Xogħol
Ħaddiem minn kull ħamsa jinqabad jaħdem illegalment

Fl-ewwel sitt xhur ta’ din is-sena, l-ispetturi ta’ Jobsplus sabu 990 ħaddiem li qed jaħdmu b’mod illegali. Kważi nofshom instabu fl-industrija tal-ospitalità bħal-lukandi u ristoranti. F’każi bħal dawn, Jobsplus tieħu passi kontra min iħaddem, b’uħud minnhon iwebbsu rashom u jispiċċaw il-Qorti.

Fl-ewwel sitt xhur ta’ din is-sena, it-tmien spetturi ta’ Jobsplus għamlu 1,909 spezzjonijiet għall-għarrieda f’għadd ta’ postijiet tax-xogħol. Fost kważi 4,600 ħaddiem li ġew intervistati, ħaddiem minn kull ħamsa nstab li kien qed jaħdem b’mod irregolari.

Il-kap tat-taqsima tas-servizzi tax-xogħol ta’ Jobsplus, Mario Xuereb qal li kważi nofs il-ħaddiema illegali nstabu f’ristoranti, lukandi u stabbililmenti tad-divertiment. Wara nstabu irregolaritajiet fil-qasam tas-servizzi u l-bejgħ u fis-settur tal-kostruzzjoni.

Is-Sur Xuereb qal li fost il-ħaddiema illegali nstabu għadd ta’ Maltin u ħaddiema ġejjin minn pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, li min iħaddimhom ma kienx bagħat il-formola tal-bidu tal-impjieg lil Jobsplus – dik li tissejjaħ l-engagement form.

“Fejn ikollok każi ta’ third country nationals ifisser ukoll infringement fejn ma jkunx hemm employment license, jew inkella dak li jkun il-ħaddiema ma jkunx qed jaħdem skont l-employment license. Jiġifieri dan jekk l-employment license tiegħu tgħid li huwa jista’ jaħdem ta’ waiter ma jistax jaħdem ta’ electrician.”

Is-Sur Xuereb spjega li kull fejn jinstabu irregolaritajiet, Jobsplus tagħti ċans lil min iħaddem biex fi żmien qasir jirregolarizza l-pożizzjoni tiegħu, u jekk dan ma jseħħx, jiġi ordnat iħallas multa amministrattiva.

“Meta jinstabu dawn il-ħaddiema illegali, aħna nittrattaw mal-employer. Ir-remit tagħna bħala Jobsplus hu li nitkellmu mal-employer iktar milli mal-impjegat, għaliex hi r-responsabilità tal-employer li jagħmel l-engagement form u jara li lil min idaħħal jaħdem miegħu jkun regolari.”

Is-Sur Xuereb qal li f’ħafna mill-każi min iħaddem jirregolarizza ruħu, iżda jkun hemm każijiet li jgħaddu għand il-pulizija biex jittieħdu passi oħrajn fil-Qorti. Qal li mill-każijiet li nstabu din is-sena ħadd għadu ma tressaq il-Qorti, minħabba li dawn il-każi jinsabu mat-tliet snin b’lura.

Intqal li t-taqsima tas-servizzi tax-xogħol ta’ Jobsplus tikkordina ħidmietha ma’ diversi entitajiet oħrajn biex jiġi assigurat li l-ħaddiema qed jaħdmu b’mod legali.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Wara l-mewt traġika ta’ Jean Paul Bonnett kawża ta’ xokk elettriku waqt li kien qed jaħdem fuq karru għall-karnival, tħassru l-attivitajiet tal-karnival li kellhom isiru fi tmiem il-ġimgħa. Il-Ministeru għall-Ġustizzja,…

Lokali

Aktar minn għaxar kumpaniji Maltin li jipproduċu l-logħob diġitali u mis-settur tal-e-sports qed jirriklamaw is-servizzi tagħhom fl-akbar fiera Ewropea tal-video games u e-sports – f’Gamescom fil-Ġermanja. Din hija t-tieni darba…

Parlament

Wara li lbieraħ tħabbret il-mewt ta’ Paul Muscat Terribile, kienu bosta dawk li esprimew sogħba għall-aħbar u sellmu l-memorja tiegħu. Fosthom l-Ispeaker Anġlu Farrugia f’isem il-Parlament, li fakkar fil-kontribut ta’…

Qorti

Sentenza sospiża għal Jordan Azzopardi wara li ammetta akkużi li rċieva apparat elettroniku misruq b’valur ta’ €32,000 bi tpartit mad-droga. Iż-żagħżugħ ta’ 30 sena madankollu għadu miżmum il-ħabs fuq proċeduri…

Aktar