Qorti
Ipatti qares minħabba ‘Like’ fuq Facebook

Like fuq profil ta’ Facebook ta’ mara oħra wassal lil Mario Borg ta’ 49 sena minn Ħaż-Żebbuġ fil-Qorti.

Dan hekk kif is-sieħba preżenti tiegħu xejn ma niżlitilha din il-ħaġa, bil-konsegwenza li qam argument bejniethom u l-akkużatu li taha daqqa ta’ ponn.

Borg kien akkużat mill-Ispettur Alfredo Mangion li kkaġuna feriti ħfief fuq is-sieħba tiegħu u anke beżżagħha bi vjolenza. Huwa kien akkużat li naqas li jobdi l-ordnijiet tal-pulizija.

Il-każ seħħ il-lejl illi għadda għal ħabta tas-1am, meta l-mara għamlet rapport lill-Appoġġ fejn ħareġ it-tim ta’ emerġenza u minħabba r-riskju għoli tar-reat, ġew infurmati l-pulizija u r-raġel tressaq il-Qorti.

L-akkużat qal li huwa għadu jħobb lis-sieħba tiegħu. Huwa ammetta l-akkużi, bil-Qorti ssibu ħati u ġie kkundannat sena ħabs sospiża għal sentejn. Il-Qorti ordnat li Mario Borg ma jersaq qatt lejn is-sieħba tiegħu.

L-avukat Martin Fenech deher għall-akkużat.

Aħbarijiet Oħra
Festi

Tliet politiċi kienu fost tnejn u għoxrin personalità li ġew onorati bid-dekorazzjonijiet tal-istat. Magħhom ġew onorati wkoll diversi personalitajiet għas-servizzi li taw fil-karrieri distinti tagħhom. Fosthom jispikkaw il-kuntistabbli Simon Schembri,…

Stejjer Umani

Omm Maltija tista’ tgħix ħajja normali wara li rċeviet trapjant minn organu ta’ baqra. Shirley Fenech, omm Maltija, għexet ħajja normali sal-2016 meta ħabta u sabta ħassha ħażin, intilfet minn…

Lokali

Il-Prim Minsitru tar-Renju Unit, Theresa May, qalet li hi mhix se tmexxi l-Partit Konservattiv għall-elezzjoni ġenerali li jmiss, erba’ snin oħra. May għamlet din id-dikjarazzjoni fi Brussel qabel daħlet għal-laqgħa…

Lokali

Qed jinbidlu bħalissa l-bozoz kollha li jdawlu t-toroq ewlenin f’Malta fi proġett li mistenni jnaqqas il-konsum tal-elettriku b’madwar 70%. Il-bozoz il-ġodda, aktar minn tliet elef, huma tal-għamla LED u joffru…

Aktar