Qorti
Ipatti qares minħabba ‘Like’ fuq Facebook

Like fuq profil ta’ Facebook ta’ mara oħra wassal lil Mario Borg ta’ 49 sena minn Ħaż-Żebbuġ fil-Qorti.

Dan hekk kif is-sieħba preżenti tiegħu xejn ma niżlitilha din il-ħaġa, bil-konsegwenza li qam argument bejniethom u l-akkużatu li taha daqqa ta’ ponn.

Borg kien akkużat mill-Ispettur Alfredo Mangion li kkaġuna feriti ħfief fuq is-sieħba tiegħu u anke beżżagħha bi vjolenza. Huwa kien akkużat li naqas li jobdi l-ordnijiet tal-pulizija.

Il-każ seħħ il-lejl illi għadda għal ħabta tas-1am, meta l-mara għamlet rapport lill-Appoġġ fejn ħareġ it-tim ta’ emerġenza u minħabba r-riskju għoli tar-reat, ġew infurmati l-pulizija u r-raġel tressaq il-Qorti.

L-akkużat qal li huwa għadu jħobb lis-sieħba tiegħu. Huwa ammetta l-akkużi, bil-Qorti ssibu ħati u ġie kkundannat sena ħabs sospiża għal sentejn. Il-Qorti ordnat li Mario Borg ma jersaq qatt lejn is-sieħba tiegħu.

L-avukat Martin Fenech deher għall-akkużat.

Aħbarijiet Oħra
Ambjent

Mill-aħħar ta’ dax-xahar ser jibda l-ġbir separat tal-iskart organiku magħmul mil-fdalijiet tal-ikel li ser jibda jinġabar separat fil-borża l-bajda. Il-Ministru tal-Ambjent Jose’ Herrera qal li Gvern qed jipprovdi kontenituri apposta…

Parlament

L-Ispeaker Anġlu Farrugia ddikjara li kliem li ntqal fi tweet mid-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi jikkostitwixxi prima facie ksur ta’ privileġġ fil-konfront tal-Ministru Chris Cardona u talab lid-Deputat Nazzjonalista jagħmel apoloġija….

Lokali

Rappreżentanti ta’ ħames organizzazzjonijiet internazzjonali tal-midja li fl-aħħar jiem kienu f’Malta f’dik li sejħu missjoni għal-libertà tal-espressjoni, qalu li l-Gvern għandu jassigura li qed issir investigazzjoni sħiħa dwar il-qtil ta’…

Aktar