiet. Ir-rikonoxximent mill-istat lid-donaturi li jkunu ddistingwew ruħhom bid-donazzjonijiet spissi tad-demm, beda fl-2015. Sa minn dakinhar ġew rikonoxxuti 60 persuna li huma donaturi regolari tad-demm.

Id-Direttur Mediku tas-Servizz Nazzjonali għat-Trasfużjoni tad-demm, Dr Alex Aquilina qal li medja ta’ 30 pazjent kuljum jibbenefikaw mill-għoti tad-demm. Fil-Jum Dinji tad-Donaturi tad-Demm, is-Servizz Nazzjonali għat-Trasfuzjoni tad-Demm appella għal iżjed donaturi għaliex qal li r-riserva tad-demm ta’ kull tip tinsab f’livell baxx.

Aħbarijiet Oħra
Sport

Il-wrestling għal bosta jidher sports goff iżda għal Wayne Pace beda jsegwi l-isport tar-wrestling minn età żgħira, sakemm sar atleta professjonali. Il-wrestling huwa dixxiplina sportiva bir-regoli tagħha saħansitra ta’ ħarsien…

Saħħa

Id-Dipartiment tal-Kardjoloġija fl-Isptar Mater Dei kompla bl-isforzi biex jikber l-għarfien u l-prevenzjoni dwar il-mard tal-qalb. F’jum ta’ attivitajiet, mijiet ta’ nies għamlu testijiet mediċi f’inizjattiva tas-Soċjetà tal-Qalb biex jikber l-għarfien dwar…

Għawdex

L-investiment fil-prodott turistiku Għawdxi ser jissukta bi skema ġdida Enable Tourism li kienet tħabbret fil-Budget għal din is-sena. L-iskema hija maħsuba biex itejjeb l-aċċessibiltà fil-postijiet tal-akkomodazzjoni turistika. Id-dettalji tagħha tħabbru…

Aktar