Qorti
Ġuvni jinżamm arrestat fuq akkużi li kellu x’jaqsam ma’ tifla ta’ 13-il sena

Ġuvni ta’ 18–il sena mill-Għargħur li jaħdem bħala uffiċjal tas-sigurtà tressaq il-Qorti akkużat li kkorrompa minuri u li kellu x’jaqsam sesswalment magħha. Huwa kien akkużat ukoll li uża tagħmir elettroniku biex jiltaqa’ ma’ minuri bil-ħsieb li jwettaq reat u li kellu ritratt tal-minuri.

L-uffiċjal prosekutur l-Ispettur Roxanne Tabone qalet li daħal rapport fl-għassa ta’ Birkirkara minn sinjura li qalet li sabet il-mobile ta’ bintha ta’ 13-il sena u fih kien hemm konversazzjoni mal-akkużat li minnha kien jidher li kien hemm relazzjoni sesswali. L-Ispettur qalet li meta kellmu t-tifla qalet li ltaqgħu xi erba’ darbiet u li hi ma kienet taf tagħmel xejn u l-akkużat għallimha kollox. Hu beda jheddidha li jekk ma tagħmilx li jgħidilha kien se jxerred ir-ritratti li ħadilha qabel.

Permezz tal-avukat difensur Dr Alfred Abela, l-akkużat wieġeb li mhux ħati tal-akkużi miġjuba kontrih. Id-difiża talbet il-ħelsien mill-arrest iżda l-prosekuzzjoni oġġezzjonat minħabba l-biża ta’ ntralċ tal-provi.

Id-difiża qalet li l-provi li jinkludu l-mobiles u c-chats qegħdin kollha għand il-pulizija. Dr Abela qal li dan huwa każ ta’ tifel ta’ 18-il sena li sa fejn jaf hu kien qed jitkellem ma’ tifla ta’ 17-il sena iżda rriżulta li għandha biss 13-il sena.

L-Ispettur Roxanne Tabone qalet li l-akkużat kien jaf kemm għandha żmien u filfatt kellhom x’jaqsmu flimkien. Qalet li l-akkużat jaħdem Mater Dei, ħames minuti ‘l bogħod mid-dar tal-minuri u kien imur ikollu x’jaqsam magħha fil-break. Qalet li barra minnhekk, iċ-chat huma fuq is-social media u li għalihom jista’jkollu aċċess minn kull mobile, tablet jew kompjuter.

Il-Qorti ppreseduta mill-Maġistrat Natasha Galea Sciberras, wara li kkunsidrat in-natura tar-reat u l-possibilita ta’ ntralċ tal-provi, ċaħdet it-talbet għall-ħelsien mill-arrest.

Id-difiża talbet lill-Qorti biex l-imputat jinżamm fil-faċilità YOURS u l-Qorti laqgħet it-talba. Il-Qorti ordnat ukoll divjet fuq l-ismijiet.

Dr Lara Dimitrijevic dehret għal minuri u l-familja tagħha.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Inqas minn tliet xhur wara li ġie fi tmiemu s-Sinodu tal-Isqfijiet dwar iż-Żgħażagħ, eluf ta’ żgħażagħ qed jinġabru fil-Panama għall-Jum Dinji taż-Żgħażagħ. Il-Papa Franġisku jasal il-Panama għada bil-qofol taċ-ċelebrazzjonijiet jintlaħqu…

Ikel

Fl-isfond tal-kontroversja li bdiet wara s-servizz tal-aħbarijiet ta’ TVM mal-Imam Mohammad Elsadi, dwar il-qtil tal-annimali bir-ritwal Musulman, komplejna nsegwu l-kwistjoni. Mhux eskluż li l-qtil tal-annimal bis-sistema tal-halal, għalkemm mhux isir…

Trasport

Is-sidien tal-pompi tal-petrol bdew b’azzjonijiet industrijali minħabba nuqqas ta’ ftehim mal-Gvern dwar it-talba għal żidiet fil-qligħ tagħhom. L-azzjoni ewlenija hi li l-pompi mhux se joffru s-servizz mill-magni awtomatiċi wara s-sitta…

Familja

Matul is-sena li għaddiet kien hemm xejn inqas minn 1,303 koppji li żżewġu fuq cruise liner li jtajjar il-bandiera Maltija. Din l-informazzjoni ngħatat fil-Parlament mill-Prim Ministru Joseph Muscat għall-mistoqsija tad-Deputat…

Aktar