Xogħol
Ħaddiem minn kull ħamsa jinqabad jaħdem illegalment

Fl-ewwel sitt xhur ta’ din is-sena, l-ispetturi ta’ Jobsplus sabu 990 ħaddiem li qed jaħdmu b’mod illegali. Kważi nofshom instabu fl-industrija tal-ospitalità bħal-lukandi u ristoranti. F’każi bħal dawn, Jobsplus tieħu passi kontra min iħaddem, b’uħud minnhon iwebbsu rashom u jispiċċaw il-Qorti.

Fl-ewwel sitt xhur ta’ din is-sena, it-tmien spetturi ta’ Jobsplus għamlu 1,909 spezzjonijiet għall-għarrieda f’għadd ta’ postijiet tax-xogħol. Fost kważi 4,600 ħaddiem li ġew intervistati, ħaddiem minn kull ħamsa nstab li kien qed jaħdem b’mod irregolari.

Il-kap tat-taqsima tas-servizzi tax-xogħol ta’ Jobsplus, Mario Xuereb qal li kważi nofs il-ħaddiema illegali nstabu f’ristoranti, lukandi u stabbililmenti tad-divertiment. Wara nstabu irregolaritajiet fil-qasam tas-servizzi u l-bejgħ u fis-settur tal-kostruzzjoni.

Is-Sur Xuereb qal li fost il-ħaddiema illegali nstabu għadd ta’ Maltin u ħaddiema ġejjin minn pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, li min iħaddimhom ma kienx bagħat il-formola tal-bidu tal-impjieg lil Jobsplus – dik li tissejjaħ l-engagement form.

“Fejn ikollok każi ta’ third country nationals ifisser ukoll infringement fejn ma jkunx hemm employment license, jew inkella dak li jkun il-ħaddiema ma jkunx qed jaħdem skont l-employment license. Jiġifieri dan jekk l-employment license tiegħu tgħid li huwa jista’ jaħdem ta’ waiter ma jistax jaħdem ta’ electrician.”

Is-Sur Xuereb spjega li kull fejn jinstabu irregolaritajiet, Jobsplus tagħti ċans lil min iħaddem biex fi żmien qasir jirregolarizza l-pożizzjoni tiegħu, u jekk dan ma jseħħx, jiġi ordnat iħallas multa amministrattiva.

“Meta jinstabu dawn il-ħaddiema illegali, aħna nittrattaw mal-employer. Ir-remit tagħna bħala Jobsplus hu li nitkellmu mal-employer iktar milli mal-impjegat, għaliex hi r-responsabilità tal-employer li jagħmel l-engagement form u jara li lil min idaħħal jaħdem miegħu jkun regolari.”

Is-Sur Xuereb qal li f’ħafna mill-każi min iħaddem jirregolarizza ruħu, iżda jkun hemm każijiet li jgħaddu għand il-pulizija biex jittieħdu passi oħrajn fil-Qorti. Qal li mill-każijiet li nstabu din is-sena ħadd għadu ma tressaq il-Qorti, minħabba li dawn il-każi jinsabu mat-tliet snin b’lura.

Intqal li t-taqsima tas-servizzi tax-xogħol ta’ Jobsplus tikkordina ħidmietha ma’ diversi entitajiet oħrajn biex jiġi assigurat li l-ħaddiema qed jaħdmu b’mod legali.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

“Għajnu Aħmar it-Tonn” jew “It-Tonn tal-Melliħin” kienet l-għajta tas-sajjieda Melliħin li sal-bidu tas-sittinijiet kienu jbiegħu t-tonn li jaqbdu bit-Tunnara. Is-sajd bit-tunnara nqata’ iżda fil-mużew tat-Tunnara fil-bajja tal-Mellieħa, għaqda volontarja Melliħija ikkonservat…

Pulizija

Fl-aħħar xahrejn, l-uċuħ ta’ erba’ Pulizija saru familjari mal-komunità tal-Mellieħa. Ir-residenti laqgħuhom u jqisuhom “ta’ ġewwa”. Dawn l-erba’ uffiċċjali jiffurmaw l-ewwel Community Policing Team fi proġett pilota mniedi mill-Korp. Intervistat…

Malta

Fil-Greċja, hemm madwar 3,500 persuna b’konnessjonijiet Maltin, il-maġġoranza f’Korfu fejn jgħixu Griegi b’nisel Malti li saħansitra jwasslu sar-raba’ u l-ħames ġenerazzjoni. Waqt żjara fil-Greċja, il-President George Vella ltaqa’ ma’ rappreżentanti…

Kisbiet

Imwieled Malta u emigra lejn l-Awstralja 44 sena ilu wara li gradwa mill-Università ta’ Malta dak iż-żmien kienet magħrufa bħala The Royal University of Malta. F’intervista ma’ TVM, il-Professur Stephen…

Aktar